• 17 marca 2023

  NAJNOWSZE

  Nacjonalizacja OFE i co dalej?

  01 stycznia 1970|Ekonomia

  Wszystko wskazuje na to, że rząd dokona nacjonalizacji Otwartych Funduszy Emerytalnych, w tym znaczeniu, że jeden ze scenariuszy przekształceń systemu emerytalnego jaki rząd wybierze prawdopodobnie będzie zakładał jakąś formułę uwaga – słowo klucz – PRZENIESIENIE – wkładów z tych niebezpiecznych i targanych cyklami koniunkturalnymi na giełdzie OFE do bezpiecznego i przepastnego skarbca ZUS-u. Trzeba się z tym pogodzić, bo państwo to po prostu zrobi. Może tego dokonać na wiele sposobów, z których

  Polityczny klucz do gospodarki a potęga Yuana

  01 stycznia 1970|Ekonomia

  Stary banknot Chiński www.sxc.hu Media donoszą o zamiarze chińczyków na kupowanie obligacji upadających krajów europejskich. Jest to nowość, albowiem dotychczas chińskie State Administration of Foreign Exchange, inwestowało głównie w papiery amerykańskie. Nawet ograniczone wejście chińczyków na europejski rynek długu publicznego zmienia zasady gry. Dotychczas niepodzielnie królowały wszelakie fundusze, w tym słynne PIMCO, wejście gracza z rezerwami Azji może silnie zmienić kształt rynku, częstot

  Nowela budżetowa zjadła progi ostrożnościowe

  01 stycznia 1970|Ekonomia

  No i wyszło szydło z worka, budżet oparty na podatkach pośrednich nie wytrzymał, a raczej podatnicy nie wytrzymali i kupują dzisiaj o wiele mniej niż rząd się spodziewał, co oznacza niższe wpływy z tytułu drenażu podatkami pośrednimi jaki jest dokonywany przez nasze władze. Na konferencji prasowej pana premiera i dwóch wicepremierów niestety zabrakło stwierdzenia o przyczynach tego stanu rzeczy z jakim mamy dzisiaj do czynienia. Mówiono dużo o zielonej wyspie i podejmowaniu właściwych decyzji we

  Czy rok 2013 jest krytyczny?

  01 stycznia 1970|Ekonomia

  Rząd uważa że w kwestii przechodzenia przez kryzys rok 2013 jest krytyczny i że właśnie jesteśmy na samym dole dołka rozpoczętego w 2008 roku bankructwem banku Lehman Brothers. Z pewnością rząd ma w tym bardzo dużo racji, jednakże to nie jest klasyczny kryzys, to znaczy tutaj nie ma rozkładu normalnego, szczytu, dołka, parabola nie ma normalnego kształtu, to nie jest po prostu dołek po którym zacznie się być może powolne i stosunkowo niewielkie ale jednak wznoszenie. Tutaj mamy do czynienia z zu

  Trzeba inaczej dzielić koszty pracy

  01 stycznia 1970|Ekonomia

  Obecny podział kosztów pracy pomiędzy pracującego, pracodawcę i państwo jest anachroniczny i nie spełnia żadnych ze swoich funkcji. Z istniejącego stanu rzeczy nie są zadowoleni ani przedsiębiorcy, ani pracujący ani państwowa skarbonka ponieważ strony umów robią wszystko co mogą, żeby ograniczyć skalę wzajemnych zobowiązań kosztem państwa. Pracodawcy chcą zaoszczędzić na kosztach pracy, a pracującym często jest wszystko jedno bo nie widzą związku pomiędzy swoją składką emerytalną/rentową i zdrow

  Państwa oddłużyły instytucje finansowe niech oddłużą samorządy!

  01 stycznia 1970|Ekonomia

  W wyniku kryzysu finansowego wiele dużych instytucji finansowych w tym banków i towarzystw ubezpieczeniowych, w tym także te, które były uważane za zbyt duże żeby upaść popadło w tarapaty finansowe. Państwa przerażone stanem sektora finansowego udzieliły mu nieoprocentowanych, albo bardzo nisko oprocentowanych pożyczek, ewentualnie w ogóle dały bankom pieniądze nie licząc na poważnie, że otrzymają zwrot – hojnie wykupując obligacje poprzez luzowanie ilościowe pieniądza. Ta polityka doprowadziła

  Opowiadanie bajek o końcu kryzysu…

  01 stycznia 1970|Ekonomia

  Opowiadanie bajek o końcu kryzysu nie zaszkodzi, jednakże każda bajka powinna opierać się na minimum prawdy, a w tym przypadku problem jest zasadniczy, otóż bowiem niezwykle trudno jest mówić o końcu kryzysu, co najwyżej o jego wejściu w fazę końcową. Samo opieranie się na wyprzedzających wskaźnikach, jak również informacjach dotyczących koniunktury albo jeszcze lepszych, czyli dotyczących odczuć przedsiębiorców – to mało. Trzeba zawsze twardych danych i długotrwałej obserwacji trendu pokazujące

  Smutne dziedzictwo Jana Vincenta-Rostowskiego (vel Jacka Rostowskiego)

  01 stycznia 1970|Ekonomia

  Manewr z budżetem polegający na ukryciu spodziewanego deficytu w oficjalnych prognozach spowodował chaos w ministerstwach, instytucjach państwowych i dosięgnął swoim szaleństwem samorządy, ponieważ ich pewność bytu stała się jeszcze mniejsza. To smutne dziedzictwo pana ministra Jana Vincenta-Rostowskiego (vel Jacka Rostowskiego) – chaos w systemie finansów publicznych, problemy z budżetami, to wszystko przekłada się przecież na funkcjonowanie, w tym także na bezpieczeństwo państwa. Prawdopodobni

  Jak skutecznie pomóc polskim przedsiębiorcom?

  01 stycznia 1970|Ekonomia

  Rządzący drapią się ze wszystkich stron w głowy deliberując w jaki sposób skutecznie pomóc polskim przedsiębiorcom. Problem jest poważny, gdyż dzięki rozwojowi przedsiębiorczości można zlikwidować problem bezrobocia a zarazem podnieść wpływy do budżetu. Naprawdę jest o co walczyć i warto się wysilić nad tym problemem, gdyż przedsiębiorcy – to węzłowe podmioty w gospodarce rynkowej, decydujące o jej kondycji i jej funkcjonowaniu. Wzmacniając przedsiębiorców, wzmacniamy wymiar dokonywanych przez n

  Potrzebujemy planu zwiększania wynagrodzeń w tym płacy minimalnej!

  01 stycznia 1970|Ekonomia

  Lata 90-te się skończyły, Leszek Balcerowicz odszedł. Dogmat niskich zarobków, czyniących naszą gospodarkę rezerwuarem taniej siły roboczej niestety nie przeminął. Nie ma żadnych dowodów w teorii ekonomii i w praktyce jej stosowania, że niska płaca minimalna stymuluje ludzi do starania się o pracę, a wysoka płaca minimalna pogrąża przedsiębiorców. W dzisiejszych realiach, gdzie istnieją rozbudowane systemy pomocy społecznej – płaca minimalna bardzo łatwo może być zastąpiona przez system wsparcia