Raport z katastrofy MH17 potwierdza zaniechanie środków ostrożności przez władze Ukrainy

Raport z katastrofy MH17 potwierdza zaniechanie środków ostrożności przez władze Ukrainy

14 października 2015 04:25 komentarzy: 23 Autor:  A • A • A

graf. red.Raport Dutch Safety Board o przyczynach katastrofy malezyjskiego samolotu Boeing 777 MH17, jaka miała miejsce 17 lipca 2014 roku w ukraińskiej przestrzeni powietrznej – potwierdza zaniechanie środków ostrożności przez władze Ukrainy przesądzające o przyczynieniu się do tego dramatu.

Pamięć i szacunek dla 298 ofiar tego dramatu zmusza nas do żądania obiektywnego wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy. Tak, żeby wyciągnięte wnioski pozwoliły dać ludzkości wiedzę na przyszłość. Misterium śmierci tylu ludzi, ból ich rodzin i bliskich, wymaga od nas wszystkich należytej powagi względem tego zagadnienia, jak również wspomnianego obiektywizmu. Nie można kierować się tutaj politycznymi tezami, ani stymulowaną przez propagandę dokonującego pacyfikacji Donbasu rządu w Kijowie – stygmatyzacją biernych widzów tego dramatu. Pośrednio z raportu wynika, że ten dramat prawdopodobnie nie miałby prawdopodobieństwa wydarzyć się, gdyby nie okoliczności, u podłoża których znalazły się zaniechania ukraińskich władz. Ten aspekt jest istotnym powodem doprowadzenia do katastrofy, którego znaczenia nie można nie doceniać lub próbować go ukrywać na kartach raportu przez przesłonięcie widowiskową i poprawną politycznie domniemaną bezpośrednią przyczyną zdarzenia. Uwaga powyższe to oczywiście tylko i wyłącznie wynik syntetycznej analizy treści raportu, nie można wykluczyć, że dokładna jego lektura może przedstawioną argumentację odsunąć na drugi plan. Jednakże to nie zmienia faktu, że obiektywizm wyjaśnienia tego dramatu wymaga odrobiny subiektywnego sceptycyzmu. Być może takie podejście będzie przydatne dla kogoś, kto dokona głębszej analizy przedstawionych przez holenderskie władze treści. My skorzystajmy z okazji i pamiętajmy o ofiarach tego dramatu.

Całość informacji władz holenderskich dostępna jest [tutaj] raport w wersji angielskiej bezpośrednio [tutaj]. Dokument jest stosunkowo dokładny, zawiera pełny przegląd informacji na temat dramatu, wskazuje dwie równoległe tezy, jako powód doprowadzenia do katastrofy oraz jej domniemaną bezpośrednią przyczynę, na której się koncentruje, – co w pewnym sensie może być odczytywane, jako znaczące osłabienie jego wartości merytorycznej, czyniącej z niego oręże polityczne przygotowane prawdopodobnie do potwierdzenia z góry ustalonej tezy.

Wedle ustaleń raportu domniemaną bezpośrednią przyczyną katastrofy było rażenie samolotu głowicą bojową rakiety ziemia-powietrze rosyjskiej produkcji, wchodzącej w skład zaawansowanego systemu obrony przeciwlotniczej. Co do tej kwestii raport jest jednoznaczny i nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do treści ustaleń jego autorów. Ta główna hipoteza została w sposób bardzo silny udokumentowana poprzez infografiki, opisy wyników symulacji oraz interpretację zniszczeń w poszyciu kadłuba samolotu.

Na podstawie przedstawionych przesłanek nawet laik może się zgodzić z faktem, że koło kadłuba samoloty coś prawdopodobnie wybuchło, kwestią wtórną jest to, co to było? Jak również czy porażenie nastąpiło w trakcie lotu i czy hipotetycznie także na ziemi – w wyniku rażenia odłamkami w trakcie walk Powstańców z ukraińskimi pacyfikatorami Donbasu. Dla porządku należy podkreślić, że autorzy raportu nie pozostawiają tutaj żadnych wątpliwości, wskazując typ rakiety 9N314M/9M38 systemu „BUK”. Co więcej w świetle ustaleń wynika, że eksplozja głowicy nastąpiła około metra od kokpitu samolotu, jak w tym kontekście interpretować skalę zniszczeń? To oczywiście rola ekspertów a nie publicystów, jednak zadziwia to jak dużą część informacji w raporcie poświęcono wyjaśnieniu działania tego typu rakiety przeciwlotniczej. Oczywiście nikt nie kwestionuje faktu, że pociski do zestawów „BUK”, jak i same zestawy produkowane są w Rosji. Zwłaszcza, że koncern ten sprzęt produkujący zaoferował pełne wsparcie w procesie wyjaśniania katastrofy i przeprowadził własne – niesłychanie drobiazgowe i dokładne dochodzenie, którego wyniki jednak nie interesują autorów tego raportu.

Równolegle w raporcie przejawia się wątek odpowiedzialności władz Ukrainy za niezamknięcie przestrzeni powietrznej nad strefą działań wojennych, proklamowanych przez ukraiński rząd. Na s. 10 i 11 Raportu znajduje się wiele mówiący fragment, dotyczący kwestii zarządzania ukraińską przestrzenią powietrzną: „The Ukrainian authorities did not consider closing the airspace over the eastern part of Ukraine to civil aviation completely. The statements made by the Ukrainian authorities on 14 and 17 July 2014, related to the military aeroplanes being shot down, mentioned the use of weapon systems that can reach the cruising altitude of civil aeroplanes. In the judgment of the Dutch Safety Board, these statements provided sufficient reason for closing the airspace over the conflict zone as a precaution.” (…) “Not only Malaysia Airlines, but almost all airlines that used routes over the conflict zone continued to do so during the period in which the armed conflict was expanding into the airspace. On the day of the crash alone, 160 flights were conducted above the eastern part of Ukraine – until the airspace was closed.” Władze Ukrainy nie uważały za celowe potrzeby całkowitego zamknięcia przestrzeni powietrznej nad wschodnią częścią Ukrainy dla lotnictwa cywilnego. Równolegle wypowiedzi władz Ukrainy (na konferencjach prasowych) pomiędzy 14 a 17 lipca 2014, odnoszące się do zestrzelenia wojskowych samolotów wskazywały na używanie systemów broni, zdolnych osiągnąć wysokość lotu samolotów cywilnych. W osądzie holenderskich organów bezpieczeństwa lotu, te wypowiedzi były wystarczającym powodem do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad strefą konfliktu, jako środka ostrożności. Nie tylko malezyjskie linie lotnicze, ale prawie wszystkie linie lotnicze, które wykorzystywały trasy nad strefą konfliktu zbrojnego były narażone w przestrzeni powietrznej. W dniu wypadku – 160 lotów odbyło się nad wschodnią częścią Ukrainy dopóki przestrzeń powietrzna nie została zamknięta.

