Go to ...
Obiektywnie? Subiektywnie? O polityce, państwie, gospodarce… w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju. Zawsze mamy rację!

Obserwator Polityczny on Google+RSS Feed

17 stycznia 2019

Należy uważać na próby ośmieszania, skompromitowania i poniżania polskiej idei narodowej!


 Należy uważać na próby ośmieszania, skompromitowania i poniżania polskiej idei narodowej! Nacjonalizm tak! Nie ma niczego piękniejszego, niż patriotyczne umiłowanie własnego Narodu. Wszelkie takie postawy i uczucia zasługują na szacunek, pochwałę i uznanie ze strony wszystkich. Nie ma bowiem niczego ważniejszego, niż Naród i jego państwo. W takich czasach żyjemy, kiedyś liczył się władca, plemię, dzisiaj liczą się narody i ich państwowość. Można oczywiście uważać inaczej i mieć światopogląd internacjonalistyczny, jednak jak do tej chwili – wszystkie takie formuły poczynając od rzymskiej, poprzez chrześcijańską, islamską, komunistyczną i na neoliberalnej kończąc – okazały się mrzonkami. Zawsze bliższa jest ciału koszula. Nawet chiński Komunizm – największy triumf tej idei w historii świata, ma istotny kontekst lokalny, czysto chiński. Największą porażką internacjonalizmu jest oczywiście Unia Europejska, która po Traktacie z Lizbony stała się wykonawcą woli Niemiec i Francji.

Co więc złego jest w nacjonalizmie? To, że przeciwstawia się internacjonalizmowi? Jak i że przeciwstawia się innym nacjonalizmom? Nie bądźmy naiwni, z samej idei nacjonalizmu wynika prosta konsekwencja – jest nią co najmniej obojętność, wobec innych nacji. Jest bowiem tylko jeden Naród i tylko jedno państwo, któremu można służyć. Z wyjątkiem naturalnych systemowych federacji, tutaj niedoścignionym wzorcem jest Federacja Rosyjska, proszę zwrócić uwagę, że jest to struktura trwalsza nawet od Stanów Zjednoczonych, które w swojej historii przeżyły bunt części prowincji.

Polski nacjonalizm zawsze miał pod górkę. W istocie nigdy nie był autentyczny, zawsze bazował na obcej, narzuconej nam narracji. To, co było przed wojną – wielkie dzieło Romana Dmowskiego, jednego z najwybitniejszych i największych synów naszej Ojczyzny – było naznaczone judeosceptycyzmem. Miał on charakter istotnie uwarunkowany realiami współistnienia z mniejszością narodową, która nie miała charakteru terytorialnego, a jedynie etniczno-kulturowo-religijny. Polski judeosceptycyzm nie wziął się z powietrza, był wynikiem wielu lat relacji, w których to Polacy czuli się stroną wykorzystywaną, przez inteligentniejszych, lepiej wykształconych i doskonale zorganizowanych żydowskich sąsiadów. Uwaga, nie mówimy o rzeczywistości – mówimy o odczuciach, to z nich rodzą się stereotypy.

Oczywiście nie brakowało gwałtów, rzezi i szeregu podłości w drugą stronę, jednak to nie było sąsiedztwo idealne. W wielu źródłach naszej literatury, jest głęboko zakorzeniony archetyp „Żyda”, jako „krwiopijcy” i „wyzyskiwacza”. Szczególnie bolesne były doświadczenia z Powstania Styczniowego i zaraz po nim, kiedy to wielu z mniejszości żydowskiej na ziemiach polskich zachowywało się lojalnie wobec władzy zaborczej, wyzyskując sytuację w jakiej znaleźli się Polacy. Dochodziło do dramatów, w których bardzo często stroną wyzyskującą był żydowski lekarz, sklepikarz, czy karczmarz. Po Powstaniu, w wielu licytacjach mienia, które władze zaborcze zarekwirowały – lubowali się właśnie nasi żydowscy sąsiedzi. Bardzo łatwo można było wówczas się wzbogacić, kupując szlacheckie majątki za 10% wartości!

Mniej więcej na takim gruncie wyrósł nasz judeosceptycyzm, później obarczony grzechem gett ławkowych, prześladowania młodzieży żydowskiej, całym złem szmalcownictwa i tym, co wydarzyło się po wojnie. Jedwabne, Kielce, setki innych miejsc, to miejsca naszej narodowej hańby, której kulminacją był rok 1968-y. Jednak, to już inna epoka, inne uwarunkowania i inne realia. Jednak grzech antysemityzmu obarcza naszą historię i to jest bezdyskusyjne. Tak, jak kwestią otwartą jest zadośćuczynienie-odszkodowanie, potomkom ofiar zbrodni, których własność została zagrabiona – ukradziona. Możemy się z tym nie zgadzać, ale takie są fakty.

Wpisywanie się w ten kontekst, dzisiaj w Polsce bez Żydów – z wizerunkiem Polaka antysemity, to po prostu naiwna głupota. Wręcz sytuacja żenująca, będąca niczym innym, jak złapaniem się na lep stereotypu Polaka-antysemity. Nie można takiego błędu popełniać! Wszelkie takie postawy jednoznacznie zasługują na potępienie, jednak należy rozumieć ich tło historyczne, tak żeby ludzi je wyrażających – umiejętnie od tych postaw oddzielić. Natomiast to, że mniejszość żydowska i pochodzenia żydowskiego jest w Polsce w pewnych grupach zawodowych nad reprezentowana, jak również częściej ma głos w mediach, niż wynikałoby to z jej liczebności – zapewne jest intrygującym zbiorem okoliczności?

Niestety dla wielu polski nacjonalizm, jest równoznaczny z judeosceptycyzmem, a nawet z antysemityzmem i rusofobią. Jak się mogliśmy w ostatnich dniach przekonać, niestety nie dla wszystkich osób o poglądach nacjonalistycznych, jest on tożsamy z ostrożnością i sceptycyzmem co do Niemiec i Niemców jako naszych niestety sąsiadów. Jedna z telewizji zagranicznych, funkcjonująca w Polsce wyemitowała reportaż nakręcony z ukrycia w grupie rzekomych polskich nacjonalistów. Obrazy i słowa, które mogliśmy tam zobaczyć, są tak niezrozumiałe że powstają pytania, czy mamy do czynienia z mistyfikacją, czy też z wyrazem choroby psychicznej? Do tego jakiejś zbiorowej psychozy? Może to celowa prowokacja?

Jest bowiem czymś niesamowitym Polak, który heiluje – chwaląc wodza Trzeciej Rzeszy – Kanclerza Adolfa Hitlera. To po prostu nie może mieć miejsca, to jest coś tak niesamowitego, jak życie na Marsie, chociaż to ono powinno być bardziej prawdopodobne, niż takie skundlenie się Polaka. Osobnik, który wychwala Hitlera i niemiecki nazizm w języku polskim wymaga badania psychiatrycznego. Taki ktoś, nie jest godzien się nazywać Polakiem, nie ma nic wspólnego z polskością i Narodem – ponieważ hitleryzm wyklucza, neguje polskość i polski żywioł w 100% Byliśmy jako Naród skazani przez Niemców na zagładę, po prostu na wymordowanie, wybicie do nogi, a wcześniej degradację biologiczną i niewolnictwo. Gdyby nie wyzwolenie ziem polskich, którego się doczekaliśmy ze Wschodu – dzięki Armii Czerwonej, prawie na pewno dzisiaj nie pisalibyśmy tych słów, ani państwo nie mielibyście możliwości ich czytać. Nie da się pojąć skali oderwania od rzeczywistości ludzi, którzy będąc Polakami heilują – w kontekście hitlerowskim, do tego jeszcze w historycznych mundurach niemieckich i pod znakiem swastyki i innych emblematów niemieckich!

Nie można wykluczyć sytuacji, w której mamy do czynienia z sytuacją sterowaną przez czynniki trzecie. Podobnie jak pewien chemik z Krakowa przygotowywał zamach na Sejm, przy współpracy z podstawionymi agentami Policji, ci ludzie – mogli zostać przerobieni przez inne czynniki. W celu ośmieszenia, poniżenia i skompromitowania polskiej idei narodowej.

Polska idea narodowa jest nie do pogodzenia z niemiecko-hitlerowskim nazizmem. Nie ma kategorii bardziej rozłącznych, my nie byliśmy sojusznikami Adolfa Hitlera – nawet ZSRR ma na sumieniu ten błąd. Z tych względów, wszelkie takie zdarzenia w Polsce należy dokładnie zbadać i naświetlić, tak żeby dokładnie ujawnić, kto stoi za takimi wybrykami, zropiałymi wykwitami na zdrowym ciele pięknego polskiego nacjonalizmu.

Jeżeli polska idea narodowa ma przetrwać, to musi się umacniać. Żeby się umacniać, to nie może wzbudzać kontrowersji, zwłaszcza w naświetlonych powyżej aspektach judeosceptycyzmu, czy wręcz irracjonalnego hitleryzmu. Każdy Polak, który heiluje w odniesieniu do Hitlera, musi mieć świadomość, że ten miałby go za podczłowieka, coś gorszego od prawdziwych Aryjczyków, śmiecia, za którego zabicie nie groziła żadna kara.

Polski nacjonalizm musi się wyzbyć pułapki judeosceptycyzmu, głupoty rusofobii, a jakiekolwiek afiliacje do rasizmu, islamofobii, czy wspomnianego niemieckiego nazizmu nie służą polskiej idei narodowej. Ponieważ to nie są autentyczne pola konfliktów, ani autentyczne problemy. Już większym jest problem rosnącego faszyzmu na Ukrainie. Proszę się zastanowić, czy kojarzenie polskiej idei narodowej z antysemityzmem, rusofobią lub nazizmem hitlerowskim jej pomaga? Poglądy każdy może mieć jakie uważa, jednak dla wspólnego celu – należy zgodzić się na pewne ogólne ukierunkowanie głoszonej retoryki, w niej nie ma miejsca na ww. postawy.

Jeżeli już poruszyliśmy ten temat, to miejmy również świadomość, że wielkim kłamstwem jest chrześcijańskie zabarwienie naszego nacjonalizmu. To właśnie Chrześcijaństwo jest grabarzem naszej słowiańskiej polskości! Narracja Chrześcijańska w naszej kulturze to największe kajdany niewolnicze, jakie nam założono i niestety sami je obnosimy już jako swoje. Patrzymy na rzeczywistość przez perspektywę, co by tu dużo ukrywać – żydowską. Co prawda przerobioną i zaadaptowaną przez sprytnych cesarskich urzędników i ideologów, tak żeby władza Rzymu nadal trwała, ale jednak z gruntu u swoich korzeni żydowską! Nie można temu zaprzeczyć, proszę sobie otworzyć Biblię, tam to jest napisane wprost prawie na każdej karcie.

