Go to ...
Obiektywnie? Subiektywnie? O polityce, państwie, gospodarce… w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju. Zawsze mamy rację!

Obserwator Polityczny on Google+RSS Feed

21 czerwca 2018

Europa Środkowa i Wschodnia: silna dynamika rozwoju


 Dobra dynamika wzrostu PKB Polski w I kwartale br. nie jest zjawiskiem odosobnionym w naszym regionie – towarzyszy i sprzyja jej szybszy wzrost PKB w tym czasie również w innych krajach naszego regionu. Eksperci Euler Hermes przewidują, że w związku z tym tempo wzrostu PKB naszego regionu w całym 2017 wzrośnie do 3,2% (z 2,9% w 2016 roku).

 • Wysoka dynamika rozwoju w grupie 11 krajów członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej: po I kwartale wyniosła ona +3,9% w ujęciu rocznym (wobec +2,8% po IV kwartale 2016)
 • W przypadku kraju o najwyższym aktualnie wzroście PKB w omawianej grupie krajów – Rumunii (+5,6%) dużą rolę odgrywa silny popyt wewnętrzny wsparty zachętami fiskalnymi
 • W przypadku Polski, Litwy Łotwy i Węgier dużą rolę we wzroście PKB
  w I kwartale odegrały dobre wyniki sektorów produkcyjnego i usługowego, a ponadto w przypadku Polski i Łotwy – także budownictwa

 

Pierwsze szacunki wskazują, że realna stopa wzrostu PKB w grupie 11 krajów członkowskich UE regionu Europy Środkowej i Wschodniej odzyskała w 1-szym kwartale roku silną dynamikę rozwoju, wzrastając do mniej więcej +3,9% w ujęciu rocznym (z +2,8% w 4-tym kwartale roku 2016). Kluczowy czynnik tego rozwoju stanowi raz jeszcze Rumunia, w której przypadku stopa wzrostu PKB wyniosła w 1-szym kwartale +5,6% w ujęciu rocznym (+5% w 4-tym kwartale), dzięki wciąż wysokiej dynamice wzrostu popytu na rynku krajowym, wspartej zachętami fiskalnymi. Stopa inflacji zasadniczej pozostaje niska (0,6% w ujęciu rocznym w kwietniu) dzięki kolejnym obniżkom stawek podatku VAT, jakie miały miejsce w okresie ostatnich 2 lat. Niemniej jednak, konieczne jest monitorowanie ryzyka przegrzania krajowej gospodarki.

Jeśli chodzi o pozostałe kraje, skorygowana o czynniki sezonowe realna stopa wzrostu PKB wyniosła +4,1% w ujęciu rocznym zarówno w Polsce, jak i na Litwie, a także +3,9% w ujęciu rocznym na Łotwie i +3,7% w ujęciu rocznym na Węgrzech, przede wszystkim dzięki dobrym wynikom w sektorze przemysłowym oraz usługowym, jak również – w przypadku Polski i Łotwy – w branży budownictwa. Silny popyt zewnętrzny, w połączeniu ze wzrostem wydatków gospodarstw domowych, miał kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez Republikę Czeską wzrostu PKB o +2,9% w ujęciu rocznym. W 1-szym kwartale roku, także wzrost PKB Słowacji (+3,1% w ujęciu rocznym) i Bułgarii (+3,4% w ujęciu rocznym) pozostawał solidny, a dane te praktycznie nie uległy zmianie w porównaniu z kwartałem poprzednim. Przewidujemy, że średnia stopa wzrostu PKB w ujęciu całorocznym 11 krajów członkowskich UE regionu Europy Środkowej i Wschodniej wzrośnie w roku 2017 do +3,2% (w porównaniu z +2,9% w roku 2016).

Informacja:

wszelkie prawa do tekstu zastrzeżone dla podmiotu Euler Hermes. Wyłączenie licencji CC 3.0

Tags: , , , ,

3 komentarze “Europa Środkowa i Wschodnia: silna dynamika rozwoju”

 1. Eurypides
  19 maja 2017 at 04:34

  Ciekawe dlaczego rośnie skoro niepewność się powiększa? Czy to inflacja napędza wzrost? Importowana inflacja?

 2. Inicjator
  19 maja 2017 at 05:09

  Wskaźnikami ludzi nie nakarmisz, ale 500 + – jak najbardziej!

  Poza tym w Polsce było realnie 2,6% za 2016 rok!

  Podłączanie się pod Litwę – to śmieszność.

  A dlaczego nie pod Islandię, gdzie był 7,2% wzrost?

  Wówczas średnia POlsko-Islandii daje 4,6% !!!

  Proszę o umiar w manipulowaniu danymi, są jeszcze inne źródła …

 3. Wojciech
  19 maja 2017 at 08:58

  Ważny jest człowiek czy PKB? Ponad 70 tzw polskiego eksportu jest w rękach firm obcych, które praktycznie nie płacą tutaj podatków. Znaczny udział mają także obce banki spekulujące ne Polakach. Resztę załatwią nam Ukraińcy pracujący tu na czarno..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

More Stories From Ekonomia

Scroll Up