Na s. 182 Raportu znajdziemy bardzo interesującą infografikę, pokazującą wiedzę państwa ukraińskiego o zestrzeliwaniu samolotów nad Donbasem w zestawieniu z wprowadzaniem restrykcji dla lotów.

Zestawienie tych faktów jest szokujące i stanowi wyraźne oskarżenie ze strony władz holenderskich pod adresem państwa ukraińskiego, które nie jest jednak wyeksponowane w sposób adekwatny do stopnia przyczynowości. Jeżeli prawdą jest, że tego samego dnia jeszcze 160 lotów było narażonych, ponieważ władze ukraińskie nie były w stanie zamknąć przestrzeni powietrznej nad strefą własnych działań wojennych – to mamy do czynienia z jednym z największych skandali początków XXI – wieku!

Powód doprowadzenia do katastrofy to brak całkowitego zamknięcia przestrzeni powietrznej nad strefą wojenną dla lotnictwa cywilnego, przez władze państwa, na którego terytorium prowadzona były działania zbrojne. Gdyby władze Ukrainy dokonały prostego komunikatu z oświadczeniem o zamknięciu przestrzeni powietrznej w tym rejonie, to prawie na pewno nie doszłoby do dramatu, chyba że pilot nie usłyszałby ostrzeżenia. Chodziło po prostu o środki ostrożności – to w pełni potwierdza holenderski raport.

W powyższym kontekście trzeba interpretować domniemaną bezpośrednią przyczynę dramatu, na której Raport się koncentruje. Jeżeli rzeczywiście była to eksplozja pocisku rakietowego, to w interesie holenderskich władz lotniczych była jak najściślejsza współpraca z rosyjskim producentem tego typu uzbrojenia, jakie jest podejrzewane o spowodowanie wybuchu i porażenia odłamkami z odległości (około metra). Niestety, pomimo otwartości i ze strony władz Federacji Rosyjskiej, jak również i samego producenta rakiet zainteresowanie strony holenderskiej oferowaną pomocą należy uznać za najdelikatniej mówiąc chłodne.

Całość powoduje, że raport zawiera w istocie dwie równoległe i co trzeba powiedzieć – w swojej istocie przeciwstawne tezy. Jako powód doprowadzenia do katastrofy wskazano brak całkowitego zamknięcia przestrzeni powietrznej nad wschodnią Ukrainą przez władze w Kijowie dla lotnictwa cywilnego oraz jej domniemaną bezpośrednią przyczynę, w postaci rzekomej eksplozji pocisku konkretnego typu – w odległości – około metra od kabiny pilotów.

Raport napisano w ten sposób, jak również skrót z jego głównych tez przedstawiono tak, żeby eksponować domniemaną bezpośrednią przyczynę, a zarazem wygłuszyć i przesłonić powód do doprowadzenia do katastrofy. To powoduje, że Raport nie jest tak obiektywny, jakby mógł być. Widać nawet po jego wewnętrznej konstrukcji i rozbudowaniu wewnątrz części dotyczącej powodu katastrofy, że prawdopodobnie na pierwotnym tekście dokonano istotnej korekty, przez dopisanie i wyeksponowanie fragmentów o domniemanej bezpośredniej przyczynie. Jednakże to już tylko subiektywne odczucia czytelnika, wynikające prawdopodobnie z chronologii pisania Raportu, gdzie najpierw skoncentrowano się na kwestiach generalnych, a potem zgodnie z metodologią – od ogółu do szczegółu – przeprowadzono dowody i wysnuto tezy, zarazem nadając im stosunek podrzędności – przeciwstawiony naturalnemu, logicznemu i chronologicznemu stosunkowi wynikania. Mówiąc brutalnie – gdyby, władze Ukrainy zachowały środki ostrożności i zamknęły fragment przestrzeni powietrznej nad strefą działań wojennych dla ruchu lotniczego, prawie na pewno nie doszłoby do tego tragicznego dramatu. To jest istota tego wydarzenia, która mogła powstrzymać jego przebieg, bez względu na to, z czym mieliśmy do czynienia w jego trakcie.

Jednakże bądźmy przez chwilę obiektywni, spróbujmy przeprowadzić pewną sytuacyjną symulację, składająca się ze zbiegów okoliczności, jakie miały miejsce w konkretnym miejscu i mniej więcej w tym samym czasie. Na przykładzie braku obiektywizmu tego raportu, ale zawartych w nim szokujących stwierdzeń o 160 samolotach będących potencjalnymi celami w tym samym dniu w tym samym obszarze dla hipotetycznego rosyjskiego zestawu rakietowego można wysnuć różne hipotezy i zbudować różne scenariusze. Należy zadać pytanie, co przesądziło o zaniechaniu wprowadzenia środków ostrożności przez władze Ukrainy? Przecież w Kijowie doskonale wiedziano, że samoloty nad Donbasem spadają z nieba. Przywołana w Raporcie tabela doskonale to obrazuje! Jeżeli tak było, to przeanalizujmy obraz rzekomej sytuacji ze strony dowódcy rzekomego zestawu przeciwlotniczego, który miał być w rejonie dramatu i jak wynika z raportu miał w nim mieć swoją rolę. Trzeba założyć, że kto jak kto, ale naprowadzający system przeciwlotniczy również wiedział, że w tym samym czasie na niebie znajduje się szereg innych samolotów. Co więcej, jeżeli zestaw był w danej lokalizacji przez jakiś czas, o czym prawdopodobnie świadczy strącenie kilku ukraińskich samolotów, to znaczy się, że naprowadzający zestawu – wiedział o tym, że „w tle” samolotów wojskowych są samoloty cywilne? Wiedział, bo ma radar przed oczami i jak go włączył to widział (radary zestawów OPL są włączane na bardzo krótki czas, żeby nie zdradzić miejsca położenia zestawu), poza tym takie osoby z zasady interesują się ruchem powietrznym, a sprawdzenie jakie samoloty są w danej chwili na niebie nad nami jest równie proste jak obsługa przeglądarki internetowej. Wystarczy wejść na odpowiedni portal agregujący dane z transponderów! To nie jest wiedza tajna, to musi wiedzieć każdy, kto interesuje się lotnictwem! Jak więc interpretować fakt, że władze Ukrainy wiedząc, że w rejonie może być zaawansowany system obrony przeciwlotniczej – w rękach przeciwnika, wysyłały w dany obszar samoloty wojskowe, w tym transportowe stanowiące prawdopodobnie cele łudząco podobne na ekranie radaru do samolotów cywilnych przelatujących mniej więcej w tym samym czasie na nieco innej wysokości? Jak interpretować fakt, że miało to miejsce kilkakrotnie w stosunkowo krótkim okresie czasu? Raz zestrzelono samolot wojskowy, drugi raz znowu samolot wojskowy, potem kolejny a potem doszło do tragedii, która mogła być tragiczną pomyłką, gdyby rzeczywiście tak było. Jednak, ta pomyłka w takim zestawieniu faktów i zdarzeń w ciąg przyczynowo-skutkowy miałaby swoją przyczynę, która jest jednoznaczna w świetle zaniechania środków ostrożności dla lotnictwa cywilnego nad strefą działań wojennych, w którą kraj za nią odpowiedzialny posyłał przez kolejne dni, kolejne samoloty wojskowe – pomimo faktu, że były one zestrzeliwane.

