• 17 marca 2023
  • Społeczeństwo

  Jako społeczeństwo nie potrzebujemy masowej imigracji tylko więcej pieniędzy na życie!

  • By krakauer
  • |
  • 03 września 2015
  • |
  • 2 minuty czytania

  Jako społeczeństwo nie potrzebujemy masowej imigracji, ani innej kulturowo, ani kulturowo zbliżonej. Te procesy i tak przebiegają, niech przebiegają zgodnie ze swoją mechaniką, wynikającą z decyzji poszczególnych ludzi. Zamiast imigrantów potrzebujemy więcej pieniędzy dla Polaków, tak żeby było ludzi tutaj mieszkających stać na życie w tym kraju, który jest ich krajem! Jeżeli przeciętna pensja w naszym kraju wynosiłaby 5000 zł netto (uwaga nie średnia, tylko przeciętna) – to bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji demograficznej, ponieważ ludzi byłoby stać i na mieszkania i na dzieci.

  Mówienie o tym, że jesteśmy w zapaści demograficznej i potrzebujemy imigrantów to tylko częściowa prawda, ponieważ nie potrzebujemy ryzyka związanego z ich obecnością. Nasze społeczeństwo dotknięte emigracją, zmieni się o tyle, że w kolejnym pokoleniu i w jakiejś części to już nie będzie nasze społeczeństwo. To elementarna kwestia rozumienia tożsamości i prawa do życia we własnej kulturze – nie ma to nic wspólnego z jakimikolwiek formami ksenofobii.

  Gdyby Niemcy swoje 143 Euro kieszonkowego na azylanta, płacili wszystkim biednym ludziom w Unii Europejskiej, to prawie na pewno wszystkie problemy demograficzne rozwiązałyby się w ciągu kolejnych 10 lat. To kwestia świadomości i priorytetów, jednak to wymaga wcześniej myślenia i rozpoznawania zagrożenia, nawet w najtragiczniejszych obrazach dotyczących tzw. uchodźców.

  Społeczeństwo jest przeciwne masowej, innej kulturowo imigracji, ponieważ ludzie boją się zmiany kodu kulturowego swojego otoczenia. Mają do tego pełne prawo, tj. rząd, jeżeli zdecyduje się na masowe przyjmowanie imigrantów, powinien to zrobić na zasadzie – tymczasowej, tylko w specjalnych przeznaczonych do tego ośrodkach, tak żeby izolować ewentualne zagrożenia, do momentu aż będzie pewność, że ryzyko jest minimalne najlepiej żadne. Jednak każdy rządzący powinien mieć świadomość, że przymus przyjęcia imigrantów spowoduje w Polsce i innych krajach Europy Środkowej – niechęć do Unii Europejskiej, ponieważ na żadne przyjmowanie uchodźców z innej kultury, którzy przybyli do Europy nielegalnie – nikt się w traktatach nie umawiał! To poważne nadużycie prawa i umowy społecznej w każdej formie, w jakiej zostanie przeprowadzone.

  Jest oczywistym, że sytuacja nie jest prosta i wymaga względnie szybkiego działania. Dlatego nie ma innego wyjścia, jak zorganizować wielką akcję – dobrowolnego – powrotu imigrantów do ich domów, jeżeli nie mają prawa do azylu – w skali całej Unii Europejskiej. Dla tych, którzy z jakichkolwiek powodów pozostaną, trzeba przygotować obozy umożliwiające ich izolację od społeczeństw Unii, ze względu na ryzyko zagrożenia terrorystycznego i inne ryzyka związane z przemieszczaniem się takiej ilości ludzi. Ze względu na klimat, lepiej żeby to miało miejsce na południu Europy. Jednak najważniejszą rzeczą, którą ogłupiałe rządy większości krajów Unii muszą zrobić natychmiast – to zablokowanie granic, uniemożliwiające przenikanie imigrantów. W zamian za to – uwaga – kraje unijne powinny w krajach skąd pochodzą imigranci zwiększyć obsadę placówek dyplomatycznych i badać na miejscu – czy dana osoba zasługuje na status azylanta, czy potrzebuje pomocy? Jeżeli tak, to należy takim ludziom pomóc, ze ściągnięciem ich do Europy – włącznie. Byłoby to połączenie dwóch sygnałów, negatywnego w postaci zamknięcia granic i pozytywnego w postaci zwiększenia kwot dla imigrantów.

  Właśnie takimi kategoriami można się do problemu odnieść, na własnych warunkach i w sposób zgodny z europejskim interesem i prawem. Istotnym elementem jest wymuszenie na krajach pośrednich – zablokowania granic pod groźbą ostrych sankcji gospodarczych i politycznych ze strony Unii Europejskiej. To proste, – jeżeli chcesz z Unią handlować, nie możesz przepuszczać do niej ludzi bez kontroli. Ten, kto się nie zastosuje – głównie Turcja, Egipt i Ukraina, ten będzie ponosił sankcje.

  Rząd powinien reagować w sposób adekwatny do sytuacji, nie może pozostawić sprawy samej sobie. Jeżeli dalej będzie tak, jak jest w tej chwili, to grozi trwałymi konsekwencjami dla Europy.

  Tags: , , , , , , , ,