Jeżeli więc mówimy o prawdziwym polskim nacjonalizmie, może on mieć tylko i wyłącznie źródła słowiańskie. Nie ma bowiem niczego bardziej autentycznego, niż to czego nas pozbawiono – już dawno temu pisałem, że posąg Światowida ze Zbrucza należy traktować poważnie. Musimy przypomnieć sobie o Słowiańskim rodowodzie! To jego kopia powinna stać na Giewoncie!

Polska idea narodowa, będzie tylko wtedy autentyczna, gdy będzie słowiańska. Niestety jesteśmy odcięci od korzeni, cała nasza historia została wymazana, zmanipulowana – przestawiona tak, żebyśmy przyjęli obcą, narzuconą nam narrację. 1000 lat kłamstwa i niewolnictwa wystarczy.  

Sytuację trzeba monitorować, bardziej, niż uważnie. Ponieważ to co widzieliśmy w pewnej zagranicznej telewizji jest tak szokujące, że po prostu nie można uwierzyć w autentyczność zachowania tych ludzi. Można je wytłumaczyć jedynie chorobą psychiczną i to jakimś jej ciężkim stadium. Bardzo byśmy chcieli, żeby to okazało się prowokacją innych czynników. Mimo wszystko, jeżeli to, co widzieliśmy było autentyczne – okrywa tych ludzi hańbą. Należy uważać na próby ośmieszania, skompromitowania i poniżania polskiej idei narodowej! Właśnie poprzez jej skompromitowanie można najskuteczniej ją wyrugować z naszego życia publicznego. Proszę wziąć pod uwagę, że przez cały okres od 1989 roku wszelkie konotacje prawicowo-nacjonalistyczne były okryte kurtyną milczenia, a jak nie dało się milczeć, to kłamano – ośmieszano wielką ideę narodową. Trzeba jednak będąc obiektywnym – uczciwie przyznać, że w środowiskach odwołujących się do kwestii narodowych, nie brakowało ludzi, których być może intencje są szlachetne, jednak forma w jakiej je wyrażają – najdelikatniej mówiąc trudne.

Były czasy, kiedy nasze dusze były jeszcze słowiańskie. Czy jesteśmy w stanie odrzucić narzucone brzemię i powrócić do korzeni?

Tags: , , , , , , ,

58 komentarzy “Należy uważać na próby ośmieszania, skompromitowania i poniżania polskiej idei narodowej!”

 1. Wielka Polska Katolicka
  22 stycznia 2018 at 04:51

  Ideę słowiańską wymyśliła carska Ochrana po wojnie krymskiej żeby przyciągnąć agentów z Austro-Węgier. Tyle w temacie, aczkolwiek zgadzam się z generalnym przesłaniem że to mogła być prowokacja i manipulacja łże-n-u. Wielka Polska Katolicka!

  • Miecław
   22 stycznia 2018 at 20:44

   @WPK. Przeczytaj ze zrozumieniem i zastanów się czyim interesom służysz, być może nawet nieświadomie?

   „Polakom – mówił Hitler – nie będzie wolno podnieść się na wyższy stopień, ponieważ staliby się natychmiast komunistami. Dlatego jest rzeczą zupełnie właściwa, ażeby Polska zachowała swój katolicyzm. Polscy księża będą dostawali od nas żywność, będą natomiast w zamian prowadzili swe owieczki w kierunku wyznaczonym przez nas. Księża będą przez nas opłacani i będą wygłaszać kazania według naszych życzeń. W wypadku, gdyby jakiś ksiądz przeciwstawił się temu, trzeba załatwić się z nim w sposób najkrótszy. Księża powinni trzymać Polaków w głupocie i ciemnocie, co całkowicie odpowiada naszym interesom. Podniesienie Polaków na wyższy stopień intelektualny równałoby się utracie sił roboczych, których potrzebujemy”.

   Teraz rozumiemy, dlaczego w okresie zaciętego prześladowania wszystkiego, co polskie, zamknięcia wszystkich pism polskich i prześladowania polskich pisarzy i dziennikarzy, gen. Gub. Frank zezwolił na wydawanie już w roku 1940 „Rycerza Niepokalanej” i przeglądów diecezjalnych. Nie uważał tych wydawnictw, i słusznie, za prasę polską, tak jak prasą polską nie był „Kurier Częstochowski”, „katolicki organ prasowy Generalnego Gubernatorstwa” ( wychodzący bez przerwy od 14 września 1939 do 16 stycznia 1945 r.) ani „Nowy Kurier Warszawski”, ani „Fala”.
   http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/11/zerwanie-konkordatu-z-1925-r-i-porozumienie-zawarte-miedzy-rzadem-rp-i-episkopatem-polski-z-dnia-14-kwietnia-1950-r/

   Może @WPK czas odzyskać słowiańską duszę i kulturę?

 2. Inicjator
  22 stycznia 2018 at 05:01

  Już nie da wrócić do Słowiańskich korzeni.

  Cała reszta artykułu – trudna, ale słuszna w swojej wymowie.

  Dmowski nie przewidział Holocaustu, nie przewidział że w Niemczech do władzy doszły rzesze lumpenproletariatu i marginesu społecznego.

  Dajmy dzisiejszym “skrajnie wykluczonym” podstawę prawną do “wyrównywania” ich KRZYWD (brak np. na karton “wina” Arizona), umundurujmy ich i wspierajmy maszynerią państwa (policja, służby, koleje …) – to zobaczymy powtórkę tego – do czego doprowadził faszyzm w latach 30-tych i podczas okupacji Polski i Europy Środowej.

  To sytuacja powoduje, że MĘTY SPOŁECZNE wychodzą na powierzchnię.

  Jeśli im damy ŚRODKI – to może być bardzo źle.

  Jeśli ktokolwiek obecnie w Polsce POMAGA w rozwoju wynaturzonego ruchu narodowego, to zaprzecza Polskości i Polsce.

 3. Judeosceptycyzm
  22 stycznia 2018 at 05:47

  Rozsądny, zrównoważony i bardzo potrzebny głos świadczący o prawdzie. Zwłaszcza ostatnie akapity.

 4. Narodowe Siły Zbrojne 2.0
  22 stycznia 2018 at 06:48

  Odważnie dajecie świadectwo prawdzie. Wszystko co powyżej napisano jest prawdą. Poczytajcie Przedwiośnie, Wierna rzeka, Lalka, wszędzie jest widoczny stereotyp żyda krwiopijcy. Uwaga nie odnoszę sie do tej mniejszości ale do stereotypu warto naświetlić jego źródła. Podpowiem jeszcze że w innych krajach było podobnie, antysemityzm chyba zawsze miał korzenie w postrzeganiu zachowań tej mniejszości.

 5. qwerty
  22 stycznia 2018 at 06:50

  To prawda od 30 lat bycie nacjonalistą jest obciachem.wielka w tym zasługa parówkowych mediów.

 6. Anonim
  22 stycznia 2018 at 06:54

  Jeśli jakikolwiek Narod jest daleki od doskonałosci , to nie ma żadnego uzasadnienia , aby uprawiac nacjonalizm , czy w skrajnej jego postaci szowinizm.

  W przypadku braku tej doskonałosci , jest zwykłą mitomania i choroba.Ponieweaz nie ma nic doskonałego , to choroba , bedzie zawsze.

  Doskonałość , jest tylko w Stwórcy, Wszechświata, Wszechswiatow. Uosobieniem ludzkiej doskonałosci , jest wszechogarniajaca MIŁOŚĆ – Bóg. W nacjonalizmie, kocha sie tylko siebie samych . To idea fixe, jak wszystkie dotychczas stosowane , przez czlowieka.

 7. Anonim
  22 stycznia 2018 at 06:59

  Kompromitacja? Vide filmik Superwizjera ,z “zabaw , stowarzyszenia “Duma i nowoczesnosć”Tak się bawi , tak się bawi ………. Ot, co nam szykuje “wyedukowana’ bez Boga, -mlodziez.

 8. Adam
  22 stycznia 2018 at 07:02

  Kompromitacja? Vide filmik Superwizjera ,z “zabaw , stowarzyszenia “Duma i nowoczesnosć”Tak się bawi , tak się bawi ………. Ot, co nam szykuje “wyedukowana’ bez Boga, -mlodziez.

 9. Adam
  22 stycznia 2018 at 08:59

  Anonim? A ja to kto?

 10. Adam
  22 stycznia 2018 at 08:59

  Anonim? A ja to kto?

 11. wlodek.
  22 stycznia 2018 at 09:40

  Skrajny nacjonalizm to forma(odmiana) faszyzmu!I nie należy patriotyzm mylić z nacjonalizmem. Umiłowanie ojczyzny jeśli łączy się z nienawiścią do innych ( krajów, narodów) prowadzi do faszystowskich ruchów! Wydawało się że mamy to za sobą a jest odwrotnie a sprzyja temu polityka oparta na ksenofobii,mitomanii,dzielenia ludzi na “sorty”!

  • wlodek.
   22 stycznia 2018 at 10:05

   Ps,najlepszy przykład”umiłowanie Ukrainy”,które prowadzi do neobanderyzmu,świętowania rocznic S.S Galicien,i pochody niedobitków SS w Rydze. Dobrze że liberomatołki w Rosji nie świętują Własowa!