Raport wraz z upływem czasu będzie budził narastające kontrowersje, albowiem w swojej konstrukcji, bardziej przypomina on rozprawę naukową na temat konkretnego typu rosyjskich rakiet przeciwlotniczych, niż stanowi obiektywizację znanych faktów z tego dramatycznego wydarzenia, które mogłoby nie mieć miejsca, gdyby władze w Kijowie zachowały logiczne środki ostrożności. Proszę zwrócić uwagę, że w końcu tą przestrzeń powietrzną jednak zamknięto!


Przejdź na samą górę

Komentarzy: 23

 • Bardzo interesujące pytania autor zadaje, ciekawe skąd ma aż tak dużą wiedzę.

 • Wierny_czytelnik

  Właśnie skończyłem czytać główną część raportu, dobrze napisane fajnie się czyta. Zgadzam się z autorem – fragmenty o rakietach BUK są jakby je ktoś inny napisał i wcisnął do tego już gotowego tekstu za wszelką cenę ubogacając treść. Autorzy jawnie piszą o ukraińskiej winie państwowej, pokazując odpowiedzialność linii lotniczych, państwa którego przestrzeń powietrzną przekracza samolot, międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa lotnictwa itd. To ciekawa lektura jest – a wnioski autora bardzo trafne. Polecam przeczytać samemu, warto, chociaż wszystko jest w słowie wstepnym.

 • Wierny_czytelnik

  ps. Zwróćcie uwagę na przykładzie tych dokumentów jak wygląda raport z katastrofy lotniczej, to nie są parówki „trzaskające” w puszkach po piwie

 • Gniewna Zjadaczka Ogórków

  Oni chcą sprowokować Rosję, ten raport to czysta prowokacja

 • Tą samą informację o niezachowaniu środków ostrożności słyszałem 2-3 razy w TV-gównie, gdzie retransmitowali konferencje holendrów, a ten prowadzący wyraźnie powiedziało niezamknięciu przestrzeni przez Ukrainę. Potem zrobili wszystko, żeby ukraińską winę przykryć kwestią rakiety, ale to wyjdzie w kwestiach odszkodowawczych jak prawnicy rodzin ofiar będą domagali się od linii lotniczych odszkodowania to linie zwrócą się do ukraińskiego państwa. Nie ma żadnych dowodów na udział strony trzeciej – a jeżeli jużto mówimy o Powstańcach bezlitośnie pacyfikowanego Donbasu. Co nie mogli się pomylić? Jak Ukraińcy co drugi dzień przysyłali samolot – cel ? Mogli – mylić się rzecz ludzka, a wyszło dramatycznie. to wszystko wina Poroszenko, który rozpoczął akcję w Donbasie.

 • KAZIMIERZ_Z_POZNANIA

  W naszym wojsku były poprzedniku BUK-ów, a BUK mają na Ukrainie od dawna. Nie ma żadnej gwarancji, że to rosjanie strzelali. Proszę pamiętać o jednej rzeczy – Ukraina dała holendrom rakietę BUK do porównywania dała im kilka rakiet do porównywania i próbnych eksplozji głowicy bojowej. to nawet widać w tym raporcie. Stąd teza że strzelano rakietą z połowy lat 80-tych, ponieważ to dokładnie te same rakiety co ukraińskie! Wniosek – wyszło szydło z worka!

 • Samego raportu jeszcze nie przeczytałem, lecz już mam (przedwczesne?) zastrzeżenia do jego rzetelności i obiektywizmu. Skąd one pochodzą? Otóż całe zespoły dochodzeniowe jak i ich poszczególni członkowie w trakcie swojej pracy pozostają pod wpływem presji wielu instytucji zainteresowanych niekoniecznie rzetelnym wynikiem dochodzenia. Są to władze polityczne, instytucje wywiadowcze, ale i często armator, producent czy instytucje ubezpieczeniowe. Stąd właśnie wykształciła się na świecie praktyka publicznej prezentacji materiału dowodowego w miarę jego pozyskiwania. Dowody ujawnione nie mogą już zostać przerobione, podrobione, sfałszowanie, albo też dyskretnie pominięte. Opinia publiczna może też zapytać o dowody których konieczność przeprowadzenia jest oczywista, a jakoś do tego nie dochodzi bądź się opóźnia badania. Te wszystkie warunki rzetelnego dochodzenia zostały pominięte. Nie wiedzieliśmy czy do udziału w badaniu dopuszczeni zostali eksperci reprezentujący władze Malezji i zbuntowanej Republiki Donieckiej. Nie wiemy co stało się z „czarnymi skrzynkami” odnalezionymi i przekazanymi przez powstańców holenderskim władzom. Chodziły słuchy że przejęły je NATO-wskie służby w Wielkiej Brytanii (w celu dyskretnego „opracowania”?). Czy sporządzono niezwłocznie kopie ich zapisów , czy zrobiono to w obecności stron zainteresowanych. Co z zapisami rozmów i wskazań urządzeń nawigacyjnych ukraińskiej kontroli lotów? Co ustalono w kwestii ostrzeliwania wraku przez wojska Ukraińskie? Co z przesłuchaniami ukraińskich kontrolerów? Co z materiałem satelitarnego zwiadu Rosji i USA? Nawet jeżeli te kwestie zostaną teraz wyjaśnione, to wyjaśnienia będą niewiarygodne, bowiem przed upłynęło zbyt wiele czasu pozostawionego potężnym manipulatorom zainteresowanym polityczną użytecznością raportu. Na tle tego holenderskiego wyjaśnienia, przejrzystość i rzetelność dochodzenia w sprawie (jakże politycznej) katastrofy smoleńskiej staje się wzorcem transparentności i rzetelności.

 • Realia są takie, że to rząd pana Jaceniuka ma krew na rękach przez prawdopodobnie celowe zaniechanie. Oni mogli liczyć na to, że Powstańcy zestrzelą samolot cywilny, albo sami to zrobili. mechanizm przypomina Odessę 2 maja.

 • Podobny raport napisałby p.Maciarewicz ze swymi amerykańskimi ekspertami.Żenada!!

 • Jasne, sam Putin zestrzelił z procy ten samolot i 100 innych ludzie zejdźcie na ziemię – to czysta manipulacja jest.

