Polska ma być wolna

Polska ma być wolna, Żołnierze Wyklęci, Polska, wojna, okupacja, 2019-02-25
Poznań
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

jeszcze bój się toczył nierówny
z niemieckim okrutnym okupantem
a już za plecami niczym plaga śmiertelna
na czołgach z gwiazdą czerwoną
wkraczała złowroga komunizmu niewola

siłą narzucona władza broniła się
armią czerwoną na trupach sprzeciwu
front śmiertelną przetoczył się nawałą
lecz nie przyszła wolność upragniona

wróg ze wschodu już swą zaciskał pętlę niewoli
wybuchło powstanie przeciwko komunistom
kto mógł stawał do broni nieprzyjaciel czerwony
niczym rzeka dzika grabił gwałcił mordował
przeciw komunistom zapłonęła Polska wojenną pożogą

Adam Gabriel Grzelązka

32 thoughts on “Polska ma być wolna

 • 2 marca 2019 o 06:20
  Permalink

  Z całym szacunkiem ośmielam się stwierdzić ze pisze pan peany nie bohaterom, lecz zaprzańcom polskim, to wszystko.
  Dla jasności przypominam że w wyniku układów jałtańskich – tam było trzech wspólników USA, Anglia i ZSRR – Polska mogla być taka jaka była , socjalistyczna satelita ZSRR albo Polska Republika Radziecka, innej możliwości nie było, bowiem taka była wola wielkiej trojki a nie agresji Rosyjskiej. I jeszcze jedno, Ojczyzna jest jak matka i nie można na nią puc, jeśli ktoś chciał służyć Polsce takiej jaka być mogła to co w tym złego?

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 07:23
  Permalink

  Przede wszystkim należy dobrać odpowiednią intonację, czytając na głos dzieła Wielkiego Poety A.G.
  Próbowałem kilku wariantów, zatrzymał się na Brodski.
  Mogę się mylić, ale wydaje mi się że Wielki Poeta A.G.(podobno Polak) i “przeciętny” poeta Josif Brodski (nie Libańczyk – 100%) mają podobne rysy twarzy.

  бродский читает свои стихи
  https://yandex.ru/video/touch/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8/?text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&noreask=1&filmId=919904322142065088

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 07:45
  Permalink

  Pobożne życzenie, p. Autorze w kontekście dokonań nowych
  Mazowieckich (Konradów).
  Polska po 44′ NIGDY nie była upokarzana (zniewolona) jak to ma miejsce
  tu i teraz.
  Im więcej słów (wyświechtanych frazesów) o wolności i godności,
  tym niżej upadają (już leżą i kwiczą) Twoi idole – . NIESTETY.
  Kto ma oczy niechaj patrzy, kto ma uszy niechaj słucha
  i wyciąga wnioski.
  To wszystko co obserwujemy – jest złe i chore do “szpiku kości’!
  Jest źle a będzie (jeszcze) gorzej. Takie są fakty.

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 09:13
  Permalink

  Piękne świadectwo patriotyzmu, szanuję redakcję za czczenie święta Żołnierzy leśnych! Śmierć Wrogom Ojczyzny!

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 09:32
  Permalink

  Same frazesy.

  I to podobno napisał absolwent wyższych studiów, ale już chyba “po reformach” Balcerowicza i Spółki …

  Musimy przez to przejść.

  Nie ma innego sposobu.

  A te łamy będą kiedyś cennym materiałem badawczym dla “znawców literatury”.

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 10:16
  Permalink

  Każda organizacja stowarzyszająca ludzi potrzebuje wzorców (bohaterów), z którymi mogliby się identyfikować ich zwolennicy. Wybór takich zależy zawsze od przywódców, a potem konieczna jest (zwykle nachalna) propaganda, po to aby wzorzec ów utrwalić w głowach zwolenników i wiernych wyznawców idei przewodnich. Nie są przy tym istotne rzeczywiste poczynania i dokonania tych bohaterów, bo można je stworzyć “na nowo”, tak aby odpowiadały propagowanym wzorcom. Niekiedy, im więcej czasu upływa od okresu rzeczywistej działalności takich bohaterów, tym łatwiej przedstawić ich w postaci odpowiadającej krzewionym ideom i postawom. Ze zwykłego terrorysty można zrobić wojownika o wolność, lub odwrotnie. W dobie wszechobecnych mediów to łatwe.