  • krolowa bona
   24 stycznia 2018 at 17:26

   @wlodek,22.01’2018,09:40
   No komentator “ujal” ,skrajny nacjonalizm tj. polaczony z nienawiscia i odwartosciowaniem innych kultur jest faszyzmem a ten “nie spi”,zreszta nie swieci garnki lepia i jest wysoce pasujacy do faszyzmu system spoleczno-gospodarczy i tak to np.kk i wielkiemu kapitalowi zalezy na tym,gdyz to latwa metoda
   pozyskania zyskow i oglupienia mas,ktore tak sterowane poczynia kolektynie wszystko,jak tylko uslysza dzwonek z ambony…juz mamy takie oto akcje……
   ****
   Dzisiaj pisze “Der Spiegel” online,ze zaledwie 45 niemieckich rodzin..45 (!) przy ok 84mln mieszkancow posiada ponad 50 % majatku ,co stawia Niemcy w /g Miedzynarodowej Organizacji do Wspolpracy i Rozwoju” na pierwszym miejscu na swiecie w rozwartych nozycach bieda /nedza – bogactwo/ bezgraniczne bogactwo ! ,zreszta wynik demokrsmatycznych ( !!! ) reform niejakiego “socjalistycznego” kanclerza Gergharda Schröder’a wprowadzacego superneoliberalizm,ktory bogatym dosypuje lopata bogactwa a biednym lopata zabiera…prosze zadac sobie to pytanie,czy taki uklad stisunkow spolecznych nie bedzie prowadzil do wojny i do skrajnego nacjonalizmu /faszyzmu,jako ratunku dla milionow ludzi zyjacych w nedzy i poniewierce….te wydarzenia w Polsce z ultra nacjonalistami/ wykluczonymi z obiegu zycia gospodarczego i pzbawionych szans na ludzka egzystencje / ilustruja ten fenomen…..mamy,mamy,mamy i nikt nie chce tego odwrocic….ani kk ani inni bez rozlewu krwi nie dadza ani ze swych praw ani ze swojego majatku ani zdziebelka , stworzenie parytetu umowy spolecznej bedzie krwawym rozliczeniem a faszystowskie sily nadadza jej pedu….

 12. DPL
  22 stycznia 2018 at 09:58

  Jeżeli ktoś w Polsce wielbi hitlera ten po prostu jest psycholem.

 13. Z
  22 stycznia 2018 at 10:10

  Tyle że “Słowianie” to nie rasa. Niech autor z tym skończy bo sam Polaków upokarza. Polacy nie maja nic wspólnego z Rosjanami.

  • krzyk58
   22 stycznia 2018 at 16:07

   @Z. ‘Polacy nie maja nic wspólnego z Rosjanami”. Z ‘Rosjanami”
   wymienionymi imiennie niżej. Rosjanie wobec nich również bywali mocno niechętni… Poniał?
   Tymczasem przybył jeszcze jeden, niespodziany sukurs przeciw brance, a wyszedł on z kół, które w Rosji popierały Wielopolskiego. Obok pewnych czynników dworskich, obok ludzi jak Błudow, którzy mieli na oku wyższy interes państwa rosyjskiego, byli nimi, jakeśmy już wspomnieli, liczni dyplomaci rosyjscy. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przynajmniej w swej części, było zwolennikiem porozumienia z Polską. Ambasadorzy i posłowie rosyjscy w stolicach Zachodu cierpieli nad tym, że rządy nahajem nad Wisłą wyrządzały tyle szkody Rosji. Specjalnie zaś dyplomaci rosyjscy, pracujący nad zbliżeniem rosyjsko-francuskim, obawiali się tego jak ognia. Jednym z nich był poseł w Brukseli, hrabia Orłów. Wnuk kochanka Katarzyny pamiętał dzieckiem, jak w pałacu jego ojca przebywał przez pewien czas swego więzienia Tadeusz Kościuszko. Jako stary arystokrata miał raczej współczucie dla grabionej po każdym powstaniu polskiej szlachty, jako kulturalny Rosjanin miał wstręt do kacapskich metod generalskiej dziczy, a jako Rosjanin w ogóle nie nosił zbytnio w sercu tych wszystkich Gerstenzweigów, Bergów, Lüdersów, Immermanów…………………
   Poniał?

 14. krzyk58
  22 stycznia 2018 at 10:49

  “Jedna z telewizji zagranicznych…” Co najmniej ” – dziwne, ustawka?
  Prowokacja? Na “czyje(ś) zlecenie?….Oczywiście to, że ta eurolewicowo-atlantycka (neotrockistowska) tv w pierwszym szeregu
  to czysty przypadek… 🙂

  @qwerty. … czyli kosmopolitycznej lewicy.

  @WPK. ‘ Mędrców Syjonu” tez spłodziła Ochrana” ?

  KOMUŚ zależy bardzo na dyskredytacji idei Narodowej……

 15. Wojciech
  22 stycznia 2018 at 10:53

  Pan WEB. JÓZ. Szanowny Panie, Parę dni temu wyraziłem swoje dość radykalne i zdecydowanie rożne od Pańskich poglądy na tematy ogólnie określając 17 lub 18 stycznia. Winien Pan rozumieć, że należę do pokolenia, które pamięta nie tylko sanację, ale i wrzesień, okupację, getto, wyzwolenie, stalinizm. Polskę Ludową i lata pławienia się w wolności. Niewielu już jest takich, lub tak myślących. czuję się bardzo sam, wyalienowany. Dziś jednak z rana wziąłem do ręki ceniony przeze mnie tygodnik PRZEGLĄD. Nie wiem czy Pan go także bierze do ręki, kosztuje tylko 5,80.
  Radze się nieco wykosztować i przeczytać kilka ciekawych publikacji. Redaktora naczelnego Jerzego Domańskiego, Romana Kurkiewicza o wyzwoleniu Warszawy i nade wszystko wybitnego filozofa Bronisława Łagowskiego o patriotyzmie, z którym od czasu do czasu mam przyjemność wymieniać poglądy. Poczułem się raźniej, że nie jestem sam. Może Pan także wyciągnie z tego jakieś wnioski dla siebie?

  SZANOWNY PANIE OWSZEM BIORĘ, ALE TO JUŻ NIE JEST TO SAMO CO KIEDYŚ, W SUMIE JESZCZE NIEDAWNO. SZANUJĘ PANA POGLĄDY, ALE PORUSZAM SIĘ – JAK I CAŁA REDAKCJA W TAKIM, A NIE INNYM ŚWIECIE. GDZIE SĄ SANKCJE PROKURATORSKIE I KSENOFOBICZNO-PARA-FASZYSTOWSKIE ORGANIZACJE WYGRAŻAJĄCE POZWAMI LUB INNEGO RODZAJU DZIAŁANIAMI O KTÓRYCH NIE WYPADA PISAĆ, A JAKIMI TO SIĘ PAN MOŻE ŁATWO DOMYŚLEĆ. TRZEBA WIĘC UMIEĆ ODDZIELIĆ POGLĄDY OD PRAGMATYKI I TO NIE JEST KWESTIA WEJŚCIA NA JODEŁKĘ… TO JEST KWESTIA STANIA TUŻ OBOK NIEJ. NAPRAWDĘ JAK PAN JEST TAKI ODWAŻNY, TAK BARDZO WIERZY PAN W TO CO PAN MÓWI – PRZECIEŻ NIE MA ŻADNEGO PROBLEMU. MOŻE PAN ZAŁOŻYĆ SWÓJ PORTAL, PONOSIĆ ZA NIEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ, FINANSOWĄ I KARNĄ – BO O TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W POLSCE MÓWIMY, WÓWCZAS ZOBACZYMY JAK BY PAN SIĘ ODNOSIŁ DO TAKICH KWESTII. TU NIE CHODZI O TO, ŻEBY PODZIELIĆ LOS MĘCZENNIKÓW ZE ZMIANY, CHODZI O TO, ŻEBY JUTRO BYŁY KOLEJNE TEKSTY… PROSZĘ PAMIĘTAĆ, MY NIE PROWADZIMY DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ A JEDYNIE PUBLICYSTYCZNĄ, WYRAŻAMY SWOJĄ OPINIĘ – MAMY DO TEGO PRAWO. NIC WIĘCEJ. W TYM KONTEKŚCIE PANA ODNIESIENIE SIĘ UZNAJE ZA BEZPRZEDMIOTOWE, ACZKOLWIEK JE ROZUMIEM, BO MYŚLĘ TAK SAMO JAK PAN I OCZYWIŚCIE MA PAN RACJĘ. ALE CO MAMY MILCZEĆ 18 STYCZNIA? 22 LIPCA? WSZYSTKO CO MOŻEMY ZROBIĆ TO PODAĆ POWODY POCZYNIONYCH ZANIECHAĆ – BO SIĘ PO PROSTU OBAWIAMY – A NA 22 – EGO PISAĆ O ZAKŁADACH PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, W TAKICH CZASACH ŻYJEMY… POZDRAWIAM WEB. JÓZ.

  • wlodek.
   22 stycznia 2018 at 11:39

   Wojciechu,nie jesteś sam i nie będziesz sam!A że czasy trudne to fakt!Ale jak już pisałem “Przeżyliśmy Potop Szwedzki,przeżyjemy i liberalno pisowski”Jeszcze nie było tak źle żeby nie było gorzej! Pozdro.!

  • Lech
   22 stycznia 2018 at 20:17

   @Wojciech – NIE JESTEŚ SAM! Co do Twoich krytycznych wypowiedzi pod adresem autora wyrażonych pod poprzednimi felietonami całkowicie się z nimi zgadzam. Obecnie autor próbuje dość mętnie obronić nacjonalizm. Nie tak dawno na tych łamach wołał o “zdrowy nacjonalizm”. Już pomijam że zdrowy nacjonalizm to typowy oksymoron, co już mu sam wytknąłem. Niedługo autor musiał czekać na pojawienie się owego zdrowego nacjonalizmu. Nazywa go eufemistycznie ustawką, lub wręcz prowokacją. Ty @Wojciechu czytasz PRZEGLĄD. Ja również. W ubiegłym roku pewna pani psycholog i socjolog w tym piśmie stwierdziła, że faszyzm w kraju już mamy, brakuje mu jedynie siły. Jak się okazało mamy już także siłę. Właśnie się objawiła. Nie tak dawno w NIE J. Urban napisał cytuję: “Kiedy PiS zaplącze się w swoje kacze nogi i padnie, to zostawi Polskę otwartą na faszyzm”. No i chyba wywróżył.
   Pozdrawiam.

   • wieczorynka
    22 stycznia 2018 at 21:07

    @ Lech @ Wojciech. “Przegląd” i “Nie” również czytam, jest nas chyba czytających całkiem sporo. Pozdrawiam obu panów.

   • Wojciech
    22 stycznia 2018 at 21:34

    Wielkie dzięki i z uszanowaniem pozdrawiam.

  • Karmazynowy trufel
   22 stycznia 2018 at 20:32

   Pan panie Wojciechu chyba nie rozumie co napisał Web Józ. Czy czytanie ze zrozumieniem naprawdę jest problemem?