  • Mimo, ze ja sie wiele lat po zakonczeniu II WS urodzilam Niemcy mowia mi, ze ponosze osobista odpowiedzialnosc za jej wybuch i za to, ze ich sztaby wojskowe skierowaly tych i tych Niemcow do walki na tzw. eschodnim froncie tj. min.w Polsce, ja ponodze za to wine …
   Ale to nie wszystko, ja takze ponosze osobista wine za wybuch I WS i i skierowanie tych i tych Niemcow na tzw. front wschodni tj min.do Polski a nie np. do Wloch….we Wloszech to rosly pomarancze i ci, Niemcy , ktirzy tam walczyli zrywali ( kradli ) z drzew, a w Polsce pomarancze nie mozna bylo zrywac, bo nie rosly i za to ja ponosze osobista odpowiedzialnosc !!!! Prosze Panstwa, to nie sa kpiny z mojej strony, ja jestem tym karmiona w Niemczech od lat, moze i 200 razy postawiono mi wyzej wspomniane zarzuty …
   Wdzystkie stacje TV w Niemczech po zestrzeleniu tego malezyjskiego samolotu pokazywaly rozpaczajacych czlonkow rodzin, glownie holenderskich, ktore to e placzu wykrzykiwaly, ze : „Putin to morderca” i ” oddaj mi moja corke Putin”…itd., choc zaraz po tych „reportazach” siedzieli np.w Studio „PHÖNIX TV” specjalisci i mowili , ze Chicago-Konwencja Lotnicza wymaga od panstw, ktore udzuelaja zezwolen korzystania z przelotow nad swoim teryturium bezwarunkowego zamkniecia tej przestrzeni powierznej, jak tylko toczy sie tam czy wojna czy np. terroryzm powietrzny np. ktos porwal samolot i Putin nie mogl zaknac przestrzeni powietrznej Ukrainy, gdyz Ukraina jest suwerennym panstwem i. sama musi podjac taka decyzje o zamknieciu przestrzeni powietrznej …nie wiem, czego ludzie z b.wysokim wyksztaceniem i takaz pozycja w publikatorach swiatowych opowiadaja i pisza takie niedorzecznosci …
   Byla by przestrzen powietrzna Ukrsiny zamknieta dla przelotow cywilnych, nawet taki „cudotworca” jak Putin nie mogl by zadnegi samolotu zestrzelic, gdyz taki nie mogl by sie pojawic …czy moze jakis raport wymysli samolot zjawe ????

   Ofiarom tej katastrofy i ich bliskim oddaje najwyzsze wyrszy ubolewania , ze szargaja nimi dla wlasnych. politycznych manipulacji i intetesow !!!!!

 • Простите, я немного не по теме, просто хотела поделиться ссылкой о сегодняшнем национальном празднике Украины, который очень непосредственно касается поляков
  https://russian.rt.com/article/123574
  https://russian.rt.com/inotv/2015-10-14/Neizvestnie-isportili-Kievu-banderovskij-prazdnik

 • Jeśli @jerzyjj podaje sprawdzone informacje, to wszystko nabiera innego znaczenia.

  W wielu zbrodniach winny jest ten, kto ma interes lub odnosi korzyść.

  Ukraińskie służby mogły zagrać na prowokację, no bo kto by nie strzelał, „rakieta i tak była rosyjska” …

  Ale żeby aż kosztem 300 ofiar?

  Dlatego jestem wstrzemięźliwy w wydawaniu ocen.

  Czas pokaże prawdziwych sprawców.

  Poza tym sytuacja mogła być złożona.

  Tam latało wiele samolotów.

  To że latały tam CYWILNE, to ewidentna wina rządu Ukrainy.

  Dlaczego nie ujawniają zapisów rozmów pilotów z wieżą w Kijowie i dlaczego kurs tak odbiegał od typowego?

  Wielu rzeczy nie wiemy, bo tam wojna nadal trwa, chociaż przygasa.

 • Swoją(prywatną)opinię nt. zestrzelenia Boeinga
  wyraziłem w dniu „0” – sądzę, że „jestem w kursie”.
  Uwagę zwraca „pech” linii tegoż państwa(patrz: wyrok
  Trybunału d/s. zbrodni wojennych w Kuala Lumpur,zdaje się z 12’roku) Kto(imiennie) i dlaczego został osądzony.
  2.Podobieństwo znaków lotniczych linii lotniczych,zbieżne
  (prawie) z rosyjskimi(w przestrzeni,praktycznie nie do
  odróżnienia.
  a)zbieżność trasy w czasie i przestrzeni(z malezyjskim)powrotu do Moskwy,”głowy” rosyjskiego państwa…”nie ma przypadków,są tylko znaki”!

 • Wreszcie ciekawe spojrzenie na temat

 • Ukry myślały że ukryją swoje prowokacje a tutaj proszę trafili i z Buka. Oni nie tylko wystawili ten samolot, ale jeszcze go zestrzelili – nie z Buka ale z samolotu

 • Raport jest dwój znaczny widać, że ktoś na siłę stara się zamaskować ukraińską odpowiedzialność,. Zwrócicie uwagę że media nic nie mówią o argumentach rosyjskich koncernu który te rakiety produkuje

 • Przemysław Malec

  Zamknięcie przestrzeni powietrznej dałoby Ukrainie czyste ręce. Dlaczego inne media nie mówią o ukraińskiej odpowiedzialności? Czy wszyscy kłamią?

 • Ogłoszenie na lotnisku w Tel Awiwie: „Szanowny repatriant, nie myśl że jesteś najmądrzejszy, tutaj wszyscy są żydzi.”

  O co w ogóle chodzi?
  To wszystko nawet nie ciągnie na pracę dyplomową, maksymalnie jest to referat na temat „Kompleks BUK w stepach Ukrainy.”
  Kalkulacja jest prosta – kto wytrzyma 279 stron pseudo naukowego tekstu?!
  Wystarczy tylko „prezentacji”, aby zapamiętać po pierwsze, że rakieta ma ROSYJSKIE „korzenie”, po drugie rebelianci do tego czasu już zestrzelili 16 ukraińskich samolotów i helikopterów i można sobie przypuszczać, że to był następny. Wszystko jest proste i jasne.

  Nie rozumiem tylko dlaczego w „raporcie” nie poruszona kwestia praw homoseksualistów w ROSJI. Przecież to było najważniejszym pytaniem premiera Holandii na spotkaniu z Putinem w Soczi.

 • геннадий

  Что Украина сбила самолет Бендеровцам только не понятно.Такие буки остались только на украине.На самом деле они надеялись что самолет упадет на территорию Росси но не получисось несколко секунд.Вчера ученые россии досконально доказали кто сбил самолет.Но Голладия не получила цу от США Эти Украинские.мрази Израильский самоле сбили и до сих пор не признаютсвою вину.Надо же платить за преступление а деньги уних только на воровство.Вчера шагали эти фашисткие твари по Киеву а Порошенко им аплодировал!Польша куда вы смотрите?Они вас истребляли а им и учеба в вузвх Польши и привелегии.

Skomentuj


  Potwierdzam znajomość regulaminu portalu obserwatorpolityczny.pl, w szczególności zapisów odnoszących się do kwestii odpowiedzialności za zamieszczane komentarze i opinie.

Ostatnie 7 dni

 • Społeczeństwo Dane wrażliwe – czyli jakie?

  Dane wrażliwe – czyli jakie?

