• 17 marca 2023
  • Paradygmat rozwoju

  Program budowy kapitału – rząd ma świadomość że jesteśmy biedni?

  • By krakauer
  • |
  • 05 lipca 2016
  • |
  • 2 minuty czytania

  Pan Morawiecki twierdzi, że nie było i nie ma planów nacjonalizacji OFE, jednakże rząd ma jakiś wspaniały plan, jak zbudować polski kapitał. W dużym uproszczeniu, o ile dobrze zrozumieliśmy pana ministra, to plan dotyczący reformy systemu otwartych funduszy emerytalnych ma polegać na przekazaniu uczestnikom systemu ich środków do III filaru i do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Odbyła się w tej sprawie w Ministerstwie Rozwoju konferencja prasowa, z której informację można przeczytać [tutaj].

  Czytamy tam m.in., że: „Program Budowy Kapitału to kompleksowy plan tworzenia dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych.” [Źródło j.w.] Jak również, że „Program ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków i stabilności systemu finansów publicznych oraz rozwój lokalnego rynku kapitałowego i podniesienie potencjału rozwoju gospodarki.” [Źródło j.w.]. W informacji prasowej podano, że:

  • Program Budowy Kapitału to kompleksowy plan tworzenia dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych
  • Program ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków i stabilności systemu finansów publicznych oraz rozwój lokalnego rynku kapitałowego i podniesienie potencjału rozwoju gospodarki
  • Planowane jest stworzenie powszechnych dobrowolnych pracowniczych i indywidualnych programów kapitałowych w ramach III Filaru systemu emerytalnego, publicznych funduszy nieruchomości, nowego typu obligacji Skarbu Państwa w formie obligacji premiowych i infrastrukturalnych oraz obniżenie podatku od dochodów z długoterminowych (powyżej 12 miesięcy) inwestycji kapitałowych,
  • Przebudowa modelu funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych Oczekiwane wybrane efekty realizacji programu to zwiększenie liczby uczestników III filarowych Pracowniczych Programów Kapitałowych o 5,5 mln osób, od 12 do 22 mld zł dodatkowych oszczędności długoterminowych rocznie, podniesienie dynamiki wzrostu PKB o około 0,4 pkt. proc. w długim terminie, 16,5 mln oszczędzających w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz istotne zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków.” [Źródło: Informacja prasowa Ministerstwa Rozwoju z 4 lipca 2016r., /Rusza Program Budowy Kapitału Polaków/ PDF tutaj].

  Zaprezentowano także niesłychanie ciekawą prezentację, którą można zobaczyć w PDF [tutaj], warto się z nią szczegółowo zapoznać, ponieważ przeprowadzi nas przez cały ciąg programowania o jakim myśli rząd. Przede wszystkim szokują cele programu – „Efektywny dobrowolny kapitałowy system emerytalny”, to jest cel czwarty! Czy naprawdę trzeba nazywać się Morawiecki, żeby coś tak w swojej konstrukcji prostego zaproponować? Nie dało się przed laty stworzyć OFE opartego o tą samą ideę? Do tego dochodzą takie pomysły jak „Publiczne Fundusze Nieruchomości” i inne koncepcje, które tam zaproponowano.

  Cały program jest odpowiedzią na pytanie o to, czy rząd ma świadomość, że jesteśmy biedni. Rzeczywiście ten rząd ma taką świadomość, to wynika wprost z wielu elementów diagnozy prezentowanego programu, są tam m.in. bardzo ciekawe dane dotyczące zaangażowania polskiego kapitału na rynku nieruchomości (s. 20, Udział kapitału wg narodowości w transakcjach 2010 – I poł. 2015).

  Dowiedzieliśmy się, że obecny model OFE nie ma uzasadnienia (s. 25), a nowe środki OFE inwestowane są głównie na rynkach zagranicznych (s. 26), co w sumie nie jest złem samo w sobie, jednak czy kraj importujący kapitał stać na jego eksport? Na (s. 26) znajdziemy „Wstępne założenia koncepcji zmian w OFE – nowa emerytalna umowa społeczna”, co samo w sobie jest bardzo ciekawe i warto dla tej tablicy przejrzeć tą prezentację, każdy z naszych czytelników powinien to zrobić. Zwłaszcza, że na (s. 28) pokazano możliwe efekty programu, a na (s. 29) pokazano różnice w modelu gospodarczym Polski i Niemiec pod względem kreowania wartości dodanej.

  Widać, że działania pana Morawieckiego zaczynają nabierać kształtów. Można tylko się cieszyć, że rząd zmienił retorykę i w ten sposób zaczyna się z nami komunikować, a prezentacje to coś więcej, niż tylko zbiór ikonek i nic nie mówiących wykresów. Jeżeli to będzie wdrożone, to możemy być pewni, że zmieni się oblicze gospodarcze Polski, jednak to są sprawy najwyższego rzędu, coś takiego jak nowa umowa społeczna w zakresie emerytur jest koniecznością! Bardzo dobrze, że rząd pani Szydło, ma odwagę o takich sprawach mówić.

  Ciężko to przechodzi przez gardło, człowiek się nie spodziewał, że będzie nie tylko chwalił ale i podziwiał PiS, a wychodzi na to, że przynajmniej w kwestii gospodarki jesteśmy na dobrej drodze, do rzeczywiście dobrej zmiany.

  Uwaga, to są bardzo ważne sprawy, nawet jeżeli mamy postawę krytyczną do wszystkiego co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, to warto jest zaprezentowane informacje samodzielnie przeanalizować, bo nawet jakby udało się zrealizować połowę z tych zamierzeń, to będzie i tak olbrzymi sukces i jakościowa zmiana w naszej gospodarce. Widać, że wreszcie ktoś zaczyna myśleć o gospodarce jako o całości.

  Program budowy kapitału jest żywym dowodem na to, że rząd myśli realnie o gospodarce, panu Morawieckiemu należy się wielki szacunek za te deklaracje, bo w ten sposób należy je traktować. Co z tego będzie przekazane do realizacji zobaczymy już w najbliższym czasie. Nie ulega wątpliwości, że w wyniku anonsowanych przemian ubędzie pieniędzy na emerytury i nic na to nie poradzimy. Nie ma gwarancji, że osobne inwestowanie aktywów przez państwo da pożądany efekt. Może jakby elektrownie jądrowe zbudować? Kto wie?