Go to ...
Obiektywnie? Subiektywnie? O polityce, państwie, gospodarce… w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju. Zawsze mamy rację!

Obserwator Polityczny on Google+RSS Feed

19 lutego 2019

sądów

Konsekwencje doręczania przesyłek pocztowych z sądów i prokuratur poza Pocztą Polską

Dobrze się składa, że Poczta Polska traci monopol w zakresie statusu operatora przesyłek pocztowych w kraju, w tym w szczególności tych które są nadawane przez urzędy administracji państwowej, w tym sądy i prokuraturę. To bardzo dobry sygnał i dowód na to, że wolny rynek działa i łamane są odwieczne monopole. W długiej perspektywie czasowej na

Wyroki „za spowodowanie krzywdy” nie mogą bulwersować!

Orzecznictwo sądów polskich w zakresie spraw karnych zawsze było częściowo niezrozumiałe w odbiorze społecznym. Oczywiście nie można krytykować konkretnych wyroków, zwłaszcza, jeżeli nie zna się materiałów z akt sprawy, które jak wiadomo zna sędzia. Tego typu krytyka jest nieuprawniona i nie stanowi w istocie niczego ponad zwykłe pieniactwo. Można jednak i trzeba krytykować linię orzecznictwa,

Od czego zacząć reformowanie państwa?

W naszym przypadku odpowiedź na pytanie postawione w tytule jest wyjątkowo trudna, ponieważ skala zapóźnień, ilość błędów w systemie i niekonsekwencji ogólnych i szczególnych jest tak znaczna i tak daleko zagłębiona w państwie i społeczeństwie, że stanowi część konstrukcyjną. Innymi słowy zło jest częścią naszego sposobu na życie, a błędy podstawowe tkwią w tym, co

Scroll Up