  Wybór takich wzorców (bohaterów) zależy jednak w pewnym stopniu od zasobu potencjalnych kandydatów. Jeśli zasób jest niewielki, to trudno, trzeba brać kogo popadnie i propagandowo nadać mu (im) właściwe, bohaterskie, wywołujące dumę i chęć identyfikacji atrybuty. Od czego mamy PRopagandę (Public Relations)? Można w końcu powiedzieć, że każda organizacja społeczna ma takich bohaterów na jakich zasługuje – na jakich ich stać. Jeśli można postawić na panteonie wzorzec zdrajcy, który zdradzał wrogowi plany obrony przeciwlotniczej własnych miast, to dlaczego nie mogą to być terroryści działający z niskich pobudek? Trzeba przecież kształtować osobowość i poglądy obywateli, szczególnie najmłodszych.

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 11:57
  Permalink

  Jak trzeba być nikczemnym i pozbawionym rozumu, aby nie rozumieć prawdziwej nauki społecznej Chrystusa i gloryfikować zwolenników feudalizmu, a do tego bratobójców?

  Lud był przeciwny leśnym bandom, jak ich wówczas nazywano, czego dowodem jest brak poparcia społecznego, także PSL Mikołajczyka. Może warto przypomnieć o tym, aby rozsądni ludzi mogli ocenić poziom zidiocenia polityki w III RP.

  A prawda jest zgoła inna, bo:
  “Mikołajczyk i PSL uważali oddziały powojennego zbrojnego podziemia za bandy
  „Stojąc na gruncie demokracji politycznej, społecznej, gospodarczej, stwierdzamy, że wszelkie próby [ataku] na jej podstawowe założenia będą przez nas zwalczane, że zakusy rodzimej reakcji spod znaku NSZ czy WiN muszą być unicestwione”. Nie jest to – jak mogłoby się wydawać – cytat z przemówienia Bolesława Bieruta, lecz fragment artykułu z prasy PSL z końca 1946 r.
  „Gazeta Ludowa”, „Chłopski Sztandar” i inne tytuły wydawane przez ludowców poświęcały zbrojnemu podziemiu sporo miejsca. Niemal każdego dnia drukowały informacje o dokonanych przez nie napadach i zabójstwach. W czerwcu 1946 r. korespondent „Gazety Ludowej” w Radomiu donosił, że do pobliskiego Szydłowca „wtargnęła banda w sile 60 ludzi ubranych w mundury wojskowe, z otokami na czapkach”, a następnie „obrabowała przejeżdżające samochody oraz sterroryzowała ludność cywilną. (…) Część bandytów zakwaterowała się w siedmiu stodołach, reszta u księdza na parafii”. Zaalarmowana milicja zarządziła pościg, w wyniku którego „zostało zabitych dziewięciu bandytów, w tym dowódca, odbito dziewięciu ludzi, których banda uprowadziła i których miała rozstrzelać”.
  (…)
  Potępienie rozlewu krwi
  Ofiarami podziemia byli zarówno działacze polityczni, jak i zwykli chłopi, stąd zrozumiałe wzburzenie prasy ludowej. Na jej łamach publicyści zdecydowanie potępiali rozlew krwi, podkreślając, że „morderstwa w ten sposób dokonywane wymagają najsurowszej kary, ludzie, którym zdeprawowana ideologia nakazuje strzelanie zza węgła, muszą być unieszkodliwieni”. „Leśni” nie mogli liczyć na poparcie wsi, gdyż „chłop polski wolny jest od wszelkich wpływów faszystowskich i dlatego w tej warstwie społecznej znajdują niecne czyny NSZ-owskich bandytów specjalnie ostre potępienie”.
