Go to ...
Obiektywnie? Subiektywnie? O polityce, państwie, gospodarce… w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju. Zawsze mamy rację!

Obserwator polityczny on Google+RSS Feed

30 marca 2017

Religia i państwo

Jeżeli Kościół dominujący mediuje między politykami to mamy nową rzeczywistość polityczną

Jeżeli to Kościół dominujący mediuje między politykami, żeby ci się łaskawie zaczęli do siebie odzywać, to mamy nową rzeczywistość polityczną. Przede wszystkim dlatego, ponieważ jest to sytuacja absolutnie nadzwyczajna, zwłaszcza w państwie uważającym się za państwo świeckie. Być może trzeba pójść dalej? Dlaczego np. Episkopat nie miałby zastąpić Sejmu? Przecież wszystko w ten sposób byłoby

Kościół dominujący zapłaci cenę za agitowanie na rzecz rządzącej opcji politycznej

Agitacja polityczna podczas Mszy Świętej, podczas czytania Ewangelii nie powinna mieć miejsca. Duchowni dopuszczający się agitacji politycznej w systemie demokratycznym – łamią Konkordat [Źródło tutaj]. Zgodnie z art. 1 – Państwo i Kościół są każde w swej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we

Nie można robić problemu z intronizacji

Nie można robić problemu z intronizacji, której byliśmy świadkami w ostatnich dniach w Krakowie. To wielkie wydarzenie dla wiernych Kościoła dominującego w naszym kraju, jak widać zaakceptowane przez najwyższe władze państwowe w osobie pana Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W Polsce mamy długą tradycję odwoływania się władz publicznych do metafizyki, władza wiele razy próbowała pokazać

Pośrednie zmuszanie do praktyk religijnych przez pracodawcę jest hańbiące

Pośrednie zmuszanie do praktyk religijnych przez pracodawcę jest hańbiące i powinno być karane. Sytuacja, w której pracodawca oczekuje od pracowników zachowań polegających na wypełnianiu czynności religijnych – jest niedopuszczalna, zarówno w godzinach jak i poza godzinami pracy. Można jedynie wyobrazić sobie sytuację, gdzie dana organizacja jest od samego początku pomyślana jako organizacja mająca cele religijne.

Baranki…

Od dziecka miałam tak, że godzinna msza dłużyła mi się w nieskończoność. Nie mogłam pojąć dlaczego w tym przybytku wiary jest mi zawsze dziwnie zimno i nieswojo. Przeważnie nie potrafiłam zrozumieć słów jakie padały z ołtarza i czekałam jak na zbawienie na koniec tego dziwnego obrządku. Przestałam chodzić na te fanatyczne spotkania jeszcze w liceum-

Lobby gejowskie w polskim Kościele?

Przypuszczenia Abp Hosera, że w polskim Kościele istnieje lobby gejowskie są szokujące. Podobne informacje wcześniej przekazał sam Ojciec Święty mówiąc o homolobby w Watykanie. Zdaniem Abp. walka z tymi środowiskami jest bardzo trudna. Takie słowa tak szanownego i po prostu wybitnie liczącego się w środowisku hierarchy są nie tylko szokujące, ale przede wszystkim zaskakujące. Ponieważ

Świeckość Państwa

Świeckość Państwa jest, niestety, zawsze aktualnym postulatem. W dzisiejszej Polsce obserwujemy jej spektakularny brak w przestrzeni publicznej i medialnej, bardziej niż w latach poprzednich. Powinno to zmuszać do namysłu, budzić refleksje i niepokój o przyszłość. Świeckość, neutralność światopoglądowa, wolność słowa i twórczej myśli są zagrożone nie tylko w Polsce. W całej Europie budzą się demony

Rodziny ofiar terrorystów nadal mają być braćmi i siostrami dla imigrantów?

Gdyby Papież w Polsce wezwał Chrześcijan do krucjaty przeciwko zagrożeniu, jakie stanowi terroryzm powodowany na Zachodzie przez niektórych inno-kulturowych imigrantów, potomków imigrantów, uchodźców i nielegalnych imigrantów, to zmieniłby naszą rzeczywistość. Oczywiście znając powściągliwość Papieża i Watykanu, mielibyśmy do czynienia z krucjatą duchową, która polegałaby na modleniu się, zacieśnianiu wspólnot, silniejszemu wspieraniu się nawzajem w parafiach

Czy Papież zarzuci naszym politykom rasizm?

