• 17 marca 2023
  • Cytaty

  Znakomite przemówienie prof. Marka Belki w Sejmie!

  • By krakauer
  • |
  • 23 lipca 2015
  • |
  • 2 minuty czytania

  W związku z przedstawieniem sprawozdania z działalności banku centralnego w 2014 r. w Sejmie [dostępnym w PDF na stronie Kancelarii Sejmu RP tutaj], w Sejmie przemawiał pan prof. Marek Belka – Prezes Narodowego Banku Polskiego. Przemówienie można obejrzeć na filmie zamieszczonym pod tekstem.

  Zgodnie z informacją dostępną na stronach Kancelarii Sejmu RP „Sprawozdanie opisuje realizację przez NBP ustawowych zadań w zakresie: polityki pieniężnej, stabilności systemu finansowego, działalności emisyjnej, zarządzania rezerwami dewizowymi, działalności dewizowej, działań na rzecz systemu płatniczego, obsługi Skarbu Państwa, działalności analityczno-badawczej, statystycznej oraz edukacyjnej i informacyjnej, a także współpracy międzynarodowej. W 2014 r. NBP realizował politykę pieniężną dążąc do utrzymania stabilności cen. Polityka pieniężna była równocześnie prowadzona w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko zaburzenia równowagi w gospodarce oraz sprzyjać stabilności sektora finansowego. Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała w I połowie 2014 r. stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a w II półroczu obniżyła je o 0,5 pkt proc. do 2,0 proc. W 2014 r. NBP współpracował z instytucjami tworzącymi sieć bezpieczeństwa finansowego tj. MF, KNF i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, oraz podejmował działania na rzecz rozwoju systemu płatniczego i jego sprawnego funkcjonowania. Głównym celem działalności emisyjnej NBP w 2014 r. było zapewnienie bezpieczeństwa i płynności obrotu gotówkowego. Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 13,3 proc. i wyniosła ok. 142,9 mld zł. (…)”. [Źródło: tutaj].

  Przemówienie pana prof. Belki było jednym z najlepszych przemówień podsumowujących efekty polityki pieniężnej i generalnie stanu ekonomii państwa w zakresie finansów publicznych, za który odpowiada Narodowy Bank Polski wraz z Radą Polityki Pieniężnej. Pan prof. Marek Belka jest osobą znaną, mającą znaczny autorytet w zakresie finansów i ekonomii w ogóle, ale w tym przemówieniu poszedł krok dalej, przedstawił ludzkim, zrozumiałym chyba dla każdego językiem stan spraw za które odpowiada, referując je po prostu wzorowo, zgodnie z najlepszymi standardami publicznego managementu, w zasadzie nawet je publicznie wyznaczając.

  Możemy sobie tylko życzyć, żeby więcej osób publicznych, w tym tych, które odpowiadają za realizację konkretnych sektorów polityki państwa, potrafiło w sposób tak kompetentny, rzeczowy, całościowy a zarazem w pełni syntetyczny i w istocie sprawy zupełny – przedstawiać fakty, nie pozostawiając miejsca nawet na odrobinę krytyki.

  Można powiedzieć, że poprzez to przemówienie, pan prof. Marek Belka zajmie na stałe jedno z naczelnych miejsc w nielicznym panteonie polskich ekonomistów, wręcz strategów ekonomicznych, których ocena sytuacji i ewentualne scenariuszowanie jest istotne i należy się z ich oglądem spraw liczyć.

  W zasadzie to można zapytać, jak to jest możliwe, że pan prof. Belka nie jest premierem naszego rządu? Ile mamy jeszcze takich znakomitości, potrafiących jak widzimy i możemy się bardzo łatwo przekonać mówić o najważniejszych sprawach w sposób tak rzeczowy, a zarazem tak wyraziście jednoznaczny, że samym swoim przekazem wzbudza zaufanie!

  Możecie się państwo czytelnicy oburzać, albowiem z zasady przyzwyczailiśmy się wszyscy do krytyki, jednak w tym przypadku, na krytykę po prostu nie ma miejsca i nie może być o niej mowy. Uwaga! Celowo piszemy tutaj tylko o formie przemówienia, jego waloru merytorycznego nie ma potrzeby poruszać, ponieważ broni się sam, wystarczy posłuchać oryginału w linku pod tym tekstem. Jeżeli ktoś nie miał okazji zrobić tego do tej pory, to bezwzględnie powinien tego przyjemnego obowiązku dopełnić. Naprawdę bowiem wielkim zaskoczeniem jest to, że mamy w naszym kraju tak mądrych ludzi, których niestety często media przedstawiają w złym świetle.

  Na tym przykładzie widać, że musimy zweryfikować nasze postrzeganie pana profesora, albowiem jest to człowiek o wyjątkowych umiejętnościach, którego fachowości po prostu nie wypada kwestionować. Dobrze, jest jak czasami „szklanka jest do połowy pełna”, właśnie takiej radości dostarcza nam w naszej codziennej trosce o państwo pan prof. Marek Belka, prawdopodobnie jeden z najbardziej kompetentnych mężów stanu w ogóle – dzisiaj w naszej polityce.

  Co oczywiście, nie oznacza, że w pewnych pryncypialnych sprawach natury ideologicznej można się z panem profesorem nie zgadzać, to są jednak odrębne kwestie, bo w zakresie zaprezentowanych faktów, autorytet pana profesora jest i pozostanie niekwestionowany. Naprawdę cieszmy się, że wśród rządzących jest chociaż jedna osoba, która wie co mówi i do tego mądrze mówi! Jak wiadomo w naszych realiach nie jest to codzienność, stąd ten zachwyt! Koniecznie prosimy państwa czytelników o zapoznanie się z przemówieniem, jak również warto przynajmniej przejrzeć Sprawozdanie, żeby widzieć jaki ogrom pracy realizuje Narodowy Bank Polski – prawdopodobnie jedna z najlepiej działających instytucji naszego państwa, o ile nie najlepiej działająca.