  Równie dosadnie o zbrojnym podziemiu pisał „Chłopski Sztandar”, naczelny organ prasowy PSL. Jak przekonywała w marcu 1946 r. jego redakcja, „chorobliwa mieszanina napuszonej frazeologii oraz jakże często zwyczajnego bandytyzmu – oto cechy tych środowisk”. Dlatego działalność leśnych band tygodnik oceniał jako „wybitnie szkodliwą zarówno w założeniach, jak i celach. Jest to pasożytnicza, chorobliwa narośl, która czerpie soki z żywego organizmu społeczeństwa, przynosząc temu organizmowi straszliwe szkody, nie dające się często naprawić”.
  „Co raz dochodzą wieści, że ludzie giną, mordowani skrytobójczo”, alarmował znowu „Chłopski Sztandar”. W głównym tekście numeru publicysta pytał, kto najczęściej pada ofiarą podziemia. Czy tylko działacze komunistyczni i funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa? „Przede wszystkim ginie człowiek. Przynależność partyjna czy rodzaj funkcji publicznej stanowią w tym wypadku zagadnienie wtórne, drugoplanowe. Najważniejsze i istotne jest, że GINĄ LUDZIE NA PODSTAWIE »WYROKÓW«, KTÓRE SIĘ LĘGNĄ GDZIEŚ W CIEMNIACH NOCY I PONURYCH ZAKAMARKACH ZWYRODNIAŁYCH MÓZGÓW” (podkreślenie oryg.).
  (…)
  Wielu członków leśnych band wiązało się bądź z organizacją Wolność i Niezawisłość (WiN), bądź z Narodowymi Siłami Zbrojnymi (NSZ). Często były to dość luźne kontakty, sprowadzające się do walki ze wspólnym wrogiem. Niechęć do zdominowanego przez komunistów rządu była wśród „leśnych” tak duża, że dla wielu usprawiedliwiała współpracę m.in. z UPA.
  Według zbrojnego podziemia, zaakceptowanie nowego porządku, a więc np. wsparcie reformy rolnej, oznaczało zdradę. Tym samym stawiało ono znak równości między PPR a PSL, którego politycy współtworzyli rząd. Podczas napadu na urząd gminy czy dom sołtysa nikt nie pytał o przynależność partyjną. Każdy, kto wspierał nowe władze, a więc gminny urzędnik czy nawet rolnik, który ośmielił się przyjąć gospodarstwo, był dla podziemia kolaborantem. Jak przekonywano w jednej z broszur NSZ, „zlikwidowanie w Polsce agentur sowieckich (…) to obowiązek, to konieczność. Tego wymaga polska racja stanu”.
  Zgodnie z tą filozofią, PSL było taką samą radziecką agenturą jak PPR. Wszak na początku 1946 r. kongres Stronnictwa uchwalił program, którego jeden z punktów brzmiał: „Przede wszystkim z sąsiedzkim Związkiem Radzieckim chcemy ugruntować i utrwalić zawarte przymierze”. Drugi głosił, że „dokonane fakty przebudowy ustroju społeczno-gospodarczego cofnięte być nie mogą. Ani ziemia nie wróci do obszarników, ani przemysł do fabrykantów, ani też banki do bankierów”.
  Źródło: https://www.tygodnikprzeglad.pl/pospolici-zbrodniarze/