W świetle najnowszych informacji dotyczących komunikatów strony kościelnej odnoszących się do generalnego oglądu sytuacji w Polsce, zwłaszcza w świetle spekulacji na temat tego, co rzekomo ma Papież powiedzieć do Polaków, jak będzie w Polsce. Pojawia się banalne, niezwykle nurtujące nas pytanie – mianowicie, czy Papież zarzuca naszym politykom rasizm? Abstrahując już od formy? Jednakże znając

Dialog międzyreligijny to wyraz słabości

Dyskusja o niższości lub wyższości religii jest idiotyzmem, zwłaszcza w przypadku tych objawionych, w których wierni wierzą, że Sacrum objawiło im prawdę i w jakiejś formie zesłało swój strukturalizowany przekaz np. poprzez natchnienie Proroka lub Proroków i stworzenie księgi, czy też szerzej – przekazu moralno-prawno-filozoficznego, wzbogaconego o liczne elementy tradycji indukowania go w kulturze. Podobnie

Profanacja a państwo

Przypadek z Jasła, gdzie młodzi ludzie zostali przesłuchani przez Policję po tym, jak mieli się dopuścić sprofanowania hostii jest nadzwyczajny. Mamy oczywiście przepisy o profanowaniu uczuć religijnych, ale jeżeli grupa ludzi, w tym przypadku określonego wyznania wierzy w ucieleśnienie ciała żywego Boga podczas przeprowadzanego przez Kapłana sakramentu w kawałku chleba i jego krwi w odrobinie

W wojsku muszą obowiązywać główne zasady Dekalogu chrześcijańskiego

Wyobraźmy sobie, że słów wymienionych w tytule nie wypowiedział wiceminister obrony narodowej, wyobraźmy sobie, że to takie przysłowiowe robienie z nas „tata-wariata” i mamy do czynienia z pewnym modelem wojskowości opartym na głównych zasadach Dekalogu. Być może część wojskowych jeszcze pamięta instytucję oficera politycznego, trzeba przyznać, że to była trudna praca, ponieważ co najmniej od

Obchody rocznicy pogrzebu?

To, że żyjemy w ciekawych czasach – zderzenia paradygmatu post religijnej rzeczywistości na Zachodzie oraz silnej ofensywy religijnej w Polsce, powoduje że możliwe są rzeczy niesłychane. Przeprowadzane jawnie w świetle jupiterów, nawet rozgrywane w świątyniach, na ołtarzach – bez odrobiny skrępowania. Okazało się, że mamy w kraju grupę ludzi, która czci rocznicę – uwaga –

Od chrztu do dobrej zmiany

Z okazji umownej rocznicy chrztu państwa, pan Prezydent Andrzej Duda wygłosił mowę, którą można przeczytać na stronie internetowej [tutaj]. Trzeba uczciwie powiedzieć, że to jest bardzo dobre przemówienie pana Prezydenta, to jest przemówienie godne męża stanu, stojącego w konfrontacji z historią 1000 letniego bytowania Narodu. Dobre wstawki o hitlerowcach – nie ranią niemieckich uszu, to

Czy żyjemy już w państwie teokratycznym?

Ocena sytuacji bieżącej stosunków państwo-kościół oraz społeczeństwo-państwo-kościół jest dzisiaj bardzo trudna. Relacje się skomplikowały, ponowne podniesienie zagadnienia przerywania ciąży – postulat odejścia od istniejącego kompromisu aborcyjnego, to przełamanie istniejącego poziomu społecznej akceptacji dla sekularyzacji przestrzeni publicznej w ogóle. Zagadnienie przerywania ciąży jest problemem krytycznym, w którym koncentrują się prawa człowieka, pojmowane odwrotnie przez różniących się

Światowe dni niekompetencji?

Czy czekają nas światowe dni niekompetencji? Jak to jest możliwe, że rząd naszego państwa nie może zdecydować o miejscu spotkania oficjalnego państwowego gościa, głowy innego państwa z planowanymi dwoma lub trzema milionami ludzi? Jak to jest możliwe, że wojewoda województwa, w którym ma się odbywać impreza – mówi otwartym tekstem, że miejsce dla jej lokalizacji

Czy dopuszczalna jest krytyka religii i postępowania jej szafarzy?

