Go to ...
Obiektywnie? Subiektywnie? O polityce, państwie, gospodarce… w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju. Zawsze mamy rację!

Obserwator Polityczny on Google+RSS Feed

21 stycznia 2019

Czy będzie nowy baner na gmachu Sądu Najwyższego?


Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu skierowało prośbę do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf o wyrażenie zgody na zawieszenie na gmachu Sądu Najwyższego baneru promującego “Dyrektywę 93/13”. W styczniu 2019 r. Stowarzyszenie planuje  rozpoczęcie kampanii billboardowej informującej o wyrokach TSUE i przepisach Dyrektyw chroniących wszystkich konsumentów.

Potrzeba promocji tych przepisów oraz wyroków TSUE wynika z faktu, iż część sędziów w Polsce nie respektuje prawa unijnego i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Brak stosowania się do przepisów unijnych, przez część środowiska sędziowskiego, to prosta droga do tzw. Polexitu.

Zgodnie z art. 7.1 celem Dyrektywy Rady 93/13/EWG jest ochrona uczciwych przedsiębiorców i konsumentów. Nieuczciwy przedsiębiorca ma być “zmuszony” do poniesienia konsekwencji stosowania zapisów naruszających prawa konsumenta, tak aby w przyszłości zaniechał stosowania takich praktyk. Wprowadzenie standardów uczciwości na rynku ma na celu ochronę pozostałych przedsiębiorców przed nieuczciwymi konkurentami.

Niestety w sprawach sądowych dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, mimo licznych wyroków korzystnych dla konsumentów są także wyroki (szczególnie w sądach okręgowych i apelacyjnych), które pomijają cel i przepisy Dyrektywy oraz bogate orzecznictwo TSUE.  

Na wyroki sprzeczne z prawem Stowarzyszenie SBB złożyło skargę do Komisji Europejskiej. Jako pierwszy został zgłoszony wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2015 r. (sygn. II CKS 768/14). W sumie KE bada już ponad 140 wyroków. W wielu z nich Istotne Poglądy przedstawił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rzecznik Finansowy, a stanowiska Rzecznik Praw Obywatelskich.

W związku z powyższym Stowarzyszenie wystąpiło także z 5 pytaniami do prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

 1. Czy Pani zdaniem Sądy w Polsce respektują wyroki TSUE?

 2. Czy Pani zdaniem przepisy niezgodne z Dyrektywami (np. art. 485 par 3 kpc) sędzia ma obowiązek stosować po wyroku TSUE[1]?

 3. Czy szkolenie sędziów w oparciu o stanowisko tylko jednej ze stron postępowania Pani zdaniem nie narusza niezawisłości sędziowskiej? Dlaczego sędziowie uczestniczą  w szkoleniach, na których reprezentowane jest stanowisko jedynie środowiska bankowego w zakresie sporów dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, a nie ma żadnej otwartości sędziów na profesjonalny dialog ze stroną społeczną tego sporu?

 4. Dlaczego w przypadku obrony praw sędziów Sądu Najwyższego orzeczenia TSUE bezwzględnie obowiązują, a w przypadku obrony zwykłych Polaków przed bankowym bezprawiem orzeczenia TSUE i prawo UE dla wielu sędziów  nie są wiążące?

 5. Czy sędzia notorycznie lekceważący wyroki TSUE powinien dalej wykonywać zawód sędziego?

5 pytań do Prezes SN oraz prośba o zawieszenia baneru “Dyrektywa 93/13” na budynku SN

Arkadiusz Szcześniak Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

Informacja redakcji:

Wszelkie prawa zastrzeżone dla podmiotu: Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, wyłączenie licencji CC 3.0.

Tags: , ,

3 komentarze “Czy będzie nowy baner na gmachu Sądu Najwyższego?”

 1. Inicjator
  22 grudnia 2018 at 06:35

  Ze względów estetycznych, ten banner nie zawiśnie w tym miejscu.

  Może pod mostem Poniatowskiego?

 2. Fu Yo
  22 grudnia 2018 at 10:57

  W istocie to bardzo słabe jest sędziowie siębuntują nie chcą słuchać się państwa od którego biorą kasę czas kiedy byli poza kontrolą się skończył czy to dotarło?

 3. krzyk58
  22 grudnia 2018 at 12:17

  Ministerstwo Sprawiedliwości (Min.S. – obcy wśród swoich) na dzień dzisiejszy jest żywym reliktem,
  skamieliną minionych czasów w kolejnym już pokoleniu (kłania się doktryna Strzembosza) ‘klanów
  sądowniczych”, predysponowanych z racji ….. do sprawowania kontroli i nadzoru nad “tym narodem”.

  Praktyczne wykorzystanie prawa naturalnego w sądzie – Aleksander Berdowicz https://www.youtube.com/watch?v=LxBwVdJ9cWg&t=1651s

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

More Stories From Społeczeństwo

Scroll Up