Społeczeństwo

Apel do Sędziów – Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

 W imieniu osób poszkodowanych przez niezgodne  prawem niezgodne z prawem działania agresywnych firm na rynku finansowym zwracamy się do Was – sędziów – o wydawanie wyroków zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. Apelujemy także o “zabezpieczenie” przepisów art. 485  § 3 kodeksu postępowania cywilnego i nie stosowanie ich w sprawach przeciwko konsumentom. Przepisu, który pozwala bankom występować w roli sędziego we własnej sprawie.

Zwracamy się do Was z apelem o stosowanie się do przepisów Konstytucji. Konstytucji, której zapisy są tak często pomijane w orzeczeniach polskich Sądów. Tysiące Bankowych Tytułów Egzekucyjnych uzyskało klauzule wykonalności już po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku o niezgodności tych przepisów z Konstytucją[1]. Mimo to, akceptujecie Państwo dalej te przepisy jako podstawę prawną do egzekwowania, często niewłaściwie wyliczonego zadłużenia.  Przykład tego nagannego postępowania daje także Sąd Najwyższy, który uznał, iż mimo wyroku Trybunały Konstytucyjnego, jedynie uchylenie przepisów o Bankowym Tytule Egzekucyjnym w drodze ustawy jest w stanie skutecznie wyeliminować te przepisy z obrotu prawnego, a sama niezgodność przepisów o BTE z Konstytucją jest niewystarczającym powodem, by zaprzestać ich stosowania. W swojej uchwale z dnia 26 października 2016 Sygn. akt III CZP 56/16 Sąd Najwyższy twierdzi: „W każdym bowiem wypadku decyduje to, czy postępowanie klauzulowe zostało wszczęte przed datą wejścia w życie ustawy nowelizującej”[2]

To Państwo – sędziowie możecie uchylać BTE wszczęte przed uchyleniem tych przepisów przez Trybunał Konstytucyjny w drodze ustawy kierując się bezpośrednio Konstytucją. Nie potrzebujecie żadnej ustawy. Tego, że jest to możliwe dowiedliście Państwo w sprawach dotyczących reformy sądownictwa. Przepis, jeśli łamie Konstytucję, łamie ją zawsze, a nie w wybranym okresie. Podobnie należałoby rozumować w sprawie przepisów dotyczących BTE: te same przepisy nie mogą łamać Konstytucji w jednym czasie, a w innym – nie.

Apelujemy o przestrzeganie  Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Dyrektyw UE. Ze smutkiem stwierdzamy, że kolejne orzeczenia sądów w Polsce łamią prawa konsumenta Unii Europejskiej. Orzecznictwo europejskie w zdecydowany sposób chroni konsumenta wobec nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. To wyroki Sądu Najwyższego Hiszpanii, Niemiec, Słowenii[3] czy Chorwacji[4] pokazują jak powinno wyglądać orzekanie w oparciu o zapisy Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. Natomiast Sąd Najwyższy w Polsce zwleka z wydaniem analogicznej decyzji pomimo wniosku prezes SSO w Warszawie Joanny Bitner oraz apelu o ujednolicenie orzecznictwa ze strony społecznej [5].

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu stworzyło bazę wyroków, w tym także tych sprzecznych z przepisami ww Dyrektywy[6]. Szczególnie bulwersujące jest orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r. sygn. II CKS 768/14 (SSN Mirosław Bączyk – sprawozdawca). W orzeczeniu pomija się przepisy tej Dyrektywy ze względu na „czynnik ekonomicznej opłacalności angażowania się pozwanego Banku ”. Po zgłoszeniu przez Stowarzyszenie tego wyroku Komisja Europejska wszczęła wobec tego wyroku stosowne postępowanie.

Apelujemy do środowiska sędziowskiego o szczególną troskę w sprawach kredytów hipotecznych. Bezrefleksyjne akceptowanie nakazów zapłaty, czy wcześniej bankowych tytułów egzekucyjnych prowadzi do tragedii ludzkich. Prosimy o zwracanie uwagi przez sędziów na to, czy kwoty roszczeń wskazywane przez banki są wyliczone zgodnie z prawem. Wiele  umów, na podstawie których wydany został BTE lub nakaz zapłaty, zawierało klauzule nieuczciwe, co mogło skutkować błędnym wyliczeniem wartości zadłużenia.

A ponieważ banki wskazują te kwoty na podstawie dokumentu prywatnego, jakim jest wyciąg z ksiąg bankowych, to kontrola sądowa zgodności ze stanem faktycznym  wskazanego roszczenia nie istnieje. Sędziowie powinni kierować się raczej zasadą ograniczonego zaufania do prawidłowości wyciągów z ksiąg bankowych – zwłaszcza gdy kwota do spłaty jest wyższa niż kwota udzielonego kredytu. Sędziowie powinni weryfikować sytuację prawną zamiast bezrefleksyjnie akceptować przedstawione przez bank dokumenty wydając nakazy zapłaty, które nierzadko rujnują obywatelom życie i niejednokrotnie doprowadzają ich do utraty zdrowia, bezdomności, czy nawet samobójstw.