W naszym kraju ostatnio wydarzyło się wiele bardzo interesujących wydarzeń związanych z religią i jej społecznym obrazem, bezpośrednio moderowanym przez niektórych jej szafarzy. W pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia z istotą krytyką religii przez osobę fizyczną, która oskarżyła inno-kulturową religię o cały szereg kwestii generalnych, w tym niezgodność z wartościami zawartymi w Polskiej Konstytucji. To

Możliwe prowokacje podczas Światowych Dni Młodzieży czyli inno-kulturowi kaznodzieje?

Spośród wielu licznych zagrożeń związanych z różnymi potencjalnie możliwymi zdarzeniami, które mogą zaistnieć podczas Światowych Dni Młodzieży a z istoty swojej natury nie będą pożądane przez organizatorów – szczególnie istotne są zagrożenia miękkie. To znaczy takie, które organizatorzy ze względu na ich legalny, a wręcz poprawny politycznie charakter będą zmuszeni tolerować, ale których wymiar i

Czy odwołać lub ograniczyć Światowe Dni Młodzieży?

Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, jest to wielkie wydarzenie masowe – dotyczące co najmniej około dwóch milionów młodych ludzi z całego świata oraz trudnej do wyobrażenia ilości młodzieży polskiej. Być może więcej niż dwa miliony ludzi przybędie do Krakowa spotkać się z Papieżem Franciszkiem. Trzeba mieć świadomość, że uderzenie w to wydarzenie to

Usiłując zrozumieć gest Papieża Franciszka i Patriarchy Cyryla?

Usiłując zrozumieć gest Papieża Franciszka, który spotkał się w Hawanie z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem mamy poważny problem. Cóż mają bowiem znaczyć jednostronne zapewnienia Ojca Świętego, że „jesteśmy braćmi”? TO NIMI NIE BYLIŚMY? Ponieważ Katolicka Agencja Informacyjna „zastrzega wszelkie prawa do serwisu.” Tylko tam można poznać słowa Papieża w języku polskim, a jak

Nastały inne czasy – słabsi wyginą

Wojna już trwa, jest wokół nas. Zło wypełzło z najczarniejszych zakamarków i zaatakowało podstawy naszego funkcjonowania w dotychczasowym układzie odniesienia. Atakowane przez kulturowego przeciwnika państwa Zachodu nie są w stanie nawet właściwie uświadomić sobie zagrożenia, są małe szanse, że zrobią to zanim będzie za późno. Właśnie to jest największym zagrożeniem – percepcja większości mieszkańców kontynentu

Co z symetrią: Światowe Dni Młodzieży a Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?

To bardzo dobrze, że Kościół Katolicki w Polsce spotkał zaszczyt przeprowadzenia spotkania młodych Katolików z całego świata pod nazwą Światowe Dni Młodzieży. To wielkie i ważne dla całego Kościoła wydarzenie zapoczątkowane przez Jana Pawła II-giego. W tym roku pod koniec lipca ten zaszczyt spadnie na Kraków. Abstrahując już od samego trybu podjęcia decyzji przez władze

Jako Chrześcijanie nie mamy żadnego obowiązku przyjmować nielegalnych imigrantów

Kolejni syci przedstawiciele nurtu neoliberalnego w Kościele dominującym pouczają nas maluczkich na łamach jedynie słusznej prasy, jak mamy się zachować – w sposób pożądany przez nich w odniesieniu do nielegalnych imigrantów, którzy przybyli do Europy nielegalnie. Słyszymy znowu retorykę miłości i gościnności, która cała ma się odbywać naszym kosztem, na naszych plecach i na nasze

Czy Prezes do pełni władzy potrzebuje podporządkować sobie episkopat?

Zmiany w naszym kraju wyraźnie i jednoznacznie prowadzą w kierunku centralizacji władzy w rękach jedynie słusznej opcji docelowej, za którą Naród winien jest oddać życie, jak będzie taka potrzeba. Po drodze powinien poświęcić wszystkie swoje potrzeby, dążenia i oczekiwania jak również marzenia oraz styl życia, żeby stać się godnym miana prawdziwych Polaków i Polek! Nie

Homoseksualny manifest prawie ex księdza jest parodią z rzeczywistości

Zrobiła się w ostatnich dniach moda na pewnego już prawie księdza, czy też w zasadzie homo ex księdza, który po ujawnieniu swojej orientacji seksualnej i faktu, że czynnie w niej trwał – zrobił w zasadzie globalne show, powodując zgorszenie wielu Chrześcijan na świecie. Niestety ten człowiek nie tylko nie widzi niczego złego w tym, że

Czy „JA” zbudowane na commingoucie usprawiedliwia wieloletnią hipokryzję i cynizm?