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 12:13
  Permalink

  Przedziwna to była “okupacja” skoro uratowała naród od biologicznej zagłady, a jakieś 80 % społeczeństwa wyzwoliła od feudalnej zależności?
  Niech rozsądni ludzie ocenią, czy gloryfikacja antynarodowych band, jak ich wówczas nazywano, zasługuje na pozytywną opinię. Dla mojej rodziny, ciężko doświadczonej feudalizmem II RP i faszystowską okupacją oni nie zasługują na upamiętnienie. Ja żyję tylko dlatego, że ubłagani odstąpili od zabicia moich przodków.

  „ Co robili faszyści w Europie? Budowali komory gazowe i krematoria, by na skalę przemysłową pozbyć się w nich podludzi, którzy nie byli już przydatni rasie panów. Zamykali szkoły na terenach okupowanych, bo edukacja niewolnikom nie była potrzebna. Chronili jednak świętą własność prywatną. Pod rządami faszystów prywatne koncerny przemysłowe i obszarnicy pomnażali swoje fortuny dzięki dostępowi do niewolniczej siły roboczej z podbitych krajów.
  A co takiego zrobili straszliwi komuniści po rozgromieniu faszystów? Zlikwidowali bezdomność, bezrobocie, analfabetyzm. Robotnik i chłop z niewolnika kapitalisty i obszarnika otrzymał wykształcenie, by mógł stać się pełnoprawnym obywatelem wyzwolonego kraju. Dlatego zamiast komór gazowych komuniści budowli szkoły i szpitale – dostępne dla wszystkich obywateli, a nawet Pałac Kultury.
  Bezrolni chłopi dostali ziemię. Kraj, przed wojną rolniczy, został uprzemysłowiony. Pierwszy raz w historii dzieci robotników i chłopów poszły masowo na bezpłatne studia.” (…)
  „To komuniści uratowali świat od faszyzmu, i to komunistom Polacy, (…) zawdzięczają to, że w ogóle mogli się narodzić. W tej sytuacji stawianie znaku równości między komunizmem i faszyzmem jest, co najmniej, niezręczne. (…)
  Fakt, komuniści nie uszanowali świętej własności prywatnej. Dla prawicy nacjonalizacja tego, co zostało z przedwojennego, cherlawego przemysłu i parcelacja majtków ziemskich to większa zbrodnia niż wymordowanie kilkudziesięciu milionów podludzi. Tej zbrodni potomkowie przedwojennych bankierów, fabrykantów i obszarników nigdy nam nie wybaczą. Dlatego twierdzą, że komunizm był gorszy od faszyzmu, bo choć nie zgładził przedstawicieli klas wywłaszczonych, zapewnił im pracę a dzieciom wykształcenie, to odebrał im niewolników i przywileje. Ci nadludzie zostali nagle sprowadzeni do roli zwykłych obywateli, stracili to, czego nie odebrał im faszyzm, szanujący świętą własność prywatną. Faszyzm był i jest totalitarną formą zarządzania kapitalizmem w kryzysie. Ma przede wszystkim chronić władzę i własność kapitalistów przed rewolucją socjalistyczną. Dlatego właśnie atakuje przede wszystkim partie lewicowe i związki zawodowe.” (…)
  „I właśnie dlatego wszystkim zrównującym komunizm z faszyzmem warto przypomnieć wiersz pastora Martina Niemöllera (1892 – 1984) – niemieckiego wroga nazizmu, przewodniczącego Światowej Rady Kościołów:

  Kiedy naziści przyszli po komunistów, milczałem, nie byłem komunistą.

  Kiedy zamknęli socjaldemokratów, milczałem, nie byłem socjaldemokratą.

  Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem, nie byłem związkowcem.

  Kiedy przyszli po Żydów, milczałem, nie byłem Żydem.

  Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby zaprotestować.”
  http://1917.net.pl/node/22907

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 12:58
  Permalink

  Grzelązka, chcesz odnowić wojnę domową w Polsce? Niech ci będzie. Ale tamci byli dla was za łagodni. Tym razem nie będzie przebacz.

  https://youtu.be/r756uz6Vtr4

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 13:24
  Permalink

  @Ali. 2 marca 2019 at 10:16

  Święta prawda, tak to działa. Gdy wymierają pokolenia bezpośrednio pamiętające okrucieństwo i niewolnictwo feudalne i klero-faszystowskie, wtedy hydra nikczemności podnosi głowę, aby ponownie odzyskać władzę. Nie odważyliby się na to, gdyby tamte pokolenia – ciężko doświadczone feudalizmem II RP oraz przedwojennym i powojennym terrorem – jeszcze żyły w większej ilości, bo już niestety niewielu świadków historii pozostało. Zmarginalizowani historycznie nie mają możliwości przeciwdziałania tej nachalnej propagandzie a ich potomkowie zapomnieli co zawdzięczają swoim przodkom. Ale ja widzę oznaki przebudzenia, bo głos protestu jest coraz silniejszy, wobec tej nachalnej propagandy. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 15:23
  Permalink

  …………. Komentatorzy jakby ‘nie czają”,(po obu stronach barykady, zajawkę dostrzegłem we wczorajszym kom.WPK – 1 marca 2019 at 06:30) a już zwłaszcza @Miecław,
  pozwolę sobie na nutkę improwizacji – ‘ kiedy przyszła okupacja, wcale nie milczałem (stawiałem bramy powitalne) , wszak byłem
  “Eskimosem… ”
  Komentator “Kamczatka) – wiadomo, klasa sama w sobie.
  Dyskretna (czytelna) aluzja, to jest to pod czym podpisuję się – a, czego MI brakuje w kom. rodaków (?). 🙂

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 15:53
  Permalink

  Grzelązka, na koniec dobra rada: odpuść te bazgroły i szybko pakuj walizy, bo twoja ekipa już bierze kurs na Zalesz…tfu, na Brukselę.
  Z Bogiem!
  …A choćby i przeciw Boga!

