Go to ...
Obiektywnie? Subiektywnie? O polityce, państwie, gospodarce… w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju. Zawsze mamy rację!

Obserwator Polityczny on Google+RSS Feed

21 października 2018

Warto iść na wybory!


 Warto iść na wybory! Warto jest głosować! Warto jest oddać ważny głos! Ponieważ to definiuje naszą postawę wobec państwa, wobec ogółu. Pojedynczy obywatel żyje w przeświadczeniu, że jego głos nic nie znaczy, nie liczy się i nie ma przełożenia na wynik. Wiele zrobiono, po prostu tak skonstruowano system, żeby większość myślała w ten sposób. Przez to wiele osób jest przeświadczonych, że nie ma wpływu na system. Dzięki temu demiurdzy inżynierii społecznej mają łatwiej, ponieważ moderują postępowanie mniejszej części populacji.

W istocie mechanizm jest banalny, zniechęcenie do mechanizmów politycznych, wywołuje sam brudny świat polityki i nieokreśloność przełożeń pomiędzy wyborami – wolą wyborców, a politykami na świeczniku. Nikt nie wie jak to się dzieje, że te same osoby zaliczają już 15-20 loga polityczne i są w polityce od 30 lat. System się kręci wokoło własnej osi i wszyscy są zadowoleni, w tym ludzie, którzy mają złudzenie, że kogoś wybierają. Istotą zła w naszym systemie jest medialne sterowanie demokracją oraz ustalanie list przez największych beneficjentów obecnego systemu. Co prawda ten drugi element zarazem zabezpiecza system przed dostępem osób niepowołanych, jednakże w praktyce powoduje blokadę powszechną i oligarchizację elit. Konsekwencje są opłakane, społeczeństwo odwraca się od elit, nie chce uczestniczyć w sankcjonowaniu fikcji. Elity mają jeszcze łatwiej, mogą legalizować swoją władzę ogłupiając i przekupując tylko tych, którzy jednak biorą udział w wyborach.

System „demokratyczny” w około-neoliberalnych demokracjach zawiera w sobie szereg bezpieczników niepozwalających na jego zmianę, nie mówiąc już o podważeniu samego systemu. Widać to na przykładzie sporu o kształt sądownictwa i kilku innych kwestiach, w tym najbardziej bolesnej – blokady ekonomicznej, która wyklucza dominującą część społeczeństwa w ogóle z życia, ponieważ ich dochód rozporządzalny jest na poziomie przeżycia. Bez możliwości akumulacji kapitału, nie ma się możliwości funkcjonowania na poziomie beneficjów systemu.

Bez kasy się nie podskoczy, doskonale wiedzą o tym wszyscy ci, którzy mają władzę. Nie bez powodu w naszym kraj tak bezwzględnie upośledzono działalność Związków Zawodowych, a zarazem tak bardzo wydano pracowników na żer kapitalistów, żeby ludzie biedni nie mogli się porozumieć i działać w grupie. Niższe formy życia mają zjadać swoją papkę z dyskontu, jak mają szczęście mogą jeździć tanim poniemieckim złomem, a raz w roku pojechać na pielgrzymkę autokarową. To realia większej części naszego społeczeństwa. Ludzie w zderzeniu z rzeczywistością nie są w stanie myśleć o swojej pozycji, tkwiąc w bagnie nie wyciągną się sami za włosy.

Niestety czy to się nam podoba czy nie, to istotą relacji społecznych jest spór, którego mianownikiem jest walka klas. Można je różnie definiować – zniknął proletariat, pojawił się prekariat, mali i drobni posiadacze sprzeciwiają się wielkim kapitalistom, zawsze istotą jest stosunek do posiadania pieniądza. Niewielka grupa mająca pieniądze i władze, chce rządzić całą masą i ich pieniędzmi. Jak to się robi w praktyce, mogliśmy się przekonać na przykładzie wielkiej rewolucji Solidarności, która nie tylko zjadła własne dzieci, ale jeszcze je przeżuła i wydaliła. Dzisiaj obserwujemy na naszej scenie politycznej dogorywanie tego układu, który okazał się niezdolnym do rządzenia naszym krajem, poza okresem przejściowym. Nie mają wizji, ani w ogóle koncepcji co dalej.

Na tym tle niesłychanie ważne są samorządy, to jeden z nielicznych elementów wielkiej transformacji, które się w tym kraju udały. Można mieć pewne zastrzeżenia do ich koncepcji systemowego działania, jednakże okazały się wyjątkowo efektywne i ich decyzje przekładają się wprost na nasze życie.

Właśnie z powyższych względów samorządy są takie ważne. To kto rządzi w miastach, gminach, powiatach i w regionach jest fundamentalne dla naszego bezpieczeństwa, dobrobytu i dnia codziennego.

Szczególnie ważna, w zasadzie najważniejsze są bezpośrednie wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. To oni są gwarancją funkcjonowania lokalnych samorządów i warto o tym pamiętać.

Frekwencja w tych wyborach ma jeszcze jedno fundamentalne znaczenie, otóż będzie dowodem na to, że społeczeństwo obywatelskie nie jest fikcją, tylko realną strukturą. Zdecydowanie proszę iść na wybory i oddać ważny głos. Jeżeli nie bierzecie Państwo udziału w wyborach, to pozwalacie innym, na decydowanie za siebie. Siłą społeczeństwa jest jedność – przeciwstawienie się elicie, która sama wolałaby sprawować władzę, traktując społeczeństwo jako zasób. Jednak, ten „zasób” głosuje. Nie zmarnujmy swojej szansy. Głosujmy!

Tags: , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

More Stories From Społeczeństwo

Scroll Up