   • Lech
    24 stycznia 2018 at 03:08

    @Karmazynowy trufel:Szanowny Panie pewnie To Pan nie do końca rozumie co czyta. @Wojciech jest stałym komentatorem blogowym obserwowanym przeze mnie przynajmniej od 2002 roku na licznych forach i pod licznymi nickami. Jest fenomenalnym interpretatorem bardzo trudnych tekstów. Posiada analityczny i matematyczny umysł. Jest również erudytą. Mistrzem ciętej, zwięzłej riposty i ironicznej wypowiedzi. Jeśli zatem ma Pan wątpliwości do jego percepcji jakichkolwiek treści, to pierwej przetestuj Pan swoją, niż postawisz zarzut. Że zbyt często w jego wypowiedzi pojawia się gorycz i ból egzystencjalny, to jak już tutaj po jednym wpisie, zdążył się Pan zorientować, wynika on z ogromnego osobistego doświadczenia i rozległej wiedzy, także zrozumienia naszego jakże skomplikowanego świata. Niech Pan zrozumie ten człowiek świadomie przeżył, cztery sprzeczne i niespójne systemy, które zaistniały na naszych ziemiach. Wyobraź sobie żyjącego świadka wychodzenia Żydów z kanałów getta na Krakowskim Kazimierzu, albo obserwatora rozbicia się alianckiego Liberatora, który po zrzucie pomocy powstańcom warszawskim rozbił się w okolicy Krakowa, czy licznych nie gasnących łun nad Bieszczadami. Jakiej trzeba elastyczności umysłu, dociekliwości i głodu wiedzy, żeby to połączyć w jakąś logiczną całość, jeszcze w czasach, gdy nie było mediów, a informacja była blokowana.

   • krolowa bona
    24 stycznia 2018 at 16:53

    @Lech,24.01’2018,03: 08 & @Karmazynowy tufel…..
    Do analizy i wywodu komentatora @Lech przylaczam sie w calej rozciaglosci, poniekad i to generalnie rzecz biorac krytykuje brak tolerancji i zrozumienia mysli osob dajacych w swoim komentarzu czy w swoim tekscie obraz wlasnej perspektywy,czesto parafrazujac nawet z tym co sami napisali,zaskakuje mnie wielokrotnie “zaprogramowanie” na “tak” lub “nie” welu tu zgromadzonych komentatorow odnosnie tematow,ktore znaja wylacznie z jednej strony a niestety nasz swiat i wszysko dookola i to od zarania dziejow jest rozwojem niespojnym i kompletnie nielogicznym,nawet jestem sklonna rzec,ze rozwija sie w /g “logarytmow” rachunku prawdopodobienstwa,ktore nikt z nas nie potrafi objac / ujac myslowo i prowadzi czesto do mylnych wnioskow,do tego doklada sie stosowana ze wszystkich stron propaganda ideowa i polityczna, przeto toleracja a moze lepiej powiedziec zmuszenie siebie samego do rztu oka z innej, nawet bolesnej perspektywy moze dac synteze otyczajacych nas,podobnie fenomenow,podobnie jak wiazka swiatla prowadzi do utworzenia obrazu,jak nasze oko “przerabia” te fale swiatla w obraz i daje nam wizerunek przedmiotow czy nawet zjawisk np.przedstawiajac nam “wiatr”,pare czy mgle,gaz i inne podobne fenomeny ….takze z percepcja odmitologizowania podanych nam bylych dziejow i teraz na nowo i czesto z celem osiagniecia celu politycznego jest sztuka sama w sobie i bazuje na zgromadzonej w nas wiedzy i doswiadczeniu,ktore jest natury rzeczy samej bardzo indywidualne i subiektywne przeto teze tolerancji i poglebianiu wlasnych doswiadczen przez pryzmat widzenia swiata oczami innych oraz nieco “odhamowania” predkosci /pochopnosci podnosze tu do pierwszorzednej rangi……mnie tu wysoce daja do myslenia ostanio czesto prezentowane tezy ( chyba za “KIP” ? )”swiata slowianskiego”, ktorych w zaden sposob nie moge ot tak przyjac,gdyz od przynajmniej setki lat nie egzystentujacych w ksztaltowaniu zycia choc w sugerowanej tu na forum OP zmianie kodu kulturowego na terenach Polski doszukuje sie wyjatkowo sprzecznej,pieniaczej i wrecz do granic przyzwoitosci infantylnej natury rodakow polaczonej z niezwykla pogarda so siebie samego i wlasnej ojczyzny,czego nie mozna sie doszukac u innych nacji…co to jest,ze ten rodzaj systemu wartosci dopadl rodakow i szarga nimi….tu na forum OP powazni,wyksztalceni komentatorzy zawsze popadaja w pogarde do siebie samych i do naszej ojczyzny,przy czym w jej dziejach odzwierciedla ona dokladnie wszystkie nurty i polityczne i kulturowe spotykane gdzie inndziej i pisze tu glownie “swiata zachodniego”…..te polityczne “tradycje” i “kontrtradycje” z Polski byly i sa wypisz wymaluj takze wszechobecne gdzie inndziej,jestesmy w menzurce biologicznej i politycznej ewolucji pospolu z innymi….. ten rodzaj
    pogardy,aplikowanej samemu sobie wysoce
    mnie zajmuje……bardzo….Apeluje o tolerancje widzac w niej metode poglebiania wlasnej wiedzy i swiadomosci…o tolerancje !
    Pozdrowienia

  • Miecław
   22 stycznia 2018 at 20:57

   @Wojciech. Ja też jestem z tobą. Musimy zrozumieć jednak stanowisko i obawy redakcji OP. Proponuję abyśmy na forum zawsze w kontekście historycznym obiektywnie przypominali te fakty nie narażając OP na zarzuty ze strony fanatyków. Nic tak ich nie boli, jak prawda subtelnie przedstawiona, a której nie mogą podważyć. Czasami obserwuję w TVP wypowiedzi tych z IPN, jak ważą słowa, jak niektórzy z nich są zmuszani do fałszowania historii, bo też boją się utraty pracy. To widać i czuć, jak niektórzy z nich się męczą intelektualnie na wizji. Wielu z nich przypłaci to kiedyś zdrowiem psychicznym, bo tkwić w bagnie nikczemnego kłamstwa historycznego z punktu widzenia psychologii i neurobiologii jest strasznym obciążeniem stresowym. Nie zazdroszczę tym ludziom bagna w jakie wdepnęli i jak kiedyś ich dzieci będą się wstydzić tego co robili przeciwko Polskim interesom.
   To jest kwestia przetrwania, jak słusznie zresztą nasz zacięty adwersarz @krzyk58 swego czasu napisał. Pozdrawiam

  • jerzyjj
   24 stycznia 2018 at 10:01

   do web
   gdyby nie ZSRR to byś dzisiaj szczekał po niemiecku

   ps.
   Różnica pomiędzy “okupacją” radziecką” a obecną jest taka, że ten pierwszy z “okupantów” nie nakazał nam likwidację cukrowni, stoczni, kopalni ( wręcz odwrotnie ) po to, byśmy mieli kupować każdą rzecz od niego, być całkowicie uzależnieni. Po tej “okupacji” zostaliśmy z polskim przemysłem, polskimi bankami, polską prasą. To jedno.
   Drugie to analogia do Polski przedwojennej. Wtedy zachowywaliśmy się tak samo. Obrażaliśmy sąsiada, wyśmiewaliśmy propozycję wspólnej ( także z aliantami zachodnimi ) rozprawy z Hitlerem. Prowadziliśmy swoją, polską politykę, łącznie z awantura czechodłowacką. Żeby historia się nie powtórzyła. Wtedy oszołomstwo doprowadziło niemal do unicestwienia nie tylko państwości, ale przede wszystkim narodu. Pewnie teraz byłoby podobnie, gdyby np. ISIS czy inny bandzior nas napadło, a “sojusznicy” okazali się niesłowni lub za słabi, też byśmy twierdzili że “zły rusek” i tak ma obowiązek ginąć za nas, ale pomnika i tak mu nie postwaimy, albo obalimy go po kilku latach, w imię naszej rusofobii i oszołomstwa. Bo tacy włąsnie jesteśmy. Mała kurka z ogonem pawia.

 16. Wojciech
  22 stycznia 2018 at 10:56

  Zdrada i donos premiera na własne państwo:
  „W Sądzie Najwyższym wciąż zasiadają sędziowie, którzy byli zaangażowani w ferowanie surowych, politycznie umotywowanych wyroków w czasie stanu wojennego w latach 80. Inni byli poufnymi informatorami komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Ich ciągła obecność w najwyższym sądzie państwowym oraz wpływ, jaki na niego mają, odbiły piętno zarówno na poziomie społecznego zaufania do władzy sądowniczej, jak także na postępowaniu młodszych sędziów” –

 17. krzyk58
  22 stycznia 2018 at 11:11

  Dlaczego i w czyim imieniu “Z” Polaków upokarza?
  “R1a1 występuje w Europie najczęściej wśród Serbołużyczan (63%), a najwięcej jego nosicieli jest wśród Rosjan (47%, ponad 50 mln).”
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Distribution_Haplogroup_R1a_Y-DNA.svg/1200px-Distribution_Haplogroup_R1a_Y-DNA.svg.png

  • Z
   22 stycznia 2018 at 11:48

   Sprowadzajac Polaków do jakichś podludów “słowian”. Niedługo uzna że polacy nie sa biali. Litości. Słowianie to grupa językowa. I radziłbym zastanowić się nad tymi “braćmi rosjanami” bo oni rosjanie akurat zawsze byli wrogami polaków i polski. Sojusznicy niemiec, zaborcy i imperialiści. Zbrodniarz stalin równy hitlerowi, obaj równie obrzydliwi

   SZANOWNY PANIE, PRZYWÓDCA ZSRR O KTÓRYM PAN WSPOMINA BYŁ GRUZINEM. POZDRAWIAM WEB. JOZ.

   • wlodek.
    22 stycznia 2018 at 12:38

    Z,najlepiej jak zanim słowian zaliczysz do “podludzi”,poczytaj poczytaj, może coś zrozumiesz! Dobrze że znajdujesz się na końcu słowiańskiego alfabetu, może ktoś nie dotrwa do twojej głupoty.!