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 16:29
  Permalink

  @krzyk58. 2 marca 2019 at 15:23

  Jeżeli nie masz nic szczególnego do powiedzenia, to lepiej zamilcz, choćby ze względu na pamięć ofiar tych zbrodniarzy. Jedną z ofiar mogła być moja babcia, pozbawiona przez nich godności, a ja jej płaczu na wspomnienie o ich wizycie, nigdy nie zapomnę. Gdyby dziadek nie zginął na wojnie, to osobiście by się z nimi porachował wstępując do UB, KBW, czy MO.

  A to jeden z wielu opisów ich zbrodni:
  „WRÓBEL Jerzy ur. 23.06.1926 r„ b. żołnierz AL, komendant Posterunku MO w Kazanowie pow. Zwoleń. Zatrzymany w lesie koło wsi Struga między Ciepielowem a Kaza¬nowem podczas drogi powrotnej z odwiedzin u rodziny razem z żoną Jadwigą przez bojówkę WiN 16.05.1946 r. Najpierw dotkliwie go pobito i zmuszono do zjedzenia legitymacji służ¬bowej. Następnie przywiązano go do drzewa, żeby oglądał, jak bojówkarze znęcają się nad jego żoną będącą w zaawansowanej ciąży. Na jego oczach ją zgwałcili, po czym połamali jej ręce i nogi, a w końcu ostrym narzędziem rozcięli brzuch, żeby oglądać jak wygląda niedonoszony płód. Kiedy nie dawała już oznak życia, w podobny sposób torturowano jego i zamordowano.”
  ŹRÓDŁO: „ŻOŁNIERZE ARMII LUDOWEJ polegli i zamordowani przez podziemie zbrojne po wyzwoleniu kraju” , wyd. Rada Krajowa Żołnierzy AL przy Zarz. Gł. Zw. Kombatantów i b. Więźniów Politycznych, Warszawa 1997, s. 135.

  2 lata temu wyraziłem swój pierwszy protest i tak się zaczęła w sumie bezprzedmiotowa dyskusja z tobą. Myślałem, że jesteś tylko jednym z tych nawiedzonych, co to świadomości nie posiadają, ale się myliłem. Zaletą naszej dyskusji jest to, że wreszcie twoje wszystkie maski opadły i czytelnicy mają już rozeznanie kto jest kto i jaki ma cel. Tyle wystarczy i chyba to będzie już moja ostatnia wizyta na OP. Szkoda mojego czasu, a dopóki lud się modli nic w temacie na lepsze się nie zmieni.

  Nie ma sensu obrona wartości humanistycznych wobec ogromu prawicowego zła i indolencji umysłowej w społeczeństwie. Abyście “prawiczki intelektualne” zrozumieli do jakiego stanu doprowadziliście kraj, to musi się dokonać jego upadek, co zapewne niebawem nastąpi, a w zasadzie już ma miejsce, bo wszelkie maski suwerenności i wolności opadły. Nie ma już co ratować. Może kiedyś młode pokolenia się obudzą, a jak nie to trudno, niech żyją w zniewoleniu, bo na nic innego nie zasługuje człowiek pozbawiony rozumu.

  Ku rozwadze jeszcze myślących:
  “1 marca każdego roku, w kontekście dokonań tzw. „żołnierzy wyklętych”, w świetle swoistego kultu Eligiusza Niewiadomskiego i w połączeniu z zabiegami polskiego wymiaru sprawiedliwości o uwolnienie terrorysty Janusza Walusia zmusza do zadumy nad kondycją polskiej sceny publicznej. Wspomniani „herosi” polskiej prawicy muszą być traktowani jako toksyczny i godny najwyższego potępienia wizerunek polskiej endecji, polskiego klero-faszyzmu, polskiego szowinizmu i nienawiści do INNEGO. Nie może być ciszy „nad tymi trumnami” i wydarzeniami. Tym bardziej ich gloryfikacji. To także przestroga przed kultem pospolitej bandyterki i terroryzmu, który zawsze wydaje zatrute owoce.
  https://strajk.eu/ukochani-mordercy-prawicy/

  NIE DLA GLORYFIKACJI REAKCYJNEGO PODZIEMIA!
  http://1917.net.pl/node/22930

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 17:01
  Permalink

  Ale gówno. Wywalam Obserwatora Potylicznego z ulubionych.

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 17:47
  Permalink

  @ Rozdziobią nas kruki wrony, @ Miecław.
  Nic dodać nic ująć, zatem pozdrawia.