  Nie wszystkie dane osobowe są traktowane przez prawo w ten sam sposób. Szczególnej ochronie podlegają te, tzw. wrażliwe, których katalog zdecydowała się jeszcze poszerzyć Unia Europejska. Jakie dane zalicza się do tej kategorii i co z tego wynika – wyjaśnia ekspert ODO 24. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem do tzw. danych wrażliwych zalicza się te, umożliwiające określenie pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądy polityczne, przekonania religijne albo światopoglądowe oraz przynależność wyznaniową, partyjną czy związkową. W tej kategorii mieszczą się ponadto […]

  Czytaj więcej →
 • Paradygmat rozwoju Neoliberalny kapitalizm nie zapewni lepszej przyszłości naszym dzieciom…

  Neoliberalny kapitalizm nie zapewni lepszej przyszłości naszym dzieciom…

  Neoliberalny kapitalizm nie zapewni lepszej przyszłości naszym dzieciom, o ile je w ogóle będziemy mieli. Dzisiaj posiadanie dzieci to przywilej, chyba że ktoś traktuje potomków jako przypadkowy element inwentarza. Niestety zdaje się, że ta ostatnia forma jest obecnie promowana przez nasze państwo, ale jest tak bardzo źle, że chyba lepsze jest takie rozwiązanie, niż żadne. Trochę trwało i musiało przejść przez świat kilka kryzysów, żeby społeczeństwa zaślepione blaskiem dużych telewizorów LCD zrozumiały, że rzeczywistość się zmieniła i już nie wystarcza […]

  Czytaj więcej →
 • Wojskowość Coraz więcej mundurowych przerywa milczenie… i co z tego?

  Coraz więcej mundurowych przerywa milczenie… i co z tego?

  Źle się dzieje w służbach mundurowych Rzeczpospolitej w epoce dobrej zmiany. Coraz więcej mundurowych przerywa milczenie, na tematy bieżące, które dotyczą ich bezpośrednio jak i generalnie problemów struktur w których służą. W państwie demokratycznym, gdzie Żołnierz jest również obywatelem – nie może być tak, żeby Wojskowi i przedstawiciele innych struktur mundurowych – nie mieli prawa do głosu. Formalnie taką rolę powinny pełnić środowiska grupujące przedstawicieli tych środowisk. Jednak w naszym kraju w ramach ogólnego braku szacunku do autorytetów, władza nie […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Nie słyszeli chociaż słyszeli?

  Nie słyszeli chociaż słyszeli?

  Jak rząd, który z takimi sukcesami „wyjaśnia” wypadek komunikacyjny, ma skutecznie wyjaśnić wypadek lotniczy pod Smoleńskiem? Generalnie to jedne wielkie pasma równoległych sukcesów, albowiem z tego co widzimy na ekranach naszych telewizorów wynika, że trzy sprawy są znakomicie wyjaśniane. Mówimy o sukcesie związanym z wyjaśnieniem kolizji, czy też wypadku z jednym z panów ministrów, wypadku z panią premier w osobie własnej oraz o dramatycznej katastrofie pod Smoleńskiem. Wiadomo, że jest komisja do wyjaśnienia tej katastrofy i wiadomo, że pracuje ona […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura A zima XXVI

  A zima XXVI

    2017.02.17 Poznań dziś zima za porządki od samego rana tu szaro tam buro ogólnie wszędzie zimowy brud a śniegu mało a śniegu skąpo zakryć nie da rady zamalować nie ma jak a wiatr cicho siedzi a wiatr ani śmie nie zamiecie nie wyprzątnie palcem nie tknie nic zima podumała pomyślała i dalejże za sprzątanie czego śnieg nie skryje czego wiatr nie zwieje może deszcz deszcz zmyć zdoła wszystko spłynie wszystko wsiąknie i znów świat zacznie pięknie lśnić tęskniąc za […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Lewico – zdechłaś i zgniłaś? Na nędznym nawozie kiełkują głównie chwasty

  Lewico – zdechłaś i zgniłaś? Na nędznym nawozie kiełkują głównie chwasty

  Lewico – gdzie jesteś? W grobie! Zdechłam sobie i zgniłam! Tyle o lewicy. Nie ma jej w Polsce, nie istnieje, jest poza jakimkolwiek marginesem. Nie ma idei lewicowej. Nie ma myśli lewicowej (poza kilkoma szlachetnymi wyjątkami). Nie ma liderów lewicy. A na nędznym nawozie kiełkują tylko chwasty. Ewentualnie pojawiają się para-lewice, których lepiej nawet nie opisywać ze względu na szacunek do Czytelników i Czytelniczek. Co się takiego stało, że w Polsce nie ma lewicy? Powiedzmy więcej – co się takiego […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Prawda nas upokorzy

  Prawda nas upokorzy

  Prawda nas upokorzy. Nie jest dobrze słuchać prawdy o sobie, zwłaszcza jeżeli przez lata karmiło się uszy kłamstwami i jeszcze do tego filtrowało je przez różowe okulary. Obecnie jesteśmy na skraju nowego horyzontu zdarzeń, który będzie się o nas upominał w ramach Unii Europejskiej, NATO i sytuacji regionalnej. W najbliższym czasie usłyszymy dużo gorzkich słów na temat naszego kraju, w znacznej mierze prawdziwych. Prawdopodobnie prawda, którą usłyszymy – nas upokorzy. Właśnie dlatego będzie to g. prawda dla naszych elit rządzących. […]

  Czytaj więcej →
 • Paradygmat rozwoju W ciągu 27-iu lat transformacji nie udało się nam wzmocnić państwa

  W ciągu 27-iu lat transformacji nie udało się nam wzmocnić państwa

  Podsumowując naszą transformację, nie da się postawić jednoznacznej oceny. Są sukcesy i osiągnięcia, są zmiany na lepsze, było kilka udanych reform, jednak również zmarnowano i po prostu nie wykorzystano wielu okazji. Jak również była prawdziwa masa wielkiego złodziejstwa. Stąd nie ma możliwości jednoznacznie podsumować tego okresu jedną oceną, to nie jest możliwe bez pogłębionej analizy i dyskusji. Dodajmy zwłaszcza dyskusji, ponieważ nie sposób ocenić tego okresu jednoosobowo, to już w ogóle nie jest możliwe. Można natomiast, a nawet jest naszym […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura No i poszła

  No i poszła

  Nie jest łatwo być matką. Szczególnie trudne jest to dla kogoś, kto nie bardzo matką chce być. Komu nie widzi się matkowanie. Bycie matką niesie bowiem ze sobą cały pakiet ograniczeń. Nie panuje się już nad swoim życiem. Trzeba się nim dzielić. Trzeba się poświęcać. Trzeba całość swojego życia oddać tak bardzo, że niemal nic nie pozostaje już dla siebie. Szybko przychodzi zmęczenie, irytacja. Człowiek jest nieustannie niedospany. Nie można robić już, co się chce. Ani kiedy się chce. Ani […]

