• 17 marca 2023
  • Ogólna

  Ankieta: Jak oceniasz portal Obserwatorpolityczny.pl w skali 1-5?

  • By Redakcja
  • |
  • 03 kwietnia 2015
  • |
  • 2 minuty czytania

  Szanowne Czytelniczki! Szanowni Czytelnicy!

  Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety pt.: „Jak oceniasz portal Obserwatorpolityczny.pl w skali 1-5”. Celem badania jest poznanie państwa opinii i zagregowanie odpowiedzi w sposób umożliwiający dokonanie generalnej oceny.

  Pytania ankiety dobrano w skali „pozytywne-negatywne” z punktacją wedle uproszczonej skali szkolnej, od 1 co oznacza najniższą wartość, do 5 co oznacza najwyższa ocenę.

  Wszystko, co trzeba zrobić to wejść na link podany na dole tekstu, kliknąć wybraną odpowiedź z lewej strony i kliknąć przycisk „Vote”.

  UWAGA WAŻNE INFORMACJE:

  • Poniżej przedstawiamy opis kontekstowy dla poszczególnych ocen, którym będziemy kierować się w ocenie wyników państwa zagregowanych odpowiedzi.
  • Wszelkie uwagi, sugestie, komentarze odnośnie zawartości ankiety prosimy umieszczać pod tym tekstem.
  • UWAGA! Można wybrać tylko jedną odpowiedź z jednego komputera w ciągu doby dla danego adresu IP.
  • UWAGA! Biorąc udział w ankiecie wyrażacie państwo zgodę na regulamin portalu Obserwatorpolityczny.pl [tutaj] oraz zastrzeżenia i wyłączenie odpowiedzialności z tytułu wszelkich nastepstw badania zgodnie z zastrzeżeniem organizatora badania zawartym na jego stronie internetowej [opis w j. ang tutaj]. Jeżeli nie wyrażacie państwo takiej zgody, proszę nie brać udziału w ankiecie.

  Dobre treści daje „5tkę”

  To najwyższa ocena, w której oceniacie państwo treści udostępniane na naszym portalu na ocenę „bardzo dobry”. Oznacza to jedynie ocenę treści, ta odpowiedź nie jest przez nas traktowana, jako np. utożsamianie się z przekazem wynikającym z treści lub generalną linią redakcyjną. Tą ocenę można przyznać – zupełnie nie zgadzając się z prezentowanymi argumentami, jednakże równolegle oceniając je zdecydowanie i jednoznacznie pozytywnie, w tym znaczeniu, że dominującą część przeczytanych tekstów oceniacie państwo jednoznacznie pozytywnie pod względem ich wartości merytorycznej.

  Treści inne niż wszędzie daje „4kę”

  To ocena „dobry”, w której ankietowany wyraża zadowolenie z treści, uznając je za wystarczająco wartościowe w stosunku do czasu poświęconego na ich przeczytanie. Zaznaczenie tej odpowiedzi nie musi oznaczać akceptacji przekazu jak również linii redakcyjnej, a jedynie generalnie pozytywną ocenę poznanej całości pod względem wartości merytorycznej prezentowanych poglądów, opinii i sposobu myślenia.

  Trudno ocenić nic szczególnie interesującego daje „3kę”

  To ocena „dostateczny”, czyli wyrażenie postawy tolerującej przekaz zawarty w prezentowanych na portalu treściach, jednakże bez szczególnej wartości merytorycznej przekazu. Przekaz nie wzbudza zainteresowania, po przeczytaniu dowolnego artykułu, nie ma motywacji czytać kolejnego.

  To przeważnie sprytna propaganda daję „2ę”

  Ocena „mierny”, wyrażająca dezaprobatę dla prezentowanego przekazu. Uznajecie go państwo za subiektywny. Brak akceptacji dla linii redakcyjnej, uznanie całości za sprytnie przygotowaną i wysublimowaną propagandę. Po przeczytaniu wybranych tekstów, co do zasady negujecie państwo ich generalny przekaz, ale od czasu do czasu jesteście skłonni wrócić na portal w celu sprawdzenia, czy będzie coś interesującego.

  Jednoznacznie negatywnie – to kłamliwa propaganda daję „1kę”

  To ocena „niedostateczny”, pełna jednoznaczna negacja proponowanego przekazu, uznanie go za w przeważającej części kłamstwa mające na celu wprowadzenie czytelnika CELOWO w błąd w ocenie prezentowanych faktów. Po pierwszym kontakcie z portalem dalsze czytelnictwo państwa nie interesuje, być może kiedyś wrócicie zobaczyć inne artykuły, ewentualnie stale będziecie czytać portal w celu uodpornienia się na kłamliwą propagandę.

  Link:

  Prosimy kliknąć [TUTAJ] – nastąpi przeniesienie na stronę https://www.poll-maker.com

  Lub skopiować poniższy link do przeglądarki (preferowana Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox w innych przeglądarkach, w tym w szczególności mobilnych istnieje ryzyko nieprawidłowego działania formularza – nie da się zaznaczyć preferowanej opcji).

  https://www.poll-maker.com/poll281842x91797496-10

  Bardzo dziękujemy za zaangażowanie!

  Redakcja portalu „Obserwatorpolityczny.pl” i czasopisma „Obserwator Polityczny”

  ps. Za sugestią jednego z czytelników ankieta będzie uwidoczniona na głównym miejscu strony do najbliższego poniedziałku. Bardzo dziękujemy za dobrą radę.