 18. krzyk58
  22 stycznia 2018 at 12:40

  22.01.1863.:“W POWIETRZU CZUĆ PROCH, ale DLA NAS TO NIC ZŁEGO… SKORZYSTAJMY z DOBREJ OKAZJI. ZAMIAST BAWIĆ SIĘ w PATRJOTYZM itp. MRZONKI, MYŚLMY PRZEDE WSZYSTKIEM o SOBIE.
  CHŁOP POLSKI nie LUBI NAS, WIEMY o TEM, ale CHŁOP jest GŁUPI – NIE BOIMY SIĘ GO. O SZLACHTĘ NAM GŁÓWNIE IDZIE. WMIESZA SIĘ ONA przez SAM PUNKT HONORU w AWANTURĘ, PÓJDZIE do LASU, NA KRWAWE POLA, za CO JĄ RZĄD UKARZE, ZNISZCZY, WYTĘPI, WYDUSI, WYWŁASZCZY, a WÓWCZAS DLA NAS DROGA OTWARTA… W KAŻDYM NARODZIE MUSI się WYROBIĆ PONAD MASY JAKAŚ INTELIGENCJA i RODZAJ ARYSTOKRACJI.
  MY JESTEŚMY MATERJAŁEM GOTOWYM, MY ZAWŁADNIEMY KRAJEM, a PANUJEMY JUŻ PRZEZ GIEŁDY i PRZEZ WIELKĄ CZĘŚĆ PRASY nad POŁOWĄ EUROPY. ALE NASZEM WŁAŚCIWEM KRÓLESTWEM, NASZĄ STOLICĄ, NASZEM JERUZALEM BĘDZIE POLSKA. MY BĘDZIEMY JEJ ARYSTOKRACJĄ, MY tu RZĄDZIĆ BĘDZIEMY, KRAJ TEN NALEŻY do NAS, jest NASZ” !!!

  ……………………………………………………………………. CZYŻBY?!!

  https://myslnarodowa.wordpress.com/2013/01/12/powstanie-styczniowe-1863-chybiony-patriotyzm-spustoszenia-swiadomosci-narodowej-wspolczesnych-polakow/

 19. krzyk58
  22 stycznia 2018 at 13:13

  Zmień zioło – a (być może) zmienisz punkt widzenia…
  “Słowianie to grupa językowa.” Też, a poniekąd znacznie więcej,
  BO, więzy krwi. Poniał?

  ” I radziłbym zastanowić się nad tymi “braćmi rosjanami” bo oni rosjanie akurat zawsze byli wrogami polaków i polski.’
  I też nie masz racji.. 🙂 nawet w kalumniach rzucanych na Stalina.
  «С момента смерти Сталина на его дискредитацию потрачены десятки миллиардов долларов, прежде всего в СССР и России. Сняты тысячи псевдо-исторических фильмов, нагромождены горы лжи, тысячи “историков” промывают мозги людям во всем мире, делая из Сталина “страшилку” для детей. Немудрено. Вся сволочь мира ненавидит человека, который за первые 19 лет управления страной увеличил ее индустриальное производство в без малого 70 раз и из африканского состояния превратил во вторую в мире, а по целому ряду параметров и первую в мире страну».

  Stalin – tu i teraz https://www.youtube.com/watch?v=isdjmCJj-SA

  Anatolij Wasserman o Stalinie bez cenzury

  https://www.youtube.com/watch?v=-0yXKmRuLBs

  Ps. “Wklucz – gimbazo” napisy na pewno nie rozumiesz
  naszego, słowiańskiego języka……………………. 🙂

 20. Z
  22 stycznia 2018 at 16:46

  Panie @krzyk58 Hitler też poprawił standardy życia w Niemczech jednak żaden przyzwoity człowiek go nie wychwala lub nie wybiela jego zbrodni. A Stalin zbrodniarzem był i imperialista. Razem z Hitlerem podzielił nasz kraj i wywiózł lub zamordował miliony niewinnych ludzi, w tym i Polaków. Ludzie żyli w nędzy i strachu, być może jedynie członkowie partii mieli nieco lepiej. Alianci oddal nasz kraj temu psychopacie, przez co Polska jest teraz biedna dziura.
  A “panslawizm” i “słowiańska współpraca” to bzdury wymyślane przez Rosję by zebrać pod swoim butem więcej terytorium. Nie wierzę że na tej stronie bronia Rosji, wybielajac wszelkie szkody jakie nam te kraj wyrzadził

 21. wlodek.
  22 stycznia 2018 at 17:38

  Z,poradziłem żebyś poczytał ale nie to co tu proponujesz! Poczekaj na Komisję Antoniego,a później ruszaj przeciw Rosji! A na razie ze swoją rusofobią,milcz chociaż na tym portalu. Tu ludzie znają historię i wyciągają z niej wnioski,a maraton kabaretowy nawet Kurski nie pokazuje!

 22. krzyk58
  22 stycznia 2018 at 18:03

  Panie Z. …… Niemcy(naprawdę cichutko) wspominają ciepło.
  Intieresno “Z” gdzie mieszkasz – BO, być może piszesz i żyjesz
  dzięki ‘imperialiście”.
  Rosjanie byli w zdecydowanie większym stopniu ofiarami tego
  zbrodniczego systemu. Nawet sam Stalin…
  Nikt, nigdy nie wyrządził Polsce (Słowianom) większych szkód niż szeroko rozumiany Zachód, włącznie z USA (wojska okupacyjne).
  Ustawa Kongresu nr.447 (aktualnie 1226 – mówi ci to coś?)
  https://opolczykpl.wordpress.com/2014/10/07/pytania-dla-rusofoba/

  • Z
   22 stycznia 2018 at 19:21

   Interesujaca strona ale niestety przesiaknięta antysemityzmem. Subiektywna i pro-kremlowska, żadna wiedza

 23. krzyk58
  22 stycznia 2018 at 19:34

  “Mord na Bohdanie Piaseckim: Zbrodnia bez kary” – B. Bekier, T. Uchański, R. Lasecki

  https://www.youtube.com/watch?v=vgg1_hjrBVk&t=417s

  Przy szukaniu “po tytule – jutub” informuje 0 wyników…. szutkarze, 🙂
  temat niewygodny? Prawda w oczy kole!

 24. krzyk58
  22 stycznia 2018 at 19:45

  Służył Polsce (Bolesław). http://www.mysl-polska.pl/842

  …….Przypomnijmy tu raz jeszcze, że jego los w PRL-u nigdy nie był pewny. Na początku, po wojnie potrzebował go Gomułka, ale Różański i cały szereg innych „towarzyszy” nie mogli się pogodzić z tym, że „faszysta” Piasecki żyje i znajduje się na wolności. Od chwili odsunięcia od władzy Gomułki „za odchylenie nacjonalistyczne”, jego los był szczególnie zagrożony. Dopiero powrót „tow. Wiesława” do rządów w 1956 roku, poprawił jego pozycję. Niestety, wkrótce z ręki nieprzejednanych wrogów politycznych, dotknął go straszliwy cios. Oto z rąk lewicowców żydowskich zginął jego pierworodny syn Bohdan.

  Jedni mówią, że Piasecki działał w trudnych warunkach dyktatury komunistycznej z pozycji narodowych i katolickich. Starał się osłaniać i wzmacniać katolicką duchowość narodu, a tym samym wytłumiał działanie opresyjnego ateizmu marksistowskiego. Jego działalność doceniał przez lata ksiądz kardynał prymas Stefan Wyszyński. ..

 25. Miecław
  22 stycznia 2018 at 20:38

  @Z. Witamy gimbazę na forum. Przywitam cię więc pewnym światłym cytatem:
  “Największą sztuką jest mówić mądrze, ale realnie, mówić jedynie to, co w wykonaniu okaże się prawdziwe” – Ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak.

  Niestety to co piszesz nijak się ma do prawdy, ani warunków geopolitycznych przeszłych z okresu II wojny światowej i obecnych.

  Po pierwsze – Słowianie to nie tylko grupa językowa, ale także grupa kulturowo-genetyczna niezależnie od kodu DNA, ważne jaka na ten kod genetyczny została wgrana informacja kulturowa, a ta nasza Słowiańska ma niezwykle bogatą przeszłość i system społeczny, który jest unikalny w skali świata. Istniejemy w ramach różnych grup rodowo-plemiennych od tysięcy lat pod zmieniającymi się nazwami i tworzymy unikalny w tej części Europy i Azji kod kulturowy. Twój wpis obraża wszystkich Słowian niezależnie od obecnej narodowości. Słowianinem stajesz się, a nie rodzisz – przede wszystkim.

  Po drugie – porównanie i zrównywanie, tzw. Stalinizmu z Hitleryzmem dowodzi wręcz bezradności intelektualnej. Musisz bowiem rozróżnić etiologię walki klasowej, której elementem był Stalinizm, od Hitlerowskich zbrodni ludobójstwa mających charakter rasowy. Poza tym to nie Stalin wywołał II wojnę światową. Przy czym: “Agresja niemiecka na Polskę była zaplanowaną eksterminacją narodu polskiego, co potwierdza istnienie Sonderfahndungsbuch Polen//Księgi z listą Polaków poszukiwanych listem gończym, przeznaczonych do likwidacji. Pierwsze wydanie tej książki miało miejsce już w !!! maju 1939 roku. Znajdowało się na tej liście 61 tys. Polaków przeznaczonych do likwidacji, a byli to przede wszystkim ludzie szczególnie wartościowi, polskie elity intelektualne. Lista została sporządzona dzięki różnym pracom agenturalnym, folksdojczom, donosicielom, placówkom dyplomatycznym, itd.
  „Po wybuchu wojny listy proskrypcyjne były na bieżąco uzupełniane. Drugie wydanie z roku 1940 zredagowane w wersji dwujęzycznej niemiecko-polskiej zostało opublikowane w Krakowie po zakończeniu akcji eliminacji polskiej inteligencji Außerordentliche Befriedungsaktion” (cyt. wiki)
  Rosjanie takiej listy nie mieli. Jak wiemy jednak istniała pewna współpraca między służbami SS/Gestapo i NKWD. Jedno z takich wspólnych spotkań miało miejsce w Zakopanem.
  Książkę tę można pobrać gratis ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, jako pdf, download po lewej stronie, pod tym linkiem.
  http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=24330

  Ponadto uświadom sobie istotną różnicę, o której pisze Prof. Wojciech Materski – w publikacji wydanej przez IPN „Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami”, IPN Warszawa 2009, s. 201: „Generalnie represje okupanta niemieckiego miały podłoże narodowościowe, a sowieckiego – klasowe. Obu łączyło świadome niszczenie polskiej inteligencji – w Generalnym Gubernatorstwie głównie cywilnej (akcja AB), na anektowanych terenach wschodnich – głównie wojskowej (zbrodnia katyńska). Zasadnicza różnica sprowadza się do tego, że pod okupacją na Wschodzie nie było eksterminacji wymierzonej przeciwko całym kategoriom narodowościowym społeczeństwa II Rzeczypospolitej (Żydzi, Cyganie), nie było zadawania śmierci na skalę masową metodami przemysłowymi (obozy zagłady). Stąd bierze się kolosalna różnica w bilansie strat ludzkich, sięgających pod okupacją sowiecką 150 tyś., a pod okupacją niemiecką idącą w miliony”.

