Go to ...
Obiektywnie? Subiektywnie? O polityce, państwie, gospodarce… w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju. Zawsze mamy rację!

Obserwator Polityczny on Google+RSS Feed

17 sierpnia 2018

Raport NIK potwierdza słuszność argumentów i stanowisko zajmowane przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu


 Wnioski z kontroli przedstawione w raporcie Najwyższej Izby Kontroli[1]są zbieżne ze stanowiskami oraz dokumentami zebranymi przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Ocena SBB jest tożsama z wnioskiem NIK “Skontrolowane podmioty administracji publicznej nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno lub w nieodpowiednim stopniu przeciwdziałały zagrożeniom”.

Szczególnie podkreślamy, iż głównym problemem jest stosowanie przez banki tzw. klauzul niedozwolonych. Mimo prawomocnych wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów banki w dalszym ciągu wykonują umowy w oparciu o zapisy uznane przez Sąd za nieuczciwie i nie obowiązujące klienta. Raport NIK opisuje w sposób rzetelny przyczyny takiej sytuacji.

Podzielamy stanowisko NIK o konieczności rozwiązania tego problemu w drodze ustawowej. Jednak nie widzimy w tym zakresie roli Sądu Najwyższego, gdyż po zawiadomieniu Stowarzyszenia Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie wyroków sprzecznych z Dyrektywą 93/13, w tym wyroku Sądu Najwyższego[2]. Niestety, polski  wymiar sprawiedliwości wydaje wyroki odmienne od SN Niemiec, Słowenii, Hiszpanii czy Chorwacji[3]. Tamtejsze Sądy stosują w sposób właściwy przepisy chroniące konsumentów, wynikające z Dyrektyw Unijnych, w przeciwieństwie do wielu wyroków polskiego wymiaru sprawiedliwości.

W ocenie Stowarzyszenia ocena uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego jaką przygotował NIK jest niepełna. KNF podejmowała w przeszłości skutecznie działania eliminujące stosowanie klauzul niedozwolonych przez firmy działające na rynku finansowym. Zaniechała ich jednak wobec banków stosujących nieuczciwe zapisy w blisko 700 tys. umów hipotecznych kredytów “walutowych”. Wobec tych zaniechań złożyliśmy zawiadomienie o niedopełnienie obowiązków przez władze KNF i w tej sprawie prokuratura wszczęła śledztwo[4].

17 sierpnia ma się odbyć kolejne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w tej sprawie[5]. Rząd ma przedstawić podjęte działania w celu rozwiązania tego problemu. Organizacje społeczne, w tym Stowarzyszenie SBB, na posiedzeniu Komisji przedstawi podsumowanie zaniechań obecnego Rządu w tej sprawie. Podjęte zobowiązania w kampanii wyborczej do chwili obecnej nie doczekały się realizacji, a Rząd RP nie przedstawił stanowiska do  wszystkich projektów rozpatrywanych przez Komisję.

Informacja redakcji:

Wszelkie prawa do tekstu zastrzeżone dla podmiotu Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu.

Tags: , , ,

One Response “Raport NIK potwierdza słuszność argumentów i stanowisko zajmowane przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu”

  1. kaskader
    17 sierpnia 2018 at 05:23

    Dzisiaj sięzbudzili że banki prowadzą od 30 lat w tym kraju nieuczciwe praktyki w tym miały prawo do bankowego tytułu egzekucyjnego – szczytu sk…a który można porównać do niewolnictwa bo już nawet nie do pańszczyzny. Ilu ludziom przez to złamano życia! Sku….y! Pi…..e! Złodzieje i bandyci. Państwo elit solidarności na to pozwalało. Nie było równowagi w ponoszeniu ryzyka pomiędzy klientami a bankami. Bandyci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

More Stories From Społeczeństwo

Scroll Up