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 18:06
  Permalink

  Bury, ja nie wywalam, na razie bez moich skromnych darowizn(przeznaczam na świece na Cmentarzu A. Czerwonej i Pomniku LWP), i czekam na Krakauera!!! Pozdro!

  ZAPEWNIAM, ŻE CZEKANIE SIĘ OPŁACI. NIC TU NIE JEST PRZYPADKOWE. WEB. JÓZ.

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 18:19
  Permalink

  Dzięki, @Wieczorynko! Pozdrawiam Cię nawzajem. @Miecławowi wielkie podziękowania za wyczerpujące opracowania – Twoja praca nie poszła na marne.
  A OP? Cóż,pluralizm pluralizmem, ale tym razem chyba popełniliście harakiri. Niech Grzelązka Wam kupuje serwery za sute honoraria autorskie. Ja Wam nie wpłacałam, bo nie miałam z czego. Przeżyłam ostatnie lata cudem i przerobiłam lekcję tak dobrze, że…dobra, dalej nie będę pisać.
  Kto gasi światło?

  SZANOWNA PANI – pluralizm polega na pluralizmie, zapewniam że nic tu nie jest przypadkowe i bezcelowe, a Pani komentarz jest tego dowodem. WEB. JÓZ.

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 18:33
  Permalink

  Miecławie – zapamiętajmy mordy bandytów kosmopolityczno – lewicowo – komunistycznych.
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/11/elity-iii-rp-rodowod-cz-1-wladyslaw-gauza-radze-czytelnikowi-to-zapamietac-czytajac-te-dokumenty/

  “Po przybyciu na miejsce pierwszej zsyłki gen. Berling zauważył – cytuję:

  „Po moim przybyciu z przedmieść Warszawy do Lublina zastałem tam straszną sytuację.

  W całym kraju pachołkowie Berii z wojsk NKWD szerzyli spustoszenie. Sekundowały im w tym bez przeszkód kryminalne elementy z aparatu Radkiewicza.

  Ludność okradano z jej mienia w czasie legalnych i nielegalnych rewizji. Zupełnie niewinnych ludzi deportowano i wtrącano do więzień. Strzela- no do ludzi, jak do psów. ( !!!!!!)

  Dosłownie, nikt nie czuł się bezpieczny i nie znał dnia ani godziny. Na- czelny prokurator wojskowy powiedział mi po powrocie z inspekcji, na którą wysłałem go do więzień Przemyśla, Zamościa, i Lublina, że trzyma się tam ponad 12 tysięcy ludzi. Nikt nie wie jakie zarzuty im się stawia, przez kogo zostali aresztowani i co się z nimi zamierza uczynić. (…). …

  rządy bezprawia, zbrodni i prowokacji w kraju przekraczały wszelkie granice.” (Zob. „List Berlinga do Gomułki” z 20.XI. 1956 r., Zeszyty Historyczne, nr. 37, 1976, str. 43, wyd. Instytut Literacki, Paryż).

  Dalej Berling relacjonuje, że zebrał materiał odnośnie bandyckiej działalności organów nowej władzy i przedstawił je na posiedzeniu „PKWN”. Zażądał przy tym, żeby osoba za to odpowiedzialna została aresztowana i wysłana do więzienia. ‘

  Miecławie, pamiętaj że to była wojna domowa, Polacy nie mieli wyjścia jak uciekać do lasu, ewentualnie ‘jakoś przystosować się”
  wedle powiedzenia – dłużej klasztora niż przeora.

  “STANOWCZE NIE DLA GLORYFIKACJI wszystkich form – hhhhKOMUNY!!”

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 19:53
  Permalink

  Krzyku, dzisiaj już “czaja”W Milówce dzisiaj oblano czerwoną farbą pomnik NSZ”. Dość falszowania historii!

