• 17 marca 2023
  • Soft Power

  Niepokojące sygnały dochodzą z Ukrainy

  • By krakauer
  • |
  • 19 maja 2015
  • |
  • 2 minuty czytania

  Niepokojące sygnały dochodzą z Ukrainy, wedle rosyjskich mediów – ukraińskie struktury siłowe zatrzymały w rejonie linii zawieszenia broni pomiędzy separatystycznymi republikami a terenami kontrolowanymi przez te struktury siłowe – dwóch obywateli rosyjskich. Ludzie ci wedle dostępnych doniesień byli cywilami troszczącymi się o dobytek swoich rodzin, żyjących obecnie na pograniczu dwóch zwaśnionych sił. Z niewiadomych przyczyn zostali zatrzymani i ze względu na ich wojskową przeszłość, zostali oskarżeni o działalność niezgodną z prawem ukraińskim tj. prowadzenie rozpoznania wojskowego.

  Istnieją niepotwierdzone doniesienia w mediach rosyjskich, wedle których ci ludzie mieliby być torturowani przy pomocy środków psychotropowych w celu skłonienia ich do pożądanego zachowania i składania oświadczeń oskarżających państwo rosyjskie o rzekomą inwazję i prowadzenie działań zbrojnych o charakterze poza konstytucyjnym na Ukrainie.

  Są upublicznione także inne doniesienia o innych rzekomych agentach, którzy mieliby opanować elektrownie wodną lub tego typu obiekt.

  Całość uzupełniają najnowsze doniesienia o bezwzględnym i brutalnym ostrzale Doniecka, o którym oczywiście nie ma śladu informacyjnego w naszych mediach.

  Te informacje dziwią, a wręcz szokują ponieważ wedle porozumień z Mińska – działania zbrojne miały się skończyć, tymczasem jednak istnieją poważne przesłanki, żeby obciążyć za zaognianie sytuacji stronę ukraińską. Działanie Ukraińców jawi się jako niezrozumiałe i wręcz niepojęte, albowiem przegrali praktycznie na całym froncie, równolegle zdewastowali ekonomicznie i społecznie własny kraj. To nie jest racjonalne zachowanie się państwa rządzonego przez ludzi odpowiedzialnych przed społeczeństwem, które dokonuje wyboru władz w sposób demokratyczny.

  Można to o wiele bardziej zrozumieć, jeżeli przeanalizuje się bieżące zachowania przedstawicieli władz finansowych Ukrainy, usiłujących ratować kraj od bankructwa. Pani Natalie A. Jaresko – Minister Finansów Ukrainy udzieliła 18 maja br., bardzo interesującego wywiadu pt. „Bankrott ist keine Option” panu Mathiasowi Brüggmannowi w niemieckim Handelsblatt [tutaj]. Wnioski z przedstawionej sytuacji Ukrainy są dość rozpaczliwe, ale rozsądne, w tym znaczeniu że jak widać rząd Ukrainy zdaje sobie sprawę z trudności swojego położenia w obecnej sytuacji, zwłaszcza wobec wierzycieli, którzy są stosunkowo trudni jeżeli chodzi o negocjacje w sprawie spłaty ukraińskich długów. Równolegle USA udostępniają Ukrainie 1 mld USD w postaci gwarancji kredytowych [tutaj], jest to ostateczne potwierdzenie faktu, że rząd Ukrainy nie bardzo jest już w stanie pożyczać na rynku. W istocie oznacza to opóźnione bankructwo w walutach wymienialnych, za którym nastąpi problem inflacji na Hrywnie.

  Przy całym szacunku do głębi dramatu jaki rozgrywa się na Ukrainie, te informacje ze wschodu można interpretować jako cynizm, to znaczy – celowe działania mające na celu zapełnić doniesienia agencji informacyjnych, nowymi informacjami o walkach na Ukrainie, co stworzyłoby o wiele trudniejszą atmosferę do rozmów o pieniądzach. W tym znaczeniu, że ukraińskim władzom byłoby o wiele łatwiej apelować o odroczenie rozmów, jeżeli mogłyby się podeprzeć argumentami walk na Wschodzie kraju.

  Jest to klasyczna retoryka władz ukraińskich, jaką wykorzystują u siebie w kraju żeby udzielić odpowiedzi dlaczego nie ma reform i się ich nie przeprowadza, nawet tych – nie powodujących konsekwencji finansowych. Tutaj tłumaczenie się wojną przez obecną administrację jest bardzo wygodne i stanowi niepodważany temat zastępczy. Potrzeby wojny rozumieją wszyscy, chociaż w istocie ukraińskie władze przecież same sobie przeczą, albowiem na Wschodzie kraju rzekomo mieliśmy do czynienia z tzw. operacją antyterrorystyczną, ale jak to zawsze bywa propaganda ma krótkie nogi.

  Musimy się przyzwyczaić, że władze Ukrainy mogą instrumentalnie wykorzystywać dramatyczne wydarzenia, jak również – co jest prawdopodobne – je prowokować, w celu zwrócenia uwagi międzynarodowej opinii publicznej, jak również paraliżowania strachem własnych obywateli. To nakazuje dużą ostrożność i bardzo duży dystans do wszelkich spraw na wschodzie, przy jednoczesnej potrzebie wzmożenia wysiłków na rzecz świadczenia pomocy humanitarnej mieszkańcom Ukrainy, w tym w szczególności tym ze strefy działań wojennych i uchodźcom, ponieważ ludzie ci co jest już jawnie widoczne – nie mogą liczyć tak, jak tego potrzebują na władze swojego kraju. W zakresie pomocy humanitarnej, pod warunkiem że władze w Kijowie, nie będą się przeciwstawiały jej sprawiedliwej dystrybucji także, na terenach wyzwolonych przez Powstańców – należy zrobić wszystko co jest możliwe.

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,