  I na koniec: „Żadna istota rozumna, patrząc na terytorium Polski, nie pomyśli, że te granice wytyczyła siła nieprzyjazna” – Bronisław Łagowski, „Patriotyzm uliczników”, Przegląd nr 4/2018, s. 17.
  A te granice zawdzięczamy nie komu innemu, jak STALINOWI i ARMII CZERWONEJ ORAZ ARMII LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO NA CZELE Z BERLINGIEM.

  Podczas gdy sanacyjne “jaśnie państwo” walczyło sobie na zachodzie wyzwalając kraje zachodnie i marząc o powrocie na kresy, Polacy różnych klas społecznych (w tym prawdziwa szlachta narodowa) szli ramię w ramię z Rosjanami, aby uratować Słowian od planowanej całkowitej zagłady: http://pl.wikipedia.org/wiki/Generalny_Plan_Wschodni

  Mam nadzieję, że poniał @Z, te fakty historyczne i kulturowe. Proponuję uzupełnić wiedzę, zanim zabierzesz głos na tym forum.

  • Wojciech
   22 stycznia 2018 at 21:45

   Z uznaniem za przytoczenie fragmentu felietonu Bronisława Łagowskiego. Wcześniej już o nim wspominałem. Dodałbym, że oprócz granic Stalinowi i Armii Czerwonej zawdzięczamy także nasze istnienie.

  • wlodek.
   22 stycznia 2018 at 22:32

   Mieclawie, próżny choć wspaniały twój trud.Z kogo miał obrazić to obraził i się wycofał, ale jak znam tego typu ludzi to wróci, aby uprawiać stary zawód tzn.prostytucję polityczną. Pozdro.

 26. krzyk58
  22 stycznia 2018 at 21:18

  Aleksander Jabłonowski ROZWALIŁ BAŁWANA

  https://www.youtube.com/watch?v=tWA1woSvNr0&t=932s

  Panie Lechu, (kosmopolityczne) lewactwo, wszystko co nie jest zgodne z ich punktem widzenia ochrzciło faszyzmem.Marsz Niepodległości również. PADALCE….. 🙂
  Lewactwo zapomniało że chodzi na co dzień w faszystowskich butach. Ba! Postawię znak równości – lewak = faszysta.
  Nie oczekuję potwierdzenia mojej tezy z pańskiej strony, ale FAKTY mówią…paka, lewicowy faszyzm, zaprzaństwo i zdrada ma się w Polsce nieźle….. 🙂

  • Miecław
   23 stycznia 2018 at 00:19

   @krzyk58. Ciebie to już całkowicie pogięło? Czy to ostatnie stadium prawackiej hipokryzji? WŁĄCZ MYŚLENIE.
   http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/religia/nazizm/polska_pius.php

   MOŻE TRZEBA PRZYPOMNIEĆ?:
   „Niczego z takim utęsknieniem nie życzę Führerowi, jak zwycięstwa”. (papież Pius XII, 1876–1958)
   „Nacjonalizm nie jest ani antykościelny, ani antyreligijny, wręcz przeciwnie – opiera się na prawdziwym chrześcijaństwie”.
   (Adolf Hitler)
   http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/izrael/historia/krysztalowa_noc.php

   TAK SIĘ RODZIŁ FASZYZM:
   „Dla prawdziwego katolika, tak zwana tolerancja
   jest czymś niestosownym” – Kardynał Alfredo Ottaviani (z Kurii rzymskiej) http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/religia/obluda/antyjudaizm.php

  • Lech
   23 stycznia 2018 at 10:13

   @kryk58, Ty chyba oglądałeś w tym czasie archiwalne zdjęcia z marszu pierwszomajowego za PRL. Tam nie było elementów faszystowskim i nacjonalistycznych. To były głównie jednak ludowe festyny. Ten marsz, o którym piszesz,radosnym festynem nie był, a wyglądał tak groźnie, że aż przerażał każdego trzeźwo myślącego. Przeraził cały świat, nie tylko nas!
   Pozdrawiam.

   • krzyk58
    24 stycznia 2018 at 08:00

    Nie tylko mnie napawał DUMĄ….również POZDRAWIAM
    P.Lechu zgodzisz się ze mną że “tamte ” marsze w przeciwieństwie
    do “tego” nie do końca były spontaniczne…..

 27. Miecław
  22 stycznia 2018 at 21:33

  Dziękuję Panie Krakauer za ten wybitny i niezwykle prawdziwy w treści felieton. Moi uczniowie byli nim zachwyceni dziś i przeczytali go na swoich komórkach pierwsi ode mnie (mam kilku takich ambitnych co to od rana zgodnie z moimi zaleceniami robią sobie prasówkę zaczynając od OP, a potem możemy sobie 10 minut z lekcji urwać na świetne intelektualne rozważania).

  Dziś uczniowie przyjęli tą prawdę objawioną w tym felietonie za szczególnie ważną dla uratowania Polski: “… miejmy również świadomość, że wielkim kłamstwem jest chrześcijańskie zabarwienie naszego nacjonalizmu. To właśnie Chrześcijaństwo jest grabarzem naszej słowiańskiej polskości! Narracja Chrześcijańska w naszej kulturze to największe kajdany niewolnicze, jakie nam założono i niestety sami je obnosimy już jako swoje. Patrzymy na rzeczywistość przez perspektywę, co by tu dużo ukrywać – żydowską. Co prawda przerobioną i zaadaptowaną przez sprytnych cesarskich urzędników i ideologów, tak żeby władza Rzymu nadal trwała, ale jednak z gruntu u swoich korzeni żydowską! Nie można temu zaprzeczyć, proszę sobie otworzyć Biblię, tam to jest napisane wprost prawie na każdej karcie.
  Jeżeli więc mówimy o prawdziwym polskim nacjonalizmie, może on mieć tylko i wyłącznie źródła słowiańskie. Nie ma bowiem niczego bardziej autentycznego, niż to czego nas pozbawiono – już dawno temu pisałem, że posąg Światowida ze Zbrucza należy traktować poważnie. Musimy przypomnieć sobie o Słowiańskim rodowodzie! To jego kopia powinna stać na Giewoncie!
  Polska idea narodowa, będzie tylko wtedy autentyczna, gdy będzie słowiańska. Niestety jesteśmy odcięci od korzeni, cała nasza historia została wymazana, zmanipulowana – przestawiona tak, żebyśmy przyjęli obcą, narzuconą nam narrację. 1000 lat kłamstwa i niewolnictwa wystarczy.”

  Ten felieton to najprawdziwszy patriotyzm, troska o naród i jego kulturę na wysokim poziomie. Uzupełniam to hasłem: WIEDZA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – OJCZYZNA.

  Na koniec kilka ważnych z tej okazji aforyzmów:
  „Prawdziwy patriotyzm zwraca się przede wszystkim ku temu, co stanowi podstawę i rzeczywistą siłę narodu, ku ludowi pracującemu, a więc musi być socjalistyczny; szczery zaś socjalizm, wypływający z miłości do narodu, musi być patriotyczny.”- Bolesław Limanowski (1835-1935)

  „Katolicki Kościół na służbie narodowej doktryny to idea sprzeczna wewnętrznie. Wiara chrześcijańska nie jest etniczna, lecz kosmopolityczna, jest orężem skierowanym do wszystkich i do każdego.” – Leszek Kołakowski

  “Każdy błąd musi wcześniej czy później wyrządzić szkody i to tym większe, im sam był większy. Za błąd indywidualny musi odpokutować człowiek indywidualny, za wspólny błąd musi wspólnie pokutować cały naród. Dlatego wciąż trzeba powtarzać, że każdy błąd, gdziekolwiek się go dojrzy, musi być piętnowany i zwalczany jak wróg ludzkości, nie powinno być błędów uprzywilejowanych i sankcjonowanych” – Arthur Schopenhauer
  ________________________________________
  ”Jest grzechem Polaków, grzechem społeczności nie wojującej nigdy myślą i nie mającej żadnej wiary w siłę myśli i prawdy” – Cyprian K. Norwid

  “Każde schorzenie społeczeństwa… tkwi korzeniami w instytucjach władzy, to znaczy w państwie i instytucjach stojących na straży prywatnej własności. Człowiek jest na łasce tych dwóch społecznych przypadłości, które umykają jego kontroli – kiedy już staje się bogaty, czynią go one małostkowym, skąpym i niesolidarnym, a kiedy zdobędzie władzę, staje się okrutnikiem nieczułym na ludzkie cierpienia. Ubóstwo degraduje, zaś bogactwo deprawuje” – Isaac Puente. EFEKTY TEGO OBSERWUJEMY AKTUALNIE W POLSCE, WŁĄCZNIE Z RODZĄCYM SIĘ FASZYZMEM POD RÓŻNYMI “FAŁSZYWYMI FLAGAMI”.

  Nawet Józef Beck, minister spraw zagranicznych II RP, po zakończeniu Kampanii Wrześniowej w 1939 r. powiedział w Bukareszcie: „Do najbardziej odpowiedzialnych za tragedię mojego kraju – powiedział w końcu do włoskiego ambasadora w Bukareszcie zbiegły z Polski jej minister sprawa zagranicznych Beck – należy Watykan. Zbyt późno uświadomiłem sobie, że prowadziliśmy politykę zagraniczną służącą jedynie egoistycznym celom Kościoła katolickiego”. Źródło: Karlheinz Deschner, Polityka papieska w XX wieku, Tom 2, Gdynia 1997, s. 29. http://www.eioba.pl/a/3lqc/krzyz-z-trupia-glowka

  To są prawdziwe korzenie zła, jak rak toczące polskie społeczeństwo prowadząc nas ku zagładzie narodowej i kulturowej.

 28. wlodek.
  23 stycznia 2018 at 11:01

  A co zrobić z odradzającym się faszyzmem na Upadlinie? Bandera,Petlura, Szuchewycz,Machno,SS Galicien,ATO ,to twarze Lwowa, Łucka, Kijowa.Mamy milczeć i czekać bo rusofobia jest ważniejsza?1

  • krzyk58
   23 stycznia 2018 at 11:27

   A co możemy??
   🙂

   • wlodek.
    23 stycznia 2018 at 14:11

    To ty nie wiesz co robić w tej sytuacji? Ja ci podpowiem jednym zdaniem .Przestać pomagać tak materialnie jak i politycznie!!!