  Odpowiedz
 • 2 marca 2019 o 20:40
  Permalink

  I jeszcze osobiste przesłanie do Grzelązki:
  Ty yyyy yyyyy, moi Dziadkowie walczyli w podlaskich lasach, w partyzanckich oddziałach Armii Krajowej. Ale walczyli przeciw Niemcom, często wspólnie z żołnierzami Armii Czerwonej.Moją Mamę, Grzelązka,ty yyyyy yyyyy, uratował radziecki żołnierz przynosząc biegiem dziecko z pobliskiego lotniska (@Krzyk58 zna to lotnisko, dzieciaki uwielbiały się tam podkradać i gapić) do domu przed zbliżającym się nalotem. Gdyby nie on, ten bezimienny bohater, nie byłoby mnie na świecie. Nie powiem, rekwizycje były, oddział musiał mieć co jeść. Ale nigdy nie zabili żadnego cywila, kumasz, ty yyyyy yyyyy? I nie yyyy żadnej kobiety. Zimą 1944 r. wypełnili rozkaz dowództwa, rozwiązali oddziały, zdali broń, brali udział w odbudowie kraju. Dziadek w latach 70-tych został członkiem ZBOWiD-u. Ujawnił się oczywiście wcześniej. Powierzono mu nadzór nad cegielnią. Nigdy nie wstąpił do PZPR, ani on, ani moi rodzice, ani ja. To oni byli Bohaterami, ty yyyy yyyyy!

  Odpowiedz
 • 3 marca 2019 o 00:51
  Permalink

  Popatrz na to, Grzelązka. Tego w mainstreamie nie zobaczysz. Patrz na daty. Teraz dojdzie wenezuela. O ile kumasz co to za pieśń. Oprócz Ciebie chyba wszyscy tu obecni wiedzą i nie potrzeba tłumaczyć.

  https://youtu.be/RzF47R_LnEg

  Odpowiedz
 • 3 marca 2019 o 09:10
  Permalink

  Zaplute karły reakcji. Obszarnicy i kułacy tfu. Na Kołyme ich wszystkich wywieźć

  Odpowiedz
 • 3 marca 2019 o 10:57
  Permalink

  @krzyk58. 2 marca 2019 at 18:33

  Odpowiadam ci ostatni raz. Nikt tu nie gloryfikuje zbrodni nadużyć władzy. Czy ukazał się na OP jakiś wiersz gloryfikujący stalinizm? Albo pochwalny poemat na temat zbrodni w wykonaniu pewnej mniejszości narodowej? NIE!!!
  Więc przestać spłycać temat i odwracać uwagę na innych problem.

  Sam staram ci się wytłumaczyć od samego początku etiologię rewolucji społecznych, no ale “jaśnie państwo” macie swoją historię i wartości, które nie są tożsame z wartościami humanistycznymi i sprawiedliwością społeczną więc nie dziwię się, że wyjecie z rozpaczy za waszym utraconym klero-feudalnym rajem, który był piekłem dla ludu, prawdziwych Polaków. Zapamiętaj, że nigdy żaden “jaśnie pański” bandyta, który na rękach ma krew niewinnych ofiar ludu, które chciały normalnie i godnie żyć w sprawiedliwym systemie społecznym, zgodnie z nauką społeczną Chrystusa, nie może być uznany za prawdziwego Polaka.
  Żegnam

  Odpowiedz
 • 3 marca 2019 o 17:03
  Permalink

  @Mieclaw,03.03’2019 at 10:57

  Pierwszy raz pulicznie, tydzien temu w ARD (1program niemieckiej TV ) w politycznym TalkShow “Anne Will” pewien pan, bedacy zaproszonym gosciem-dyskutantem i ofiara przerazajacych zbrodni naduzyc bezgranicznej wladzy kk a obecnie reprezentantem zrzeszenia ofiar i poszkodowanych przez kk “Kanciasty Stol” powiedzial, ze zbrodni sexualne i polityczne kk w Polsce i we Wloszech sa wrecz niewyobrazalne, w tym zwiazane z ustrojem politycznym i ze wszyskie dokumenty, akta, zeznania sa przez rzady Polski i Wloch trzymane pod kluczem, kto sie wylamie i pusci pare z ust ginie tragicznie po torturach lub jego krewni gina, feudalny porzadek i wysoko mafina organizacja przeraza…kiedys musi i to gruchnac….
  W minionym tygodniu po raz pierwszy “puszczono” zeznania brutalnie gwalconych przez ksiezy i biskupow i to epokami nie tylko latami zakonnic, o strukturach feudalno -mafinych trwajacych do dzis to rzadko kto ma wyobrazenie, papiez cos traci grunt pod nogami gdyz ogloszono w Australii po 1-szym procesie wyrok skazujacy australijskiego arcybiskupa ,ktory jest osobistym przyjacielem papieza a ktory to biskup brdacy czlonkiem komisji kongerfacyjnej w Watykanie i przeciw prawom dla dzieci ze sztucznrgo zaplodnirnia i prawom dla homoseksualistow sam mial takie kontakty i to cos ponad 39-ci lat, gwacil male dzieci: chlopcow i dziewczynki i dyktowal feudalny porzadek prawny….drugi proces przed nim a z uwagi na publiczne linczowanie wyrok z 1-ego procesu ogolszono cos 3 miesisce pozniej by tego biskupa tlum nie zlinczowal i prasa itd. nie miala wplywu na prace sadu i prokuratorow…wylazi tez dzialanie JP II i toto wszystko dyktuje ustroj polityczny wyscielany krwia i trupami…obraz wczesno-feudalnego panstwa wasalnego i wiecznych wojen…

