Go to ...
Obiektywnie? Subiektywnie? O polityce, państwie, gospodarce… w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju. Zawsze mamy rację!

Obserwator Polityczny on Google+RSS Feed

19 kwietnia 2018

miecz

Tarcza jest przygotowana do obrony a miecz czeka w gotowości

Wiceprezydent USA pan Mike Pence podczas pobytu na pokładzie amerykańskiego okrętu wojennego w jednej z baz w Japonii, wypowiedział tytułowe słowa w kontekście dążenia Stanów Zjednoczonych do pokoju w Korei. Jest to jasny przekaz, prościej się nie da grozić innemu krajowi. W zasadzie to taki standard, przed użyciem siły mówi się o pokoju, a później

Dialog międzyreligijny to wyraz słabości

Dyskusja o niższości lub wyższości religii jest idiotyzmem, zwłaszcza w przypadku tych objawionych, w których wierni wierzą, że Sacrum objawiło im prawdę i w jakiejś formie zesłało swój strukturalizowany przekaz np. poprzez natchnienie Proroka lub Proroków i stworzenie księgi, czy też szerzej – przekazu moralno-prawno-filozoficznego, wzbogaconego o liczne elementy tradycji indukowania go w kulturze. Podobnie

Legiony rzymskie a wojna żydowska z I wieku po Chr., cz. III

Wyszkolenie piechoty rzymskiej Armia rzymska we współczesnym rozumieniu była najbardziej profesjonalną armią świata starożytnego. Kwestię tą w następujący sposób ujął Józef Flawiusz: „Albowiem oni nie czekają na wojnę, żeby zacząć ćwiczenia z bronią, ani w czasie pokoju nie siedzą z założonymi rękami, aby dopiero w chwili potrzeby przyłożyć je do dzieła, lecz jakby przyszli na

Może źle wybraliśmy? O ile mieliśmy wybór w ogóle?

Fatum nad naszą ojczyzną wisi, wisi nad Wisłą niczym miecz Damoklesa! Od początku naszych problemów historycznych, kiedy to kraje ościenne się skomasowały i urosły w potęgę – stale jesteśmy skazani na mniej więcej ten sam scenariusz, w którym jesteśmy, co najwyżej przedmiotem rozgrywek obcych potęg, sami pozbawieni prawa do rzeczowej oceny sytuacji ze względu –

Scroll Up