Eurointegracja Ukrainy – na korzyść banderowcom, na niekorzyść Polski

Procesy integracji ponadpaństwowej prowadzą między innymi do powstawania lokalnych tworów integracyjnych. Aktywnie uczestniczy w nich Polska, która dąży do „europeizacji”

Czytaj dalej

Eurazjatyckie regiony Polski

Trwająca globalizacja pociąga za sobą proces regionalizacji, uzyskiwania przez regiony szczególnego statusu i praw. Dana tendencja uzyskuje szczególną aktualność w

Czytaj dalej