Mamy oto przypadek kolejnego oficjalnego przedstawiciela Kościoła dominującego, który dokonał tzw. commingoutu, czy jak kto woli „wyjścia z szafy”. Duchowny oświadczył, że jest określonej orientacji seksualnej i to w związku homoseksualnym od jakiegoś czasu. Po pierwsze należy gratulować, jeżeli człowiek dokonuje świadomego wyboru i jest mu w tym dobrze, to należy mu gratulować i cieszyć

Rosja – miejsce gdzie z nadzieją na pokój spotyka się cywilizowany świat

Możemy w sposób dowolny dorabiać Rosji inną tożsamość, możemy w dowolny sposób na jej temat kłamać, możemy w dowolny sposób na własny użytek odzierać ją z dostojeństwa, co więcej – możemy utożsamiać Rosję z imperium zła, a jej przywódcę nazywać szatanem północy. W konsekwencji możemy Rosję posądzać o wszystko, co złe na świecie, nakładać na

Warto poznać Islam

W związku z dyskusją o nielegalnych imigrantach nie można się zgodzić na żadne formy ksenofobicznego zachowania wobec innych religii, nawet najmniejszych uszczypliwości zwłaszcza statystycznie najczęściej wyznawanych przez innych kulturowo przybyszy. W szczególności nie można się zgodzić na obrażanie wielusetletniej tradycji Islamu, który od wieków jest elementem polskiej kultury i tożsamości narodowej części Polaków głównie tatarskiego

Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie? Mt 24, 31-46

W związku z wypowiedzią jednego z hierarchów Kościoła dominującego w naszym państwie, w której to wypowiedzi, tenże przywołał pismo, zwróćmy się do źródła, zwróćmy się – jako wierzący Chrześcijanie i inni być może z ciekawości do pisma, żeby zrozumieć kontekst. Oczywiście mamy na myśli jedynie pewien intelektualny eksperyment, natury lingwistycznej. W rozdziale 25 Ewangelii wg.

Czy to Bóg nas karze za sprzeniewierzenie się jedności Słowian i inne grzechy?

Jeżeli prawica może dopatrywać się w wyborze nowego prezydenta interwencji Ducha Świętego, to powinniśmy w pewnym zakresie przynajmniej czasami próbować interpretować fakty analogicznie, tak żeby starać się mówić tym samym językiem. Postrzegając rzeczywistość fatalistycznie, odwołując się do przeznaczenia oraz kwestii, których nie rozumiemy, nie wiemy czy istnieją, ale wielu z nas w nie wierzy i

Rozdzielenie spraw państwa od spraw Kościoła?

Wrócił stary problem jak świat, czyli rozdział Kościoła od państwa. Konkordat już nie wystarcza, liczy się jego aktualna interpretacja, którą inaczej dokonują hierarchowie, których nikt nie odwołuje ze stanowiska oraz politycy mający pełną świadomość, że będą potrzebowali kontaktów z Kościołem nawet jak już nie będą politykami. Właśnie ta ostatnia okoliczność warunkuje realny wymiar relacji Kościoła

Przełom obyczajowo-społeczny to skutek zaniechań i polityki Kościoła a nie spisek

Kościół dominujący jest na najlepszej drodze do wyczerpania swojego autorytetu, robi to na własne życzenie, z premedytacją i w zasadzie w pełni zgodnie z regułami PR-u, adresowanego przeciwko sobie samemu. Z punktu widzenia marketingowego jest to na pewno bardzo ciekawe, w tym znaczeniu, że dawno nie było nikomu obserwować procesu samozniszczenia na przykładzie tak potężnej

Czy nadchodzą piskupi?

Radosne zawodzenie prawicy z faktu zaprzysiężenia, czy też objęcia swojej funkcji przez osobę nowego prezydenta, pod pewnymi względami przyjęło oblicze irracjonalnej sub-rzeczywistości. W której lud cieszy się, tak jakby osobiście prawie-papież zszedł nam tutaj na nasze piękne polskie niziny, a jak nie prawie papież, to innego rodzaju ponad naturalna interwencja miała miejsce w dokonaniu tego

Czy Kościół dominujący już oficjalnie się rozszczepił?

