Go to ...
Obiektywnie? Subiektywnie? O polityce, państwie, gospodarce… w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju. Zawsze mamy rację!

Obserwator Polityczny on Google+RSS Feed

21 czerwca 2018

Korzyści dla ubezpieczeń kredytu dzięki sztucznej inteligencji (AI)


fot. Euler Hermes. Copyrights.

Współpraca między Agencją Cyfrową Euler Hermes a Flowcast

Euler Hermes, wiodący na świecie ubezpieczyciel kredytu handlowego, poinformował o nawiązaniu pionierskiej współpracy między Agencją Cyfrową firmy a Flowcast, spółką z sektora technologii finansowych, której działalność koncentruje się na rewolucjonizowaniu finansowania handlu i łańcucha dostaw przy pomocy sztucznej inteligencji (AI). Informację podano do publicznej wiadomości w czasie LendIt USA, odbywającej się w tym tygodniu w Nowym Jorku dużej konferencji sektora pożyczek i technologii finansowych, w której obaj partnerzy brali udział.

Euler Hermes oferuje ubezpieczenia kredytu handlowego, które chronią firmy przed brakiem zapłaty należności przez klientów. Agencja Cyfrowa firmy wprowadziła ostatnio swój pierwszy przełomowy produkt – usługę ochrony pojedynczych faktur (Single Invoice Cover) – zabezpieczający firmy z sektora B2B przed brakiem płatności należności z poszczególnych transakcji, a jednocześnie optymalizujący działanie całego łańcucha dostaw poprzez wydłużenie optymalnego okresu kredytu dla nabywców. Dzięki specjalnemu interfejsowi aplikacji (API), realizowany proces przebiega bezproblemowo dla firm, jednocześnie ułatwiając całościowe, a zarazem szczegółowe zarządzanie ryzykiem związanym z kredytem handlowym.

Korzystając ze swoich umiejętności w zakresie analizy danych transakcyjnych, Flowcast zamierza znacząco rozwinąć wprowadzoną koncepcję opracowując inteligentne algorytmy, które mają stworzyć podstawę innowacyjnego rozwiązania służącego do zawierania polis w ramach usługi ochrony pojedynczych faktur (Single Invoice Cover). Korzyści płynące z tego rozwiązania to między innymi poprawa w zakresie kapitału obrotowego oraz finansowania w całym łańcuchu dostaw.

Na podstawie danych z poziomu poszczególnych faktur, Flowcast opracował inteligentne algorytmy przewidujące całą gamę parametrów ryzyka, takich jak prawdopodobieństwo braku spłaty lub przewidywany czas spłaty faktur – czynniki o krytycznym znaczeniu dla biznesu. Proces wykorzystuje złożone techniki uczenia maszynowego, które zdecydowanie wyprzedzają bardziej tradycyjne modele. EHDA i Flowcast pracują nad rozszerzeniem zakresu oraz działania tych modeli w celu przeformułowania oferty ubezpieczeń kredytu handlowego oraz zarządzania ryzykiem, w szczególności na poziomie transakcji oraz ochrony poszczególnych faktur.

Pełne mocy połączenie sztucznej inteligencji, danych oraz stworzonej aplikacji zmienia zasady gry w sektorze finansowania handlu,” mówi Ken So, założyciel spółki Flowcast. „Wraz z Agencją Cyfrową Euler Hermes, liderem cyfrowej transformacji segmentu ubezpieczeń kredytu, chcemy pomagać klientom z segmentu B2B wydłużać kredyt dla ich klientów oraz przyspieszać wzrost sprzedaży.”

Christophe Spoerry, współzałożyciel Agencji Cyfrowej Euler Hermes, mówi: „Agencja Cyfrowa EH i Flowcast wspólnie tworzą nowe i ekscytujące możliwości dla handlu B2B – bardziej produktywne, bardziej efektywne i bezpieczniejsze.”

Flowcast jest dostawcą technologii zawierania ubezpieczeń dla łańcucha dostaw branży finansowej. Założona w 2015 w San Francisco firma Flowcast oferuje dostawcom usług finansowych zaawansowane narzędzia analityczne, wspierające ich programy finansowania. Stworzona przez firmę platforma analityki predykcyjnej umożliwia jednostkom udzielającym finansowania podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji dotyczących udzielania pożyczek oraz zdecydowane obniżenie ryzyka. Misją firmy jest uczynienie finansowania skutecznym i dostępnym na każdym etapie cyklu życia łańcucha dostaw. Na czele spółki stoją specjaliści z sektorów finansów i analizy danych, doświadczeni we wdrażaniu modeli uczenia maszynowego o wysokiej skalowalności w dużych instytucjach finansowych.

Euler Hermes to światowy lider sektora ubezpieczeń kredytu handlowego oraz uznany specjalista w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, gwarancji oraz windykacji. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie należnościami handlowymi. Należąca do firmy sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB.

Agencja Cyfrowa Euler Hermes koncentruje się na dążeniu do przełomu technologicznego. Wzmacniając wiodącą pozycję Euler Hermes na świecie oraz doświadczenie firmy, stanowi platformę, która pozwala autorom innowacji oraz przedsiębiorcom na przejęcie kontroli. Misją EHDA jest pełnienie roli inkubatora przełomowych pomysłów dla sektora finansowania handlu, aby świadczyć coraz lepsze usługi na rzecz klientów, pielęgnować kulturę cyfrową oraz szybko tworzyć przełomowe produkty dla sektora technologii finansowych. Zespoły Agencji Cyfrowej wykorzystują eksplorację danych, uczenie maszynowe oraz zaawansowane algorytmy do tworzenia i testowania rozwiązań dla klientów, pozwalających im podejmować lepsze decyzje w zakresie ryzyka oraz marketingu. Pracownicy Agencji oraz jej partnerzy koncentrują się na charakteryzujących się wyjątkową skalowalnością technologiach i usługach związanych z ryzykiem kredytowym, szybko przekształcając pomysły w eksperymenty i nowe produkty, z których wiele ma służyć nowym firmom w segmentach finansowania alternatywnego oraz technologii finansowych.

***

Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.

***

Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 5.900 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s oraz Dagong Europe. W 2016 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,6 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2016 roku 883 mld €.

***

Informacja redakcji:

Wszelkie prawa do tekstu i zdjęcia zastrzeżone dla podmiotu Euler Hermes. Wyłączenie licencji CC 3.0.

Tags: , , , , ,

3 komentarze “Korzyści dla ubezpieczeń kredytu dzięki sztucznej inteligencji (AI)”

 1. szKODnik
  18 marca 2017 at 05:23

  Dobrze że są w Polsce dostepne takie innowacje.

 2. Inicjator
  18 marca 2017 at 05:32

  Może się na to skuszę?

 3. jerzyjj
  18 marca 2017 at 09:55

  A NAIWNE BARANY DO STRZYŻENIA NIECH JUŻ USTAWIAJĄ SIE
  W KOLEJCE …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

More Stories From Ekonomia

Scroll Up