  Czytaj więcej →
 • Historia Za brak pragmatyzmu płaci się poświęceniem

  Za brak pragmatyzmu płaci się poświęceniem

  Będąc Polakiem, musisz być gotowy do walki i poświęceń. Tego powinna nas nauczyć II-ga Wojna Światowa. Niestety, nie nauczyła nas najwidoczniej niczego, nawet już nie pamiętamy ani co do niej doprowadziło, ani jak ją przegraliśmy, jak również jak przegraliśmy w jej wyniku. Wielka porażka i żadnej nauki, żadnych wniosków, żadnych implementacji do rozwoju strategicznego państwa – zupełnie nic, a przetrwaliśmy biologicznie dzięki układowi sił międzynarodowych. Nie było w naszej historii większej katastrofy. Nie ponieśliśmy nigdy tak wielkich strat. Cudem przetrwaliśmy […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura Być kochanym – pozwól

  Być kochanym – pozwól

  Ona pierwsza To nie ty szukałeś miłość, ale to ona odnalazła ciebie. A tak naprawdę to nie tyle odnalazła, co ci się objawiła. Bo mogłaby cię odnaleźć tylko wówczas, dyby cię zgubiła. Tymczasem ona była tuż obok. Była zawsze. Tyle, ze tyś jej nie dostrzegał. Tyś jej nie zauważał. Nie ty wiec, lecz ona byłą pierwsza. Miłość. Miłość była tuż obok. Towarzyszyła ci przez całe twe życie. Ale jej to nie wystarczało. Wciąż szukała sposobności, aby wejść z tobą w […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Pokój poprzez siłę? Czyli PAX AMERICANA dla świata?

  Pokój poprzez siłę? Czyli PAX AMERICANA dla świata?

  Pan Donald Trump coraz bardziej zaciekawia świat. Jego najnowsze wypowiedzi o tym, że Paryż już nie jest tym, czym był – to esencja prawdy o naszej rzeczywistości. Dokładnie tak nas widzą. Europa jest postrzegana przez pryzmat katastrofy jaką stanowi niekontrolowany napływ nielegalnych imigrantów. Ilość i skala zagrożeń dla społeczeństw i państw, wynikających z pojawienia się ludności inno-kulturowej, nie mającej żadnych szans na integrację i będącej obciążeniem dla systemów socjalnych jest szokująca. Prędzej czy później ujawnią się problemy w takiej skali, […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Jakie okoliczności wypadku pani Beaty Szydło spowodowały utajnienie śledztwa?

  Jakie okoliczności wypadku pani Beaty Szydło spowodowały utajnienie śledztwa?

  Jakie okoliczności wypadku pani Beaty Szydło spowodowały utajnienie śledztwa? Pani premier Beata Szydło blisko trzy godziny zeznawała w Prokuraturze w Krakowie, jako świadek w wypadku do jakiego doszło z udziałem jej limuzyny. Obrońca rzekomego sprawcy był na miejscu i teoretycznie, zgodnie z procedurą karną powinien mieć prawo w tym przesłuchaniu (lub w jego części) uczestniczyć. To nie nastąpiło, w świetle ujawnionych wypowiedzi miało chodzić o zachowanie czystości zeznań uczestników postępowania. Jednakże to nie tłumaczy, jakie to okoliczności wypadku spowodowały, że […]

  Czytaj więcej →
 • Społeczeństwo Być kochanym – za darmo

  Być kochanym – za darmo

  Za darmo Miłość, ta prawdziwa, nie jest za coś. Miłość, ta prawdziwa jest za darmo. Miłość, ta prawdziwa, nie stawia warunków. Nie jestem kochany dlatego, że jestem mądry. Ty też nie za to jesteś kochany. Nie jestem kochany za to, że jestem piękny. Ty też nie za to jesteś kochana. Nie jestem kochany za to, co umiem. Ty także nie za to. Nie jestem kochany z powodu tego, co wiem. Ty także nie. Nie jestem kochany za to, jak się […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Nie pogarszajmy sami swojej pozycji

  Nie pogarszajmy sami swojej pozycji

  Nie pogarszajmy sami swojej pozycji. Nie dostarczajmy naszym przeciwnikom argumentów. Nie osłabiajmy się sami, jałowymi sporami. Nie zadłużajmy się bardziej, zwłaszcza za granicą. Nie dzielmy bardziej społeczeństwa. Nie marnujmy pieniędzy na wydatki, które nie generują stopy zwrotu lub oszczędności. Wydawajmy „z długu” tylko na inwestycje. Dbajmy o państwo. Nie mamy innego, a nawet to które mamy, może zostać nam odebrane. Jest na pewno lepsze niż żadne, postarajmy się żeby było jeszcze lepsze. Wymaga to dużo wysiłku, jednakże nie jest niemożliwe. […]

  Czytaj więcej →
 • Paradygmat rozwoju Geopolitycznie jesteśmy skazani na samotność i przegraną w obecnym stanie rzeczy

  Geopolitycznie jesteśmy skazani na samotność i przegraną w obecnym stanie rzeczy

  Trzeba sobie uświadomić raz na zawsze, że geopolitycznie – w tym położeniu i w tym układzie sojuszy, a w szczególności przy tej sprzeczności interesów – jesteśmy skazani na samotność. W dalszej kolejności, również jesteśmy skazani na przegraną w obecnym stanie rzeczy. Historia Polski to przerywane continuum. Odrodzenie państwa w 1918 roku to był cud, którego nie zaznało zbyt wiele narodów okradzionych i zniewolonych przez sąsiadów, a zgubionych przez własne elity. II Wojna Światowa, była dla nas geostrategicznym sprawdzianem, którego nie […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura A zima XXV

  A zima XXV

    2017.02.16 Poznań zimo zimo moja zimo czy aby już odchodzisz czy aby dajesz wiośnie pola czy teraz już ze słońcem dzień każdy zaczniesz zimo zimo moja zimo gdy cię nie ma jeszcze tęsknią wszyscy pytają kiedy dziwią się że nadal bez śniegu gdy już w końcu narzekają że ślisko biadolą że zimno mroźno i w ogóle nic nikomu nie pasuje zimo zimo moja zimo a ja lubię kiedy śniegiem ty obficie kiedy mróz taki że skrzypi pod butami kiedy […]

  Czytaj więcej →
 • Soft Power Nie sra się we własne gniazdo

  Nie sra się we własne gniazdo

  Znowu pojawiają się głosy tzw. środowisk i autorytetów, które zaczynają tworzyć medialny klimat do potrzeby nałożenia sankcji w ramach Unii Europejskiej na Polskę. Trudno jest to określić inaczej, niż działalnością antypaństwową. Zajmują się tym obcokrajowcy, bo plucie na Polskę staje się modnym i nośnym tematem. Zajmują się tym, także i Polacy, czego po prostu nie da się zrozumieć. Nie sra się we własne gniazdo! Nawołujących w Unii Europejskiej do nałożenia sankcji na Polskę trzeba zapamiętać i w odpowiednim momencie przypomnieć […]

  Czytaj więcej →
 • Cytaty Ogólna Ludzcy panowie

  Ludzcy panowie

  Nie ma to jak wygarnąć prawdę. Pan prezes wygarnął wczoraj w Sejmie prawdę opozycji. Zrobił to wyjątkowo skutecznie. Opozycja jak rządziła, anihilowała ówczesną opozycję, a dzisiaj rządzących i kazała im wygrać wybory – jak pięknie podsumował pan prezes – wygrali. To wyczerpuje wszelkie dywagacje, pan marszałek Kuchciński został obroniony na stanowisku. W Demokracji liczy się matematyka, kto ma więcej – ten rządzi. Obecna opozycja nie może udawać, że tego nie rozumie. Żadne dąsania się i twierdzenia o wyższości moralnej – […]

  Czytaj więcej →
 • Soft Power Jak mogą potraktować nas Francuzi czyli „Caracale” , „widelec” i „Mistrale” za 1 Euro?