Kościół dominujący nigdy nie przestanie nas chyba zaskakiwać kolejnymi informacjami o swoim życiu wewnętrznym i sposobie pojmowania naszej wspólnej rzeczywistości. Okazało się bowiem, że niektórzy już nie powinni przyjmować Świętej Komunii, albowiem nie są w łączności z Kościołem, ze względu na publiczne zgorszenie, które sieją swoimi poglądami na tematy ideologicznie istotne. Gdyby tego było mało,

Lewactwo „się” panoszące!

Uwaga! Uwaga! Nadchodzi! Uwaga! Lewactwo! „Się” panoszące! Panoszące się na zdrowym ciele naszego zdrowego, bo jedynie słusznego społeczeństwa, które wiadomo skąd czerpie jedyną naukę moralną i w ogóle nie chce mieć z lewactwem nic wspólnego. Tymczasem lewactwo „się” panoszące – jest bardzo sprytne, jak wszystkie koncepcje totalitarne, okazuje się bowiem że ono infekuje umysły i

Funduszu kościelnego nie powinno w ogóle być

Fundusz kościelny [źródło] opiera swoją konstrukcję na rzekomej odpowiedzialności państwa polskiego za dobra martwej ręki, Kościoła i innych podmiotów kościelnych przejęte przez państwo po wojnie w wyniku ówczesnych regulacji prawnych (tzw. dobra martwej ręki). Jego geneza jest oczywista, był formą zadośćuczynienia za przejęcia majątku wobec Kościoła, a zarazem był formą uzależnienia Kościoła od państwa. Fundusz

Kościół ma pełne prawo do głosu w sprawach publicznych

Kościół dominujący ma pełne prawo do głosu w sprawach publicznych, może być aktywnym uczestnikiem życia publicznego, w sposób aktywny i rzeczywisty zabierając głos, w sprawach bieżących, jak również wszelkich innych, w tym także tych, które dotyczą zmian w przyszłości. Nie ma przy tym znaczenia, czy jako podmiot, będziemy traktowali Kościół jako organizację mającą jakąś metafizyczną

Czy Kościół wchodzi w Polsce w fazę schyłkową?

Niestety coraz częściej Chrześcijanie, a zwłaszcza Katolicy mają poważne problemy z potwierdzaniem interpretacji swojej wiary w życiu codziennym, zwłaszcza jak rzeczywistość konfrontuje ich moralność, z tym, czego niestety często są świadkami w Kościele instytucjonalnym. Nie będziemy się tutaj licytować na czyny pedofilskie, czy też ogłupieńcze wykorzystywanie wiernych, ewentualnie domaganie się odpłatności za posługę jak za

Dlaczego Kościół Katolicki wyrządza taką krzywdę wierzącym?

Ksiądz John Baptist Bashobora, jest wedle niektórych przedstawicieli Kościoła Katolickiego wart 50 zł za bilet wstępu na wspólne przebywanie na stadionie, w tym modlitwę i inne wspólne elementy spotkania. Spotkanie (rekolekcje) nazywa się „Jezus na stadionie”, to już kolejne o poprzednim pisaliśmy [tutaj]. Uczestniczyło w nim 40 tys. osób, bilet kosztował 50 zł lub 25

Nie ma w Polsce innej nauki moralnej niż ta którą głosi Kościół

Pan Jarosław Kaczyński po raz kolejny dowiódł, że jako jeden z niewielu współczesnych polskich polityków, rozumie istotę naszej państwowości, co więcej wręcz prawidłowo ją interpretuje przez naszą tożsamość. Cytowane w tytule słowa pana Jarosława Kaczyńskiego są BEZWZGLĘDNIE prawdziwe i nie podlegają żadnej próbie falsyfikacji, rzeczywiście jest dzisiaj tak, jak powiedział pan Kaczyński. To powinno wielu

Czy Francja jest jeszcze bezpiecznym krajem europejskim? Wnioski dla Polski

Ostatnie działania w tym zamach, dokonany jak wszystko na to wskazuje przez islamistów, nie są przypadkowe. Francja jest celem terrorystów, a ze względu na funkcjonowanie na jej terytorium wielu grup i społeczności o różnorodnym charakterze narodowościowo-kulturowym, jest łatwo tam znaleźć lub ukryć ludzi mających zbrodnicze zamiary względem ogółu. Z perspektywy obywateli państw w Strefie Schengen

Co to znaczy nadmiernie religijny prezydent?