  Jak kk bedzie musial raz otworzc swoje archiwa i min.wyjdzie na swiatlo dzienne co dzieje sie w Polsce i we Wloszech….tak ten czlowiek ze stowarzyszenia “Kanciasty Stol”….

  Ale zakonnice “puscily ” juz pare z ust…

  Tak to zarysowuje sie tu obraz katowskiego miecza ..a ci “lesni” byli ichnimi zolnierzami …..

  Odpowiedz
 • 3 marca 2019 o 17:04
  Permalink

  @Mieclaw,03.03’2019 at 10:57

  Pierwszy raz pulicznie, tydzien temu w ARD (1program niemieckiej TV ) w politycznym TalkShow “Anne Will” pewien pan, bedacy zaproszonym gosciem-dyskutantem i ofiara przerazajacych zbrodni naduzyc bezgranicznej wladzy kk a obecnie reprezentantem zrzeszenia ofiar i poszkodowanych przez kk “Kanciasty Stol” powiedzial, ze zbrodni sexualne i polityczne kk w Polsce i we Wloszech sa wrecz niewyobrazalne, w tym zwiazane z ustrojem politycznym i ze wszyskie dokumenty, akta, zeznania sa przez rzady Polski i Wloch trzymane pod kluczem, kto sie wylamie i pusci pare z ust ginie tragicznie po torturach lub jego krewni gina, feudalny porzadek i wysoko mafina organizacja przeraza…kiedys musi i to gruchnac….
  W minionym tygodniu po raz pierwszy “puszczono” zeznania brutalnie gwalconych przez ksiezy i biskupow i to epokami nie tylko latami zakonnic, o strukturach feudalno -mafinych trwajacych do dzis to rzadko kto ma wyobrazenie, papiez cos traci grunt pod nogami gdyz ogloszono w Australii po 1-szym procesie wyrok skazujacy australijskiego arcybiskupa ,ktory jest osobistym przyjacielem papieza a ktory to biskup brdacy czlonkiem komisji kongerfacyjnej w Watykanie i przeciw prawom dla dzieci ze sztucznrgo zaplodnirnia i prawom dla homoseksualistow sam mial takie kontakty i to cos ponad 39-ci lat, gwacil male dzieci: chlopcow i dziewczynki i dyktowal feudalny porzadek prawny….drugi proces przed nim a z uwagi na publiczne linczowanie wyrok z 1-ego procesu ogolszono cos 3 miesisce pozniej by tego biskupa tlum nie zlinczowal i prasa itd. nie miala wplywu na prace sadu i prokuratorow…wylazi tez dzialanie JP II i toto wszystko dyktuje ustroj polityczny wyscielany krwia i trupami…obraz wczesno-feudalnego panstwa wasalnego i wiecznych wojen…

  Jak kk bedzie musial raz otworzc swoje archiwa i min.wyjdzie na swiatlo dzienne co dzieje sie w Polsce i we Wloszech….tak ten czlowiek ze stowarzyszenia “Kanciasty Stol”….

  Ale zakonnice “puscily ” juz pare z ust…

  Tak to zarysowuje sie tu obraz katowskiego miecza ..a ci “lesni” byli ichnimi zolnierzami …..

  Odpowiedz
 • 3 marca 2019 o 19:14
  Permalink

  @Miecław.3 marca 2019 at 10:57.
  Należało ująć: Czy ukazał się na OP jakiś wiersz gloryfikujący
  marksizm i leninizm?
  Zabrzmiałoby… a tak doopa blada, przypominam że tzw. stalinizm
  potępili “nazajutrz” po śmierci Stalina, nie kto inny jak “te” łotry komunistyczne co tak ochoczo “wczoraj” wprowadzali, pospołu z trockistą Chruszczowem.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.