  Jak mogą potraktować nas Francuzi czyli „Caracale” , „widelec” i „Mistrale” za 1 Euro?

  Amerykanie wycofują się z Europy. Zaczynają mowić o pozbyciu się aktywów, które przynoszą straty. Jedną z możliwości jest sprzedaż dużej firmy samochodowej, która od lat należy do gigantycznego koncernu samochodowego w USA. Jednym z potencjalnych nabywców jest inna również gigantyczna firma samochodowa (i nie tylko) z Europy, a konkretnie z Francji. Mieliśmy wspaniałą historię współpracy z Francją w okresie międzywojennym i wcześniej. Okres wielkiej transformacji ustrojowej jaka jest przeprowadzana w Polsce od końca lat 90-tych XX wieku, to również czas współpracy. […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Oparcie porządku międzynarodowego na prawie zawsze było iluzoryczne

  Oparcie porządku międzynarodowego na prawie zawsze było iluzoryczne

  Oparcie porządku międzynarodowego na prawie, zawsze było iluzoryczne. Konsensualne umowy i poszanowanie wzajemne, nie mają innej wartości niż siła jaka stoi za partnerami. Ewentualnie liczy się jeszcze status quo, tj. sytuacja względnej równowagi, gdzie opłaca się nawet największym, wspierać poszanowanie prawa – wobec najmniejszych. Wówczas wszyscy na tym zyskują, oczywiście wielcy – najwięcej, a mniejsi mogą istnieć na formalnie symetrycznych warunkach. Chociaż oczywiście relacje pomiędzy podmiotami o różnych potencjałach, nigdy nie były, nie są i nie będą symetryczne. Żadne prawo […]

  Czytaj więcej →
 • Wojskowość Strzelnica w każdej gminie i poligony w powiatach!

  Strzelnica w każdej gminie i poligony w powiatach!

  Pomysł na to, żeby w każdej gminie samorząd zorganizował strzelnicę jest doskonały. Można go twórczo rozbudować, przez postulat poligonów w powiatach. Nie muszą być duże i nie byłyby to prawdziwe poligony, chodzi bardziej o miejsce gdzie w sposób zorganizowany byłyby możliwe ćwiczenia w terenie. W warunkach armii weekendowej, bardziej byłaby to zabawa i ćwiczenia organizacyjno-fizyczne, niż jakakolwiek taktyka. Jednak z punktu widzenia pojedynczego człowieka możliwość wytarzania się w błocie, wykąpania w rzece lub okopania się saperką w szczerym polu – to […]

  Czytaj więcej →
 • Paradygmat rozwoju Nikt się nie spodziewał że Amerykanie będą dążyli do upadku NATO i Unii Europejskiej?

  Nikt się nie spodziewał że Amerykanie będą dążyli do upadku NATO i Unii Europejskiej?

  Zachód jest w dziwnej sytuacji. „Kolonia” dziwi się, że „metropolia” jej nie chce! Europa uzależniona od końca ostatniej wojny – od Ameryki, nagle usłyszała prawdę o sobie. Dowiedzieliśmy się, że obrona jest kosztowna i się nie dokładamy, tyle ile byśmy mogli, a na pewno mniej niż powinniśmy.  Co więcej i to w ogóle pokazuje, że rządzące nami dotychczas elity, to najdelikatniej mówiąc grupa lekkoduchów – okazało się, że Ameryka postrzega Unię Europejską jako globalnego konkurenta. W szczególności poprzez pryzmat Euro, […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Czy pan prezes wprowadza dobrą zmianę pilarką mechaniczną – Polska w trocinach?

  Czy pan prezes wprowadza dobrą zmianę pilarką mechaniczną – Polska w trocinach?

  Dzieje się w naszym kraju dobra zmiana. Na wielu frontach jednocześnie, w zasadzie zmiany dotykają całego kraju, wszelkich dziedzin życia i funkcjonowania społeczeństwa. mamy zmiany spektakularne jak w Trybunale Konstytucyjnym, wizerunkowo-kadrowe jak w telewizji już chyba narodowej, jedynie słuszne jak w wojsku i innych instytucjach mundurowych. Mamy także i ważne zmiany dotyczące swobody zakupu niektórych medykamentów. Miło, że nasza władza się troszczy o Kobiety i nie pozwala, żeby zbyt pochopnie nałykały się medykamentów. Jest jednak jeszcze jedna zmiana, która zadziwia […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura A zima XXIV

  A zima XXIV

    2017.02.15 Poznań zima dziś wiosną pachnie zima dziś wiosną śpiewa zima dziś wiosną tańczy   co za słońce co za dnia radość jakie ptasie śpiewy   zima dziś z zimy ma niewiele błękit nieba głęboki a słońce och słońce słońce pełną gębą   i ciepło och jak ciepło ciepło rozkosznie ciepło radośnie wiosennie ciepło

  Czytaj więcej →
 • Polityka Chaos i burdel

  Chaos i burdel

  Ma rację Grzegorz Sroczyński, zapewne nie po raz pierwszy, że skrócony opis rządów PiS dałoby się zamknąć w dwóch słowach. Biorąc pod uwagę miniony okres rządów (nieomal)Prawa i (raczej Nie)Sprawiedliwości to mamy Chaos i burdel II. Ponieważ większość obywateli, (czasem to sądzę że nieomal wszyscy) nie są w stanie ogarnąć całości spraw społeczno-ekonomicznych, skupiają się na rzucanych im przed oczy elementach, wabikach, skandalikach. Umyka im sedno spraw, często umyślnie przysłonięte rzeczywistą lub spreparowaną sensacją. O ile jednak w swoim tekście […]

  Czytaj więcej →
 • Ekonomia Centra i parki handlowe podbijają mniejsze miasta

  Centra i parki handlowe podbijają mniejsze miasta

  W 2017 roku budowa centrów handlowych jeszcze mocnej skoncentruje się na mniejszych miejscowościach – wynika z analiz ekspertów Grupy Real2B. Rozpoczęty w ciągu ostatnich dwóch lat trend utrzymają dwa czynniki: wzrost zamożności Polaków i uruchomione dotacje unijne. Pierwszy z nich ma wpływ na wysoki indeks siły nabywczej mieszkańców mniejszych miejscowości oraz decyzję o migracji mieszkańców z centrum miast na obrzeża aglomeracji. Drugi stanowi ogromny zastrzyk gotówki na rozbudowę infrastruktury drogowej. Z informacji zawartych w raporcie PRCH Retail Research Forum, I […]

