• 17 marca 2023
  • Społeczeństwo

  Bohaterom można więcej

  • By krakauer
  • |
  • 21 marca 2015
  • |
  • 2 minuty czytania

  Dobrze się dzieje, że służby prawa i porządku nie boją się autorytetów i traktują obywateli równo, a przynajmniej CHCIELIBYŚMY mieć taką nadzieję, o co przy tych wszystkich plotkach trudno. Chodzi oczywiście o osobę pewnego emerytowanego generała, który został zatrzymany do kontroli drogowej, która wykazała – jak można domniemywać z komunikatów, – że był w stanie innym niż, zezwalają przepisy. Wiadomo także, że pan generał przyznał się i złożył wniosek o poddanie się karze. Sprawa nabiera biegu. Mamy, zatem do czynienia z klasyczną sytuacją, w której doszło do stwierdzenia kwalifikacji normy prawnej z zakresu ruchu drogowego do stosownego przypadku. Obywatel się podporządkował i postąpił zgodnie z logiką systemu.

  Przy całej świadomości wobec naganności faktu, co do kwalifikacji sytuacji, jeżeli zostało to stwierdzone poprzez użycie odpowiedniego sprzętu technicznego, a jego kalibracja nie budzi żadnych wątpliwości. Jednakże w tym kontekście warto się zastanowić, czy prawdziwym bohaterom nie powinno być można trochę więcej, niż zwykłym obywatelom?

  Chodzi o kwestię odpowiedzialności karnej, która właśnie w przypadku takich osób może być zawieszana, jeżeli dana osoba wykaże skruchę i zobowiązuje się do powstrzymania w przyszłości od niepożądanego zachowania.

  Wobec kogo bowiem stosować zawieszenie kary, ewentualnie powstrzymanie się od jej wymierzenia przy stwierdzeniu przestępstwa – jak nie wobec BOHATERA, KTÓRY WYBITNIE WYKAZAŁ SIĘ NA POLU WALKI? Można nawet powiedzieć, że którego decyzjom wielu z najdzielniejszych synów naszej Ojczyzny zawdzięcza zdrowie i życie, albowiem Ojczyzna niewdzięczna wysłała ich niedozbrojonych i bez sprzętu na niebezpieczeństwo, któremu sprostali właśnie dzięki DZIELNOŚCI, DOŚWIADCZENIU WIEDZY I CHARAKTEROWI – TAKICH BOHATERÓW JAK POWSZECHNIE ZNANY I SZANOWANY GENERAŁ!

  Dobrze, że państwo sięga swoją sprawiedliwością pod każdy dach, dobrze że może wykazać się omnipotencją, jednakże są osoby wobec których WSZYSCY jesteśmy WINNI i mamy DŁUG wdzięczności, uznania i DOZGONNEGO SZACUNKU. Jeżeli nasi przywódcy niegdyś dawali Ukraińcom z SS ochronę dyplomatyczną, ratując ich od wydania przez aliantów – do ZSRR, to dlaczego nie mielibyśmy dzisiaj ocalić od własnego „paragrafu” CZŁOWIEKA HONORU i jednego z PIERWSZYCH SYNÓW NASZEJ OJCZYZNY?

  Można wręcz żądać miłosierdzia władzy od Sądu! Jeżeli pozwala się innym na wiele, to nie może być tak, że przykładnie należy karać BOHATERA.

  W naszym prawie, najlepiej w części wykonawczej-procesowej powinno być jasno stwierdzone, że Sąd badając każdą sprawę indywidualnie, w przypadku pojedynczym, gdy czyn nie budzi wątpliwości jak również skrucha obwinionego, powinien uwzględnić interes społeczny w ochronie autorytetu osoby tak znamienitej, a jest ich w kraju naprawdę niewiele!

  Każdy powinien mieć prawo do błędu, jeżeli swoim czynem doprowadził jedynie do zaistnienia potencjalnego zagrożenia, nie powinno być tak, żeby od razu człowieka karać – łamiąc mu życie, czy też odzierając go z godności. Za jednorazowe okazanie słabości, przez człowieka, który przez całe życie musiał być twardszy od stali i diamentu – nie można go karać. Odbiera on bowiem taką karę po tysiąckroć!

  W interesie państwa jest takie prowadzenie polityki karnej, żeby obywatelom zależało na popieraniu państwa i działaniu na jego rzecz, właśnie w nadziei na nadzwyczajne, podkreślmy – nadzwyczajne złagodzenie srogości Sądu, jeżeli dana osoba jest NIEKWESTIONOWANYM AUTORYTETEM DLA CAŁEGO ŚRODOWISKA I PO PROSTU NARODOWYM BOHATEREM. Zwłaszcza jeszcze w przypadku, jak wielu zawdzięcza mu życie i zdrowie, a wiele matek, żon i dzieci wypłakanych oczu!

  Trzeba dodać, że nie ma przypadków a wiele osób nie jest tak niedomyślna, żeby nie dostrzec w tejże sprawie pewnego kontekstu, który być może ma szczególne znaczenie. Nie jest, bowiem tajemnicą, ani w środowisku, ani co dla uważniejszych publicystów i czytelników, że Tenże emerytowany generał nie był hurra optymistycznym potakiwaczem dla polityki pewnego rządu, wobec pewnych spraw, które tenże rząd w zakresie polityki zagranicznej rozegrał i rozgrywa.

  Tym pesymistycznym akcentem – apelujmy o łaskę Sądu i taką zmianę prawa, żeby BOHATEROM – Ojczyzna mogła chociaż w części spłacić zaciągnięty dług!

  Tags: , , , , , , , , , , ,