 29. krzyk58
  23 stycznia 2018 at 11:20

  @Miecław. Wiemy jak było(na podstawie ‘luźnych zapisów”) i wiemy (doskonale – a jednak czegoś mi żal…) że to se ne vrti( sens owego stwierdzenia ma jednak inne znaczenie). “Jeżeli więc mówimy o prawdziwym polskim nacjonalizmie, może on mieć tylko i wyłącznie źródła słowiańskie. Nie ma bowiem niczego bardziej autentycznego, niż to czego nas pozbawiono”.To są i będą już tylko luźne dywagacje/wariacje nt. – akademickie spory, z których nic nie wynika., jeszcze z przedwojnia – patrz: Zadruga.
  @krzyk58. “Ciebie to już całkowicie pogięło?” Miecław, zapewniam ze nie, pomimo kilku-dziesiątek lat na karku, trzymam nieźle jak na swoje lata – pion. 🙂 Do Rzeczy….
  „Antyfaszyści” to zatem nic innego, jak prosystemowcy, w dodatku faszystowscy i nietolerancyjni wobec każdej od tego systemu odmienności. Lecz są tak ogłupieni, że naprawdę wierzą, że są „anty”. 🙂
  (…)
  Teraz jakaś głupia moda. Faszyści nazywają siebie antyfaszystami, a systemowcy- antysystemowcami. Trzeba chyba zmienić w słownikach znaczenie słowa „anty”, bo ewoluowało ono do słowa, które jest przeciwieństwem pierwotnego znaczenia.
  https://bialyrasizm.pl/systemowcy-ktorzy-mysla-ze-sa-anty/

  Ps. Oburzeni pierwiastkiem faszyzmu – noszą w sobie,świadomie,
  czy nie, to wątek na oddzielny temat, iskrę owego faszyzmu. 🙂
  Dorzucam dobry link https://bialyrasizm.pl/hitleroza/ – na czasie,
  dlatego że młodzież, Miecławie, winna posiadać świadomość tego że medal jest zwykle obustronny – posiada nie tylko rewers….. 🙂
  Czy mógłbym pod owym(link) tekstem złożyć parafkę ? Zdecydowanie
  NIE!! Tyle że widzę TU inne punkty ciężkości..lewica post-komunistyczna, jednogłośnie przyzna że ‘Hitler i Stalin zrobili co swoje………………”.T.Love – Warszawa https://www.youtube.com/watch?v=vVJ7yawwUkM. Odpuśćmy im , gdyż “nie wiedzą co czynią….”) RE-LA-TY-WI-ZACJA!!!
  Natomiast STALIN, zrobił co swoje w sensie pozytywnym (daj nam Boże 🙂 ) A jednak szkoda że nie postawił na Berlinga
  czy Piaseckiego……….no, BO, jeśli wsłuchamy się w bełkot
  lewicowy w wykonaniu, niektórych luminarzy lewicy – stwierdzamy
  jednogłośnie że mamy do czynienia z chorobą psychiczną –
  , ONY tak mają… 🙂 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hartman
  O niejakim Urbanie czy “Faktach i mitach” zamilczę -………………
  winii być prawnie ZAKAZANI…………… 🙂 Lewicowi gggggggggg…

  Sie Ma??

  Nie!

  Bądź Pozdrowion! 🙂

  • Miecław
   23 stycznia 2018 at 13:06

   @krzyk58. Zrównanie lewaka z faszystą dowodzi tylko i wyłącznie już twojej bezradności intelektualnej. Kiedyś wdałem się w dyskusję z księdzem, który próbował swoją retoryką udowodnić mi, że kościół nie ponosi winy za krucjaty i krwawą ewangelizację. Biedny nie znał dobrze nawet historii własnego kościoła, gdy mu przedstawiłem źródła i fakty, stwierdził że to kłamstwa i potwarz dla kościoła. Z tobą jest tak samo. Uprawiasz prawacki hejt, aby prymitywne umysły wam uwierzyły. W psychologii nazywamy to torowaniem myślenia, na które nie jest odporna większość ludzi.
   Z tobą jest podobnie, próbujesz przerzucić odpowiedzialność za dziedzictwo faszyzmu na mitycznych lewaków a odradzanie się faszyzmu łączysz z lewicowymi organizacjami, co jest fałszem. Do tego linkujesz rasistowskie strony z bredniami. A powinieneś wiedzieć doskonale, jak wielu ludzi kościoła i narodowców z prawicy przed II wojną światową zachwycali się faszyzmem a potem był płacz i zgrzytanie zębów albo kolaboracja i ślepe popieranie okupantów. To wszystko jest doskonale opisane w źródłach historycznych, ale prawica i kościół pomija swoje grzechy wpadając w kolejne pułapki, bo faszyzm odradza się obecnie w skrajnie prawackich organizacjach, a kościół nie robi nic, aby temu przeciwdziałać, za to wielu z nich z racami przyjmowanych jest na jasnej górze. Dla prawdziwego chrześcijanina jest to obraza.
   M. in. takie fakty są skrzętnie pomijane:
   “Na łamach swojego pisma oraz podczas wykładów i przemówień Stefan Wyszyński dał się poznać jako… gorliwy zwolennik III Rzeszy i jej wodza Adolfa Hitlera. Oto kilka przykładów poglądów Wyszyńskiego, zamieszczonych w jego artykułach w „Ateneum Kapłańskim” w latach 1932-1939:
   „Rasizm kryje w sobie pewne zdrowe myśli, które dotychczas znane były tylko w szczupłym gronie lekarzy i biologów. Dziś przyszedł czas na ich rehabilitację.”
   „Hitler jest doskonałym znawcą psychologii tłumu i twórcą nowej, genialnej taktyki.”
   „Zasady wychowawcze nacjonalizmu niemieckiego są WZORCEM dla innych narodów. W nacjonalizmie odbija się dusza Niemiec.”
   „Dzisiejsza III Rzesza podjęła tytaniczną próbę realizacji wielkiej idei, która ma przynieść odrodzenie ludzkości. Niemcy stały się obok Włoch rzecznikiem ideologii o zasięgu ogólnoludzkim.”
   „Dzisiejsza Trzecia Rzesza reprezentuje nie tylko określony system polityczny. Podejmuje ona tytaniczną próbę urzeczywistnienia wielkich idei, mających przynieść odrodzenie ludzkości (…) Dzięki swej antykomunistycznej postawie niemiecki narodowy socjalizm przyczynił się do tego, aby położyć tamę zagrożeniu Europy przez bolszewizm. W tym względzie ma zasługi dla całej ludzkości.”
   „Trudno nie przyznać słuszności twierdzeniom Hitlera, że Żyd pozostał obcym ciałem w organizmie narodów europejskich (…) Żyd zwalcza obcą jego psychice kulturę, wyrosłą na podłożu chrześcijaństwa. Jego przeobrażenie może się dokonać tylko na drodze religijnej przez szczere, bezinteresowne przyjęcie chrześcijaństwa.”
   Jak widać, Wyszyński nie tylko pochwalał rasistowską i antysemicką politykę III Rzeszy, lecz także uważał nazistów za wzór i przykład dla polskich katolików. Niestety, Wyszyński nie różnił się pod tym względem od ówczesnych wybitnych postaci Kościoła katolickiego: m.in. prymasa Hlonda, arcybiskupa Kakowskiego, świętego Maksymiliana Kolbe, a także papieża Piusa XII, którzy tak samo propagowali w Polsce i na świecie antysemityzm i poparcie dla ideałów nazizmu.
   Już wówczas, w okresie międzywojennym ujawniły się podstawowe cechy Wyszyńskiego: karierowiczostwo, oportunizm i służalczość wobec władzy. Staną się one jeszcze wyraźniejsze w okresie powojennym. Cyniczny kolaborant czy ofiara komunizmu?” ŹRÓDŁO – https://www.salon24.pl/u/tomciapaluch/483783,stefan-wyszynski-pomylka-tysiaclecia
   Literaturę masz podaną w tym linku. Może jednak zamiast czytania i słuchania bredni swoich miszczów, sięgniesz po książki i zaczniesz czytać materiały źródłowe?

 30. krzyk58
  23 stycznia 2018 at 15:01

  “Do tego linkujesz rasistowskie strony z bredniami. ‘ E,tam – 🙂 kole?… Ty co? Kosmopolityczny funkc. ‘Nigdy więcej” , ‘Otwartej Rzeczpospolitej’, a może tejże – “Przyjaciół’ ? A? A może reprezentujesz lewicowe wartości poprzez nadzór z OMZRiK? A?
  http://www.nacjonalista.pl/2017/10/16/czolowy-antyfaszysta-w-polsce-jest-wariatem/ 🙂
  A powinieneś wiedzieć doskonale, jak wielu ludzi partii (WKP(b) ) komunistycznyj, z lewicy (w ojczyźnie proletariatu) tuż przed II wojną światową zachwycało się faszyzmem a potem był płacz i zgrzytanie zębów…. i była “Święta Wojna”…… jeszcze wcześniej romanse
  Tuchaczewskiego i s-ki, z generalicją A. Hitlera – w ramach walki ze swoimi tyranami… głównie STALINEM 🙂
  Miecław. Stefan Kardynał Wyszyński jawi mi się jako jeden z naprawdę niewielu rozumiejących ówczesną złożoną sytuację geopolityczną Polski i Polaków….MĄŻ STANU na miarę czasu w jakim dane było Mu żyć i pracować.Nb. zapamiętałem dzień pogrzebu Prymasa Polski – koniec maja 81′ ………..setki tysięcy
  ludzi w kondukcie żałobnym…………..TO mówi wiele, albo jeszcze więcej… i słowa (PROROCZE) wypowiedziane do członków NSZZ “Solidarność”
  ostrzegające przed lisami zbliżającymi się do kurnika..tzn.
  doradcami “solidarnościowymi”, czyli ówczesną LEWICĄ LAICKĄ.
  Bądź Pozdrowiony…..Miecławie

 31. krzyk58
  23 stycznia 2018 at 15:22

  Cd. Rewanżuję się “neonem” – http://kosciesza.neon24.pl/
  Posiadam również godny polecenia materiał na “salonie” – tradycyjnie już: https://www.salon24.pl/u/ignacynowopolskiblog/837883,ostatni-dzwonek-do-dzialania-miarka-juz-dawno-sie-przebrala. 🙂

  • Miecław
   23 stycznia 2018 at 16:30

   @krzyk58. Czyli jakie wnioski płyną z twoich i moich postów? Że prawica w PRL dała się omotać sprzedajnej “lewicy laickiej” w istocie nie będącej lewicą, tylko V kolumną zachodniej oligarchii i rozwaliła system PRL. Logika i sens pojęć jest rzeczą świętą we wszelkiej logicznej dyskusji, a nie odwracanie kota ogonem po twojemu.
   Co do pożegnania Wyszyńskiego przez tłumy ludzi, mam tylko jedną odpowiedź – jest to naturalna reakcja ludzi uzależnionych religijnie i pozbawionych prawdziwej wiedzy oraz samodzielnego myślenia. Przypomnij sobie tłumy na pogrzebie Stalina, to tak samo działa, z tym że tam ludzie manifestowali swoją wdzięczność za wyzwolenie z feudalizmu i niemieckiej okupacji, za pracę w fabrykach państwowych i reformę rolną w Polsce, a w przypadku Wyszyńskiego był to pokłon zniewolonych owieczek! Gdyby te owieczki wiedziały, że niedługo dzięki działalności tegoż, sytuacja w Polsce stanie się dramatyczna, że stracą pracę i godne życie, to zapewniam cię, że tych owieczek byłoby dużo mniej?