Pan Andrzej Duda jeszcze nie objął funkcji, a już mówi się mu jak ma żyć, jak ma się zachowywać i czego nie powinien robić. Wiele można zrozumieć, ale na płaszczyźnie merytorycznej, chyba żeby prezydent pluł publicznie na dywan, to również można byłoby mu o tym wspomnieć, że to raczej nie jest „medialne”. Jednakże to co

Mainstreamowa szczujnia lży z religijności Andrzeja Dudy prezydenta elekta

Media mainstreamowe w dominującej większości jeszcze nie mogą otrząsnąć się z szoku jakim jest porażka ich jedynie słusznego faworyta w wyborach prezydenckich. Dla wielu to zapowiedź o wiele poważniejszej zmiany z jaką będziemy mieli do czynienia w październiku po wyborach parlamentarnych. Oznacza to co najmniej, że wiodąca część manistreamu medialnego w naszym kraju wejdzie na

Tutaj się nie przebierzesz ani obrazu nie zawiesisz

Nasz kraj ma niesłychanie intrygującą specyfikę, otóż istnieją w nim monopole, które mają praktycznie 1000 lat i są starsze w ogóle od naszej państwowości. Jednym z najstraszliwszych jest monopol na przebieranie się w stroje mieszkańców dawnej rzymskiej prowincji Judea z I w n.e., który jest absolutną domeną przedstawicieli kultu jednego z ówczesnych mieszkańców tamtej rzymskiej

Kościół był wyjątkowo bierny i nieobecny w kampanii prezydenckiej!

Jak dotychczas Kościół dominujący, był wyjątkowo bierny i nieobecny w kampanii prezydenckiej roku 2015. W zasadzie poza kilkoma nielicznymi przypadkami zabrania przez biskupów głosu w sprawach światopoglądowych, nie było żadnych istotnych deklaracji w trakcie tej kampanii. Jest to istotnie nowa, jakość w historii naszych kampanii wyborczych, ponieważ zawsze hierarchowie jednego z Kościołów byli bardzo aktywni.

To tylko kwestia czasu jak terror upomni się o Muzułmanów

Al Shabaab – organizacja terrorystów islamskich z Somalii dokonała brutalnego mordu w Kenii w oddalonym o około 200 km od kenijsko-somalijskiej granicy kampusie uniwersytetu „Garissa University College”. Mordercy dokonali selekcji studentów, mordując 150 Chrześcijan raniąc 79-ciu, a Muzułmanów puszczając wolno. Kenia pogrążona jest w szoku o szczegółach dramatu informuje kenijski „Daily Nation” [tutaj], część zwłok

Jeżeli Kościół dominujący poprze prawicową prawicę to bardzo dobrze…

Jeżeli Kościół dominujący poprze w najbliższych dwóch wyborach prawicową prawicę, to w sumie bardzo dobrze. Dychotomiczny podział na Polskę dla Polaków – patrz wyznania dominującego oraz Polskę dla wszystkich innych Polaków musi się dopełnić i wypalić, nawet jeżeli by to nas kosztowało rządy dominującej partii w prawicowym mainstreamie. Mamy demokrację, niech ludzie zdecydują! Kwestią odrębną

Wielki nieobecny kampanii wyborczej

Wielki nieobecny kampanii wyborczej, Kościół nasz dominujący – gdzieś się schował, przycupnął, siedzi i czeka nie wiadomo na co, nie wiadomo po co i nie wiadomo jakie ma intencje. Poza nielicznymi odłamami terytorialnymi, stanowiącymi w zasadzie sekty polityczne w Kościele dominującym, cała reszta hierarchów jak do tej pory zachowywała się wyjątkowo wstrzemięźliwie jeżeli chodzi o

Watykan mógłby ogłosić „dyspensę” dla sytuacyjnych konwertytów i apostatów

Mówimy o zwolnieniu z obowiązywania prawa kościelnego w przypadkach szczególnych. Chodzi konkretnie o przypadek, w którym chrześcijanin – wyrzeka się wiary pod wpływem przymusu bezpośredniego grożącego na zdrowie i życie jego, jego bliskich lub innych chrześcijan, czy też ze strachu przed prześladowaniem innego typu np. ekonomicznym. W takich sytuacjach wierzący powinien otrzymywać „dyspensę”, czy też

Older Posts››
Scroll Up