Go to ...
Obiektywnie? Subiektywnie? O polityce, państwie, gospodarce… w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju. Zawsze mamy rację!

Obserwator Polityczny on Google+RSS Feed

11 grudnia 2018

SBB domaga się zmian w nadzorze nad rynkiem finansowym


 Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu domaga się zmian w nadzorze nad rynkiem finansowym. W ciągu kolejnych kilku tygodni będzie przedstawiało zaniechania i działania sprzeczne z przepisami organów nadzoru nad rynkiem finansowy

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wystąpi do wszystkich posłów, którym leży na sercu dobro Polski, z inicjatywą zebrania podpisów pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Ustawą Zasadniczą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zdaniem Stowarzyszenia ustawa ta przekazuje kompetencje należne wyłącznie Narodowemu Bankowi Polskiemu do organów administracji państwowej, w szczególności do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, co nie jest zgodne z Konstytucją.

Zdaniem Stowarzyszenia w wyniku naruszenia zasad Konstytucji i rozproszenia uprawnień banku centralnego doszło do osłabienia roli Narodowego Banku Polskiego jako ciała sprawującego nadzór nad emisją pieniądza, które w konsekwencji doprowadziły do szeregu nadużyć w sektorze finansowym, takich jak m.in. afera frankowa, afera polislokat, a ostatnio afera missellingu obligacji GetBack w bankach, które sprzedawały te toksyczne produkty. Afera GetBack ilustruje także niemoc organów nadzoru, które nie są w stanie wykryć z odpowiednim wyprzedzeniem potencjalnych zagrożeń na rynku finansowym. W ocenie Stowarzyszenia spóźniona reakcja Komisji Nadzoru Finansowego na problemy z możliwą utratą środków przez inwestorów, w tym przypadku w dużej mierze konsumentów na rynku finansowym, którzy zostali poinformowani przez sprzedawców banku o tym, iż ich inwestycja jest “tak bezpieczna jak lokata bankowa”, oznacza iż instytucja ta nie sprawuje realnej kontroli nad rynkiem finansowym, co stwarza poważne zagrożenie także dla stabilności finansowej państwa.

Największą konsekwencją pogwałcenia zasad konstytucji jest jednak w opinii Stowarzyszenia przejęcie prawa do realizowania polityki pieniężnej przez banki komercyjne. Artykuł 227. 1. Konstytucji mówi: “Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza” [Źródło 1].

W świetle ustaleń Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych emisję pieniądza realizują w Polsce banki komercyjne, zamiast organu konstytucyjnego czyli Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie, w związku z tym, iż to banki komercyjne w praktyce dokonują emisji pieniądza, Narodowy Bank Polski ma niewielki wpływ na kształtowanie polityki pieniężnej, co także należy do jego uprawnień konstytucyjnych NBP. Z treści odpowiedzi NBP na pytania postawione w korespondencji wynika jednoznacznie, że NBP nie sprawuje w należyty sposób kontroli nad emisją pieniądza. Ekspert NISS, Piotr Jankowski, w swoim komentarzu do korespondencji z NBP pisze: “Emisja gotówki przez NBP nie jest tworzeniem suwerennego pieniądza na potrzeby realnej gospodarki (kilkanaście procent całości), ale jedynie zamianą wykreowanego przez banki pieniądza dłużnego na formę znaków pieniężnych (gotówki).” [“Depozyt powstaje z kredytu” Strona Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych Źródło 2] Dodatkowo, jak zauważa ekspert NISS “Spłata kredytu wycofuje pieniądz z rynku: zarówno w formie bezgotówkowej jak i gotówkowej”.

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu w nawiązaniu do ustaleń dokonanych przez Narodowy Instytut Studiów Strategicznych wystąpi z inicjatywą zbierania podpisów wśród posłów z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy w związku z zapisami ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym i niemożliwością realizowania polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski oraz pogwałcenia prawa do wyłączności emitowania pieniądza przez Narodowy Bank Polski nie doszło do złamania Konstytucji.

“W naszej ocenie banki komercyjne czerpią nienależne im profity wynikające z obecnego modelu funkcjonowania sektora bankowego i sposobu kreacji pieniądza. Jest to działanie sprzeczne z Konstytucją a zysk osiągany przez banki komercyjne z tytułu emisji pieniądza odbywa się kosztem banku centralnego, budżetu i całego społeczeństwa.” – mówi prezes Stowarzyszenie Stop Bankowemu bezprawiu, Arkadiusz Szcześniak.

Istotnym celem działań Stowarzyszenia jest przywrócenie właściwej roli Narodowego Banku Polskiego i wzmocnienie  polskiej gospodarki. Silny i niezależny od wpływów lobby bankowego bank centralny jest naturalnym sojusznikiem konsumentów w walce z łamaniem prawa przez instytucje finansowe oraz nieetycznymi i niezgodnymi z zasadami wolnej konkurencji działaniami banków.

Arkadiusz Szcześniak Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

Tags: , , ,

3 komentarze “SBB domaga się zmian w nadzorze nad rynkiem finansowym”

 1. Karmazynowy Trufel
  30 kwietnia 2018 at 05:52

  Wy walczcie, a OP niech o tej walce informuje. Nigdzie indziej nie mogę o was przeczytać!

 2. marco
  30 kwietnia 2018 at 10:01

  Niestety, ale w większości media zajmują się sprawami drugorzędnego znaczenia. Aferami bankowymi praktycznie nikt się w Polsce nie zajmuje i nikt o nich nie pisze.

  SZANOWNY PANIE PUBLIKUJEMY WSZYSTKO CO OTRZYMUJEMY OD STOWARZYSZENIA STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU, WSPIERAMY ICH ZE WSZELKICH SIŁ. TO WSPANIALI LUDZIE, KTÓRZY PODJĘLI SIĘ NIEMOŻLIWEGO. POZDRAWIAM WEB. JÓZ.

 3. wieczorynka
  30 kwietnia 2018 at 14:22

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z tego co pamiętam nie zapobiegła żadnym bankructwom banków w Polsce.

  Bardzo dobrze, że zwracacie się z tym do posłów, przynajmniej będzie wiadomo kto z posłów jest kto.
  Od samego początku popieram Waszą inicjatywę i tradycyjnie już życzę powodzenia, kropla drąży skałę, niby stare a jednak aktualne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

More Stories From Ekonomia

Scroll Up