Go to ...
Obiektywnie? Subiektywnie? O polityce, państwie, gospodarce… w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju. Zawsze mamy rację!

Obserwator Polityczny on Google+RSS Feed

14 grudnia 2018

Gloria Victis

Nie możemy wierzyć że jesteśmy ofiarami chociaż nimi jesteśmy

Nie możemy wierzyć, że jesteśmy ofiarami, chociaż nimi jesteśmy! Ponieważ w ten sposób, nie da się zbudować wielkiej idei dla państwa i Narodu, nawet nie da się zbudować społeczeństwa. Gloria Victis, pomimo całego patosu męczeństwa i narodowej chwały, nie może być wzorcem do naśladowania na przyszłość. Ponieważ we współistnieniu w państwie, nie chodzi o to,

Czy władza zmusza nas do walki o narodowe świętości?

To zastanawiające, że nowa władza w naszym państwie nie zna umiaru a przez to traci na przyzwoitości. W kontekście najnowszych doniesień dotyczących planów sprofanowania obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego – w ogóle nie wiadomo, jak się do możliwej sytuacji odnieść? Jednakże, czy można się dziwić ludziom, dla których gwizdy i buczenie pod pomnikiem Gloria Victis na

Wybudujmy dół narodowej chwały/narodowego czegokolwiek

Wybudujmy dół narodowej chwały/narodowego czegokolwiek. Tanio, szybko, solidnie – przy pomocy koparki. Oczywiście na Placu Zbawiciela w Warszawie – pod tą słynną tęczą, która ogniskuje w sobie tyle niezdrowych emocji i nadziei zarazem. Nasz dół narodowej chwały/narodowego czegokolwiek byłby wspaniałą równowagą dla „tejże” instalacji artystycznej! Oczywiście dół powinien być głęboki, szeroki, taki co najmniej jak

Zakłócanie pogrzebu i nienawiść do zmarłych

Zakłócanie pogrzebu i nienawiść do zmarłych to w Polsce nowa tradycja, która ujawniła się kilka lat po odzyskaniu niepodległości. Doświadczyliśmy już ”wyjców” i „klakierów” pod pomnikiem „Gloria Victis”, teraz jest nowa moda – prowadzi się protest równolegle do oficjalnych państwowo-kościelnych uroczystości w Kościele. Nie ma znaczenia, że uroczystość zaszczyca osobiście prezydent państwa, a także byli

Czy alternatywą ma być zlikwidowanie państwa?

Czy alternatywą dla Polaków ma być zlikwidowanie – rozwiązanie ich państwa? Przecież schodzimy po równi pochyłej, wręcz pikujemy w dół – rządząca elita nic nie robi, tylko albo oświadcza, że jesteśmy zieloną wyspą albo kryzys już się skończył, ewentualnie jej bardziej prawa część opluwa tą mniej prawą część – mówiąc, że przywódca zmówił się z

Żadni Polacy!

Po zwycięstwie wyborczym prawicowej-prawicy należy spodziewać się wprowadzenia komisji weryfikacyjno-filtracyjnych mających na celu stwierdzenie, czy dana osoba jest Polakiem, POlakiem, czy też specjalną kategorią stworzeń ożywionych tzw. „żadnym Polakiem”. Ten ostatni zbiór został zidentyfikowany przez prawicowych aktywistów podczas obchodów rocznicowych pod Gloria Vitcis. Właśnie tam udało się prawicowej-prawicy podzielić Naród na kolejne podkategorie i kategorie,

Źle się dzieje w państwie polskim

Źle się dzieje w państwie polskim, rządzonym przez Polaków, dla Polaków i z woli Polaków. Duch Narodu upadł, dał się zadeptać, zakrzyczeć, “wybuczeć” i wygwizdać. Nigdy nie było tak, żeby Polacy gwizdali i buczeli na innych Polaków nad stosunkowo świeżymi grobami jeszcze innych Polaków, dzięki których ofierze mogą sobie buczeć po polsku w Polsce. Trudno

Czy można przezwyciężyć etos bogoojczyźniany?

Odwoływanie się do wzniosłych pojęć Boga, honoru i ojczyzny to podstawa oficjalnego nurtu naszej historiografii, dla wielu Polaków slogany w rodzaju “ziemie odzyskane”, “przedmurze”, “Polska Chrystusem narodów”, czy też przekonanie o odwiecznym zagrożeniu niemieckim – w niektórych kręgach graniczące wręcz z pewnością to wynik sączenia historycznego jadu z podręczników historii i myśli polityczno-społecznej wielu publicystów,

Jeżeli nie naród to co? W drodze do społeczeństwa post-narodowego

Naród, słowo fundamentalne dla określania podmiotowości zbiorowości przez ponad 2000 lat w Europie i 1000 lat w Polsce obecnie stało się słowem niemodnym. Nie ma przyzwolenia na to, co narodowe w określaniu paradygmatu funkcjonowania państwa. Interes narodowy, prawa narodu i inne atrybuty najwyższego suwerena – to drobiazgi na firmamencie okólników i nowomowy. Przez ostatnie 22

Scroll Up