 32. Lech
  26 stycznia 2018 at 09:00

  @królowa bona
  24 stycznia 2018 at 16:53
  Odpisuję Ci po kilku dniach w nadziei, że już tego nie przeczytasz, jak również z podobnej przyczyny, pozostali dyskutanci nie będą mieć do mnie pretensji o zaprezentowane tutaj poglądy. Dziękuję za wpis. Tak naprawdę trzeba go dobrze przeanalizować, aby zrozumieć wagę zawartych w nim zagadnień. Generalnie zgadzam się z Twoją opinią co do dużej przypadkowości naszego rozwoju, Ale do przypadkowości dodałbym słowo bynajmniej, a słowa generalnie użyłbym w jego znaczeniowym archetypie dopuszczającym występowanie wyjątków. A jest wyjątek i to zasadniczy Otóż nasze życie tudzież rozwój, wydawać by się mogło, że jest całkiem przypadkowy. Jednak ta przypadkowość “nawija” się na linię stałego przemieszczania się w jednym kierunku wyznaczanym przez rozwój idei podlegającej ewolucji. Ewolucja jest procesem przypadkowym, ale zawsze wybiera elementy najbardziej przystosowane do zaistniałych warunków. Piszę elementy, bo mam na myśli wytwory abstrakcyjne wytworzone przez organizmy biologiczne, w tym przypadku najogólniej kulturę zbiorowości ludzkiej.
  Poza tym akurat ja nie mam kompleksu, wobec innych społeczności, chociaż przyznaję, że jako zbiorowość zwana narodem, mamy kompleksy wobec innych nacji. Wynika to z warunków w jakich poszczególne zbiorowości się rozwijały. Bardziej scentralizowane/zorganizowane społeczności na zachodzie, również na wschodzie, mimo dwóch różnych kultur. Nam nie wyszło. Było za dużo w miarę silnych ośrodków władzy (lokalnej) i wiele rozbieżnych interesów między nimi. Nałożyły się jeszcze na to zapóźnienia w edukacji i emancypacji klas najniższych. Powstał osłabiający nas chaos, pozwalających na łatwą ingerencję innych sił i w końcu zabór naszych terenów zasiedlenia. Przecież o to, że sami doprowadziliśmy się do takiego stanu nie można mieć pretensji do obcych. Możemy mieć ją jedynie do siebie. Ale czy trzeba mieć z tego powodu traumę? Może tak. Chociaż aby osłabić wymienioną traumę użyję ponownie określenia bynajmniej. Ona jest do pokonania, a siła do tego potrzebna drzemie w nas samych! Zapóźnienia edukacyjne i inne można nadrobić. Trzeba tylko chcieć. Mamy chwilę spokoju i stosowne środki techniczne, aby się ogarnąć oraz sprzyjający po temu klimat ze strony kultury Zachodu. Tylko musiałoby się Polakom chcieć, ale jak widać nie bardzo nam się chce ów wysiłek podjąć. Wracamy do starych błędów popełnianych od stuleci. Budowa systemu autorytarnego w takich warunkach jest ułatwiona, ale prowadzi na manowce. Ewolucja czuwająca nad wszystkim ten kierunek w pewnym momencie zablokuje, jako mutacje szkodliwą. Z podobnych przyczyn powrót do korzeni sprzed tysiąclecia nie wyjdzie, bo to ewolucja również przerobiła i definitywnie zakończyła, podobnie jak budowę państw etnicznie jednorodnych (narodowych).
  PS: powyżej rozważyłem zasady ogólnego rozwoju. Rozważania o przeszłości nazywany historią naukowo ową przeszłość opisując. Jeśli mamy na myśli naukę, to jest to dyscyplina intelektualnie obiektywna. Nie da się nią bezkarnie manipulować, bo prawda naukowa i tak na wierzch wyjdzie. Historia jako nauka wyrosła z mitów, które stopniowo obalamy wskutek pozyskiwania nowych materialnych artefaktów, potwierdzających rozwój obiektywnej nauki. Historii także.
  Pozdrawiam.

 33. jerzyjj
  18 lutego 2018 at 20:49

  O czym Polacy dowiedzą się, jeśli zdążą
  Zainteresowanie tym co dzieje się w Ameryce i co ona poczyna na świecie jest krytycznie ważne ze względu na losy całego globu. Ten rozpadający się na naszych oczach imperialny moloch wydaje się być zdecydowanym na wszystko w celu utrzymania swej hegemonii.
  Aby utrzymać szaleńczy kierunek amerykańskiej polityki, rządząca nią oligarchia zmuszona jest „zatrudniać” coraz to głupszych osobników w charakterze „polityków” i „przywódców”. Na stanowiskach wymagających częstych publicznych kontaktów i wystąpień, coraz częściej pojawiają się młode i atrakcyjne kobiety. Zgodnie z szeroko pojętą amerykańską strategią marketingową, opakowanie ważniejsze jest od towaru. Najlepszym tego przykładem są same Stany Zjednoczone, których wizerunek na świecie był zawsze dokładnie odwrotny od rzeczywistości. Nabierały się nań zarówno rzesze emigrantów, jak i całe społeczeństwa, których państwa weszły w orbitę amerykańskiego oddziaływania. Dopiero wtedy mogły się zorientować, jak np. wszystkie społeczeństwa Ameryki łacińskiej, że USA to nic innego, jak gówno opakowane w atrakcyjny papierek. Ale wtedy było już za późno na działania.
  W dzisiejszej Ameryce panie piastowały i piastują funkcje rzeczników prasowych, przedstawicieli przy ONZ, oraz różnorakich „ekspertów”. Ambitne, jak wszystkie wyzwolone kobiety, obok walorów dekoracyjnych, posiadają jeszcze jedną ważną zaletę; myślą tym co jest między nogami, a nie tym co znajduje się pomiędzy ramionami. Z czarującym uśmiechem i bez zmrużenia oka powtórzą każdą podsuniętą im brednię , bez względu na to jak absurdalna by ona nie była. Rosnącą gwiazdą na firmamencie amerykańskiej polityki, jest niejaka Nikki Haley[i], którą prezentuje poniższe wideo[ii], chwalącą się przed publicznością żydowskich lobbystów jak to, jako „nowy szeryf w mieście”, terroryzuje i usuwa niepokornych wobec Izraela pracowników i przedstawicieli w ONZ.
  Dużo do myślenia daje niedawna wypowiedź amerykańskiej „ekspertki” Molly McKew[iii], w której stwierdza autorytatywnie, że w rosyjskiej doktrynie nuklearnej jest wpisana możliwość ataku tą bronią jej własnych obywateli.
  Rutynową taktyką USA jest oskarżanie o „zbrodnię” swej ofiary i równoczesne organizowanie prowokacji, zwanej przez nie false flag operation[iv] , w celu „udokumentowania” prawdziwości pomówień. Tak było w przypadku syryjskiego Assada, który rzekomo użył broni chemicznej „przeciw własnym ludziom”; zestrzelonego nad Donbasem malezyjskiego samolotu, o który to czyn natychmiast oskarżono Rosję; rosyjskich zamiarów agresji na Norwegię, które to mają usprawiedliwiać stacjonowanie w tym kraju wojsk amerykańskich itd..
  Wypowiedź Molly ma usprawiedliwić plan nasycenia Europy wschodniej amerykańską bronią nuklearną małego kalibru. Można więc przypuszczać, że Molly przygotowuje propagandową część nowej prowokacji, która będzie polegać na uderzeniu nuklearnym z rejonu nadgranicznego na Rosję i oskarżeniu Putina o ten czyn. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku takiego scenariusza, kraje tego regionu ( w tym Polska) przestaną zapewne istnieć, gdyż Rosja nie mogłaby zostawić tego bez odpowiednie riposty. Całość stanowiłaby idealny początek pełnowymiarowej wojny światowej z użyciem broni masowego rażenia.
  Obywatele III RP mają ogromne trudności z postrzeganiem prawdy przez mgłę medialnych kłamstw, którymi są nieustannie karmieni.
  Ciągle nie mogą pojąć statusu kolonialnego swej Ojczyzny wobec UE, pomimo że już w 2016 roku III RP wpłaciła do unijnego budżetu więcej niż otrzymała[v], nie licząc dochodów z eksportu do Polski, który według deklaracji komisarza unijnego odzyskiwał 95% dotacji. Eksportu, który polegał na sprzedawaniu gorszej jakości produktów ustrojonych w identyczne jak na Zachodzie opakowania. Zapaści gospodarczej spowodowanej zniszczeniem polskiej mocy produkcyjnej. Niekończącym się strumieniem emigracji polskich „patriotów” na Zachód, gotowych na wszystko byle tylko wydostać się ze swej Ojczyzny, itd., itd.
  W odniesieniu do USA, Polacy wierzą święcie, że sprowadzone do kraju wojska amerykańskie mają służyć ich obronie przed „rosyjskim zagrożeniem”, którego jak dotąd nikt z krajowych wrzaskliwych „przywódców” nie udokumentował konkretami. Dla przeciętnego polskiego obywatela istnieje tylko jeden problem w relacjach z Ameryką; nie zniesione wizy dla Polaków! Jak widać ciągle im brak miejsc do emigracji. Nie będę tu komentował bezdennej głupoty wyrażającej się tym „problemem”, ani kolonialnej mentalności naszych „patriotów”.
  Jak widać Polacy mają jeszcze wiele do zrozumienia. Biorąc pod uwagę niezwykle wolny proces pojmowania, można powątpiewać, czy zdążą pojąc co należy zanim będzie za późno?!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

More Stories From Paradygmat rozwoju

Scroll Up