• 17 marca 2023
  • Paradygmat rozwoju

  Pakiet 100 usprawnień dla firm pana Mateusza Morawieckiego

  • By krakauer
  • |
  • 10 czerwca 2016
  • |
  • 2 minuty czytania

  Pan minister Morawiecki przedstawił ponad 100 usprawnień dla firm, głównie mikro małych i średnich, które przewiduje tzw. pierwszy pakiet proprzedsiębiorczy. Proponowane rozwiązania realizują zapowiedzianą w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poprawę otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Propozycje zawarte w pakiecie przewidują (całość za źródłem 1 poniżej):

  • bardziej przyjazne relacje na linii państwo-obywatel (reforma procedur administracyjnych),
  • mniej uciążliwe kontrole i ochronę przed zmianami interpretacji prawa,
  • złagodzenie przepisów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców,
  • płynną sukcesję jednoosobowych firm,
  • łatwiejsze odzyskiwanie długów (pakiet dla wierzyciela),
  • ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • poddanie szerokiej dyskusji koncepcji spółki dedykowanej start-upom,
  • reformę Głównego Urzędu Miar.

  Więcej na temat tego niesłychanie ciekawego pomysłu, czy też raczej zestawu pomysłów, można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju [tutaj], lub bezpośrednio w zawartym tam pliku PDF z informacją prasową [tutaj] (z której pochodzą cytaty w tym felietonie).

  Szczególnie ciekawi PAKIET UŁATWIEŃ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (s.4), gdzie czytamy, mamy tam propozycję ułatwienia rejestracji Spółek Akcyjnych! Ma się to odbywać za pomocą formularza! To bardzo ciekawe!

  Na zakończenie zawarto to, co będzie się dalej działo w zakresie proponowanych reform. W dokumencie na s. 6 czytamy (całość za źródłem 2 powyżej): „//W najbliższych dniach i tygodniach przedstawimy do konsultacji i uzgodnień konkretne projekty zmian w prawie. Część rozwiązań, np. prosta spółka akcyjna, są w fazie koncepcji i wymagają dyskusji z zainteresowanymi środowiskami. Trwają również prace koncepcyjne nad nowymi zasadami płacenia składek przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Zmierzają w kierunku wprowadzenia daniny stanowiącej procent od przychodu przedsiębiorcy zamiast konieczności ustalania dochodu i opłacania osobno podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Byłoby ono przeznaczone dla najmniejszych firm z ustaloną górną granicą obrotów. Prace prowadzi Minister Rozwoju wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (spójnie z rozwiązaniami dotyczącymi jednolitego podatku). Ta kwesta jest istotna, ponieważ w 2016 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą każdego miesiąca muszą odprowadzić 1 121,52 zł składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Daje to w skali roku kwotę 13 458,24 zł, co przy przychodzie na poziomie 30 000 zł oznacza prawie 45% obrotów firmy. Konieczność opłacania stałej daniny stanowi bardzo dużą barierę w podejmowaniu i prowadzeniu działalności, w szczególności w zakresie najprostszych i prowadzonych na najmniejszą skalę usług. Zgodnie z danymi GUS w szarej strefie funkcjonuje obecnie 711 tysięcy Polaków, z których ponad 20% jako jeden z powodów wskazuje właśnie zbyt wysokie obciążenia publicznoprawne. Jesienią zostanie przedstawiony drugi pakiet proprzedsięborczy, który będzie dotyczył m.in. „Konstytucji Biznesu”, zapowiadanej w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.//”

  Generalnie już samo przedstawienie takich propozycji powoduje, że słuchacze są w szoku. Większość z tych propozycji jest prosta do wprowadzenia, inne są logicznymi konsekwencjami. To wszystko jest bardzo ciekawe i można powiedzieć, że na pewno gospodarka i społeczeństwo oczekują takich zmian. Kierunek jest jak najbardziej słuszny, zwłaszcza, że pan wicepremier zwrócił uwagę na konieczność odprowadzania stałej daniny i to bez ujmowania tych słów w cudzysłowu!

  Można tylko gratulować i czekać na kolejne nowości, jeżeli to wszystko udałoby się wprowadzić, to bylibyśmy nieco do przodu, jeżeli chodzi o kluczowe sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na pewno warto gratulować panu wicepremierowi i ministrowi, sprawy które realizuje cechuje bardzo duża dynamika.