Problem ten zauważył m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, który postulował o uchylenie art. 485 § 3 kpc. Przepis ten pozwala bankom na dochodzenie roszczeń w trybie nakazowym na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych. W ocenie Rzecznika, w świetle tez wynikających z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w sprawach bankowych nie ma podstaw do utrzymywania szczególnych uprawnień względem banków w postępowaniu cywilnym. Banki powinny być traktowane w taki sam sposób, jak inne podmioty prawa prywatnego i uczestnicy obrotu cywilnoprawnego[7].

Apelujemy, by słowa Konstytucji:

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie,

a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność

stały się faktem w sprawach dotyczących przede wszystkim obywateli. Obywatele Polski muszą mieć poczucie, że stosowane wobec nich standardy w egzekwowaniu przepisów Konstytucji i ustaw w sprawach konsumenckich nie różnią się od standardów w sprawach dotyczących samych sędziów oraz reformy wymiaru sprawiedliwości.

Arkadiusz Szcześniak
Prezes Stowarzyszenia
Stop Bankowemu Bezprawiu

8 komentarzy

 1. Rolnik Syn Rolnika

  Dziękuję za wspieranie działalności stowarzyszenia.

 2. Walczcie …

 3. DZISIAJ JEST JESZCZE SZABAS A WY PRACUJECIE ???

 4. Nie ma podstaw do utrzymywania szczególnych uprawnień względem banków w postępowaniu cywilnym. Banki powinny być traktowane w taki sam sposób, jak inne podmioty prawa prywatnego i uczestnicy obrotu cywilnoprawnego. Szczególnie w sytuacji, kiedy od długiego już czasu trwa dyskusja nad społecznym uzasadnieniem ich istnienia. Zarzuca się im bowiem, że wskutek kultywowania, a jednocześnie propagowania, najnikczemniejszych cech ludzkich, ograniczają możliwość dalszego humanistycznego rozwoju naszego gatunku.

 5. Szukaliście poparcia”Prezydenta wszystkich Polaków”,i nic.Teraz w Instytucjach UE.Proponuje pielgrzymkę na Jasną Górę! A na poważnie jestem z Wami, bo jesteście przykładem jak to PIS “walczy” o Sprawiedliwość!

 6. Szukacie poparcia, u kogo u rozłamowych anarchistów,
  podobnież z mocy prawa – apolitycznych? 🙂
  To tak jakby szukać igły w stogu siana.
  WŁODKU. Pielgrzymka na Jasną Górę nikomu nie zaszkodzi – czego nie powiem o pielgrzymce “naszej palestry” – – lewicowych
  liberałów do matecznika kołchozowego w Sztrasburgu, Brukseli etc…
  Polski Punkt Widzenia 03.08.2018

  https://www.youtube.com/watch?v=nAVdw6C0twg&t=152s

  W imieniu osób poszkodowanych przez niezgodne prawem niezgodne z prawem działania agresywnych firm na rynku finansowym zwracamy się do Was – sędziów – o wydawanie wyroków zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
  (…)
  Apelujemy o przestrzeganie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Dyrektyw UE. Ze smutkiem stwierdzamy, że kolejne orzeczenia sądów w Polsce łamią prawa konsumenta Unii Europejskiej.
  Jest to piękny przykład dobrowolnego nakładania kagańca, w tym
  przypadku prze owe “stowarzyszenie”. Pociskacie niezłe
  pierdoły, jak przystało na jewropejczyków.
  Właśnie w “TEN sposób” buduje się zaufanie do struktur
  ponadnarodowych – jest to, moim zdaniem obrzydliwa, bolszewicka
  forma deprecjacji swojego Państwa i Narodu. Amen!

  Mimo wszystko, Szczęść Wam Boże, w Waszym zbożnym dziele… – jak mówią stare hanysy,
  nieprawda’ż Włodku??

 7. @wlodek. Włodku – czy już nie czas by komunistów, (i złodziei)
  pozamykać na dziesiątki lat w miejscach odosobnienia?
  Ps. Pie..yć UE. 🙂 Nieprawda’ż?
  https://marucha.wordpress.com/2018/08/11/byly-prezes-tk-polska-moze-zostac-wykluczona-z-ue/

 8. @Anonim. 12 sierpnia 2018 at 17:01

  Widzę, że nienawiść “jaśnie pańska” i plebańska się obudziła? Nigdy im nie darujecie utraty feudalnej władzy nad owieczkami i życia z renty kapitału? Diabły wcielone w akcji. 🙂

  A więc po co zamykać komunistów? Nie lepiej ich od razu ukrzyżować, jak Jezusa Chrystusa? Przecież wy prawactwo wyższej świadomości egalitarnej nigdy nie osiągniecie, więc nauki społeczne Jezusa pierwszego komunisty na świecie, są wam zupełnie obce, a oni siedząc tylko by wam na sumieniu wisieli. A tak można z nich później zrobić, jakieś ofiary grzechu za ludzkość “normalną”, czyli szowinistyczną i kapitalistyczną. Nikt się z owieczek nie zorientuje o co szła gra i nawet modlić się będą za ich poprawę w piekle. 🙂

  Należy zamykać złodziei, bez względu na fałszywą flagę ideologiczną pod jaką występują. Ale prawdziwych komunistów – niby z jakiej to przyczyny? Że chcą stosować w życiu społecznym nauki Jezusa?
  Co byś powiedział gdybym napisał, że należy pozamykać całe “jaśnie państwo” i plebaństwo, które doprowadziło kraj do obecnego stanu? Bo to oni głównie manipulowali świadomością ludu we wiadomym celu.

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.