Go to ...
Obiektywnie? Subiektywnie? O polityce, państwie, gospodarce… w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju. Zawsze mamy rację!

Obserwator Polityczny on Google+RSS Feed

17 grudnia 2018

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu prosi o spotkanie Pana Jacka Jastrzębskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego


 W ocenie Stowarzyszenie koniecznym jest przede wszystkim wyjaśnienie i ponowne przeanalizowanie skutków ustaw tzw. frankowych, gdyż informacje przekazane przez KNF o sposobie tworzenia dokumentu pt  “Informacja w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki Wpływ na instytucje kredytowe”. są sprzeczne ze sobą i wskazują na brak rzetelności w trakcie wykonywania tej analizy [tutaj].

Treść listu:

https://www.bankowebezprawie.pl/sbb-spotkanie-knf/

Sz. P.

Jacek Jastrzębski

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Szanowny Panie Przewodniczący,

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu gratuluje powołania Pana na stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i życzy owocnej służby dla dobra państwa polskiego oraz jego obywateli. Jednocześnie w trosce o to, by głos obywateli korzystających z usług i produktów oferowanych przez instytucje finansowe nie był pomijany w decyzjach KNF prosimy o możliwość spotkania. Chcemy przekazać oczekiwania klientów rynku finansowego odnośnie zasad sprawowania nadzoru nad rynkiem, tak aby nadzór ten uwzględniał nie tylko interes firm działających na tym rynku, ale także interes państwa i będących immanentnym składnikiem państwa obywateli.

W odczuciu Stowarzyszenia dotychczasowe relacje na linii obywatele – nadzór finansowy nie należały do udanych. Stowarzyszenie nie uzyskało odpowiedzi na zdecydowaną większość pytań, które kierowało do Nadzoru w trybie zapytania o dostęp do informacji publicznej, gwarantowany prawem ustawowym i Konstytucją.

W szczególności koniecznym jest wyjaśnienie i ponowne przeanalizowanie skutków ustaw tzw. frankowych, gdyż informacje przekazane przez KNF o sposobie tworzenia dokumentu pt  “Informacja w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki Wpływ na instytucje kredytowe” są sprzeczne ze sobą i wskazują na brak rzetelności w trakcie wykonywania tej analizy[1].

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła też szereg decyzji, z którymi Stowarzyszenie się nie zgadzało. Ich jedynym beneficjentem były instytucje finansowe, natomiast państwo polskie i obywateli – klientów banków – decyzje te narażały na straty lub niedogodności. Przykładem może być decyzja o wydzieleniu niezbywalnej części z aktywami tzw. walutowymi z banków zagranicznych wycofujących kapitał z Polski (np.BPH S.A.). Powstałe w ten sposób banki “karłowate” nie posiadają zdolności operacyjnej do obsługi kredytów tzw. “walutowych”. Dodatkowo, sądowe roszczenia klientów wobec banków z tak wątpliwej jakości aktywami mogą przekroczyć ich wartość, co naraża na straty skarb państwa. Dlatego też w opinii Stowarzyszenia decyzje KNF o wydzieleniu banków obsługujących wyłącznie kredyty tzw. “walutowe” z banków takich jak BPH, Raiffeisen Polbank oraz Deutsche Bank były decyzjami błędnymi, bo nie zabezpieczały interesów obywateli ani interesów państwa. Stowarzyszenie w sposób precyzyjny przedstawiało swoje stanowisko w tej sprawie w pismach kierowanych do Komisji Nadzoru Finansowego, jednak zastrzeżenia te – bez podania przyczyny – nie zostały przez KNF uwzględnione.

Stowarzyszenie oczekuje nowego rozdziału w relacjach nadzór-obywatele. Liczymy na lepszą jakość współpracy z podmiotami reprezentującymi indywidualnych uczestników rynku finansowego, w którym brane będą pod uwagę także interesy konsumentów przy podejmowaniu decyzji regulacyjnych przez nowego przewodniczącego KNF.

Dlatego też prosimy o możliwość jak najszybszego spotkania z Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego.

Z wyrazami szacunku,

Arkadiusz Szcześniak Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

Pobierz plik: SBB.III.P.30.2018.

Tags: , ,

One Response “Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu prosi o spotkanie Pana Jacka Jastrzębskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego”

  1. Inicjator
    24 listopada 2018 at 07:52

    Proście, może będzie wam dane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

More Stories From Społeczeństwo

Scroll Up