  Czytaj więcej →
 • Ogólna Technologia Podstawową wadą Internetu jest to że daje odpowiedzi tylko na to czego się szuka

  Podstawową wadą Internetu jest to że daje odpowiedzi tylko na to czego się szuka

  Podstawową wadą Internetu jest to, że daje odpowiedzi tylko na to czego się szuka. Trzeba wiedzieć czego się chce, żeby to znaleźć. Pozwala to na fantastyczną manipulację, poprzez zarządzanie wynikami wyszukiwania, czy jak kto woli w ogóle zarządzaniem i limitowaniem dostępu do treści w Internecie. Zarazem jednak, właśnie to co postrzegamy tutaj jako wadę, jest gwarancją ludzkiej wolności w Internecie. Czym byłaby siec, gdyby była na niej tylko jeden portal w którego katalogu byłoby wszystko? Już to wymyślono i nazywa […]

  Czytaj więcej →
 • Soft Power Czy można popełnić więcej błędów używając niepotrzebnej retoryki?

  Czy można popełnić więcej błędów używając niepotrzebnej retoryki?

  Przypadki pana Ministra Spraw Zagranicznych i pana Ministra Obrony Narodowej w kontekście wypowiedzi, a nawet dyskusji podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, to pokaz jak nie należy robić dyplomacji. Co więcej jak nie należy popełniać błędów, a nawet jeszcze więcej błędów, używając niepotrzebnej retoryki. W pierwszym przypadku słynnej już polemiki pana Ministra Spraw Zagranicznych z panem Fransem Timmermansem, mieliśmy do czynienia z klasycznym „wypuszczeniem”. Pan Minister dał się wciągnąć w dyskusję poboczną i sam posłużył się argumentem, który interlokutor wykorzystał przeciwko niemu. […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura Mew poranny śpiew

  Mew poranny śpiew

    2017.02.18 Poznań trudno uznać za najpiękniejszą z ptasich arii melodii nie uświadczysz wciąż tylko ten uciążliwy skrzek ucho twe drażni nieustannie   gdy jednak zimą o świcie mewy budzą cię zza okna może to być nieśmiała pierwsza przedwiośnia oznaka   czas zatem wstać rozejrzeć się za wiosną choćby płochą daleką choćby taką na chwilę taką na dziś   zaspaną spłukaną deszczem taka bez słońca a przecież a jednak nieco cieplejszą niż poranki zimowe niż mroźne dnie

  Czytaj więcej →
 • Paradygmat rozwoju Machina kapitalizmu oliwi się krwią, łzami i potem wyzyskiwanych robotników

  Machina kapitalizmu oliwi się krwią, łzami i potem wyzyskiwanych robotników

  Machina kapitalizmu oliwi się krwią, łzami i potem wyzyskiwanych robotników. Neoliberalizm stworzył kolorowaną przykrywkę na brutalność kapitalizmu, w postaci pop-kultury i tego wszystkiego, co się z nią wiąże. Pustka, pozorność, bylejakość, powtarzalność i zawsze wyzysk, to fundament, na którym opiera się kapitalizm, nieprzerwanie – od czasów feudalnych. Stworzenie systemu, w którym kilka osób ma więcej majątku, niż kilka miliardów ludzi. Jak również, ten majątek nielicznych bogatych, jeszcze szybciej przyrasta, niż powszechna zamożność, można nazwać tylko powszechnym wyzyskiem. Jednak w warunkach […]

  Czytaj więcej →
 • Soft Power Rok 2017 jest rokiem w którym musimy Rosję rzeczywiście kopnąć w tyłek

  Rok 2017 jest rokiem w którym musimy Rosję rzeczywiście kopnąć w tyłek

  Rok 2017 jest rokiem, w którym musimy Rosję rzeczywiście kopnąć w tyłek. Te słowa powiedział pewien amerykański polityk na konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Monachium. W zasadzie nie da się tego skomentować inaczej, niż mówiąc – śmiało! Próbujcie! Tylko jest jeden problem. Po tej próbie, bez względu na jej wynik, prawdopodobnie nie będzie miał już kto odbudowywać (po raz kolejny) Warszawy, jak i Berlina. Być może nawet wielkie miasta na Zachodzie i Wschodzie USA pokryją się szklaną taflą, z której będą […]

  Czytaj więcej →
 • Paradygmat rozwoju Oni składają hołd sami sobie

  Oni składają hołd sami sobie

  Obserwując postępowanie i słuchając retoryki obozu dobrej zmiany, trzeba przyznać że większość tych ludzi zaszła już dalej, niż można to określić stanem wiary we własną propagandę. W sumie, gdyby tylko wierzyli we własną propagandę, to byliby względnie nieszkodliwi, ponieważ nie są przeważnie szczególnie inteligentni, a przewidywalność powoduje, że pozując można przy tym towarzystwie przetrwać. Jednak sytuacja jaka się wytworzyła w ostatnim roku, wyraźnie wskazuje na to, że ci ludzie – oczywiście nie wszyscy – składają hołd sami sobie. W zasadzie […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura Nowy tomik wierszy „Jesienią zakochani”

  Nowy tomik wierszy „Jesienią zakochani”

  To zawsze radość wielka dla twórcy, gdy jego książka pojawia się drukiem. W każdym bądź razie ja cieszę się niezmiernie. To drugi tomik z moimi wierszami. Długo na niego czekałem. Poprzednia, „Krok po kroku”, ukazała się drukiem w roku 2011. Kolejna dziś przyszła właśnie kurierem wprost z wydawnictwa. Tomik ten składałem zresztą w tymżesz wydawnictwie kilka już lat temu. Jakoś jednak wtedy nie doszło do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Aż tu nagle, tuż przed Sylwestrem minionego roku 2016, dostaję mail. W […]

  Czytaj więcej →
 • Cytaty Ogólna Przemówienie pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP w Monachium 2017

  Przemówienie pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP w Monachium 2017

  Przemówienie pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP na 53. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, to bardzo ciekawy i niesłychanie interesujący przykład podsumowania naszej współczesnej retoryki politycznej. Retoryki strachu i fikcji, co jest najciekawsze opartej na racjonalnych i przeważnie prawidłowo postrzeganych przesłankach. Całe przemówienie jest do przeczytania [tutaj]. Poniżej przeprowadzimy analizę tekstu, oczywiście subiektywną. Pan Prezydent rozpoczął od postawienia sobie pytania: „czy Zachód będzie w stanie przetrwać?”. Tłumaczy, to cytatem z klasyka literatury, którzy pogłoski o swojej śmierci uznał za przesadzone. Jest to piękna […]

  Czytaj więcej →