Branding narodowy – założenia koncepcji

25 września 2011 16:53 0 komentarzy Autor:  A • A • A

Każdy kraj w tym Polska, prowadzi działalność promocyjną przynajmniej w czterech sektorach. Jest to promocja gospodarcza, promocja turystyczna, promocja kulturalna oraz dyplomacja publiczna. Polska nie posiada jednolitego, spójnego i objętego w ramy, jako tako spójnej struktury programu, który można by nazwać programem promocji Polski, marketingu narodowego lub marki Polska. Próby tego typu działań były podejmowane, jednakże w najlepszym wypadku jak działania „Instytutu Marki Polskiej”, zostały zignorowane przez władze publiczne.

Polska od 20 lat prowadzi formalnie samodzielną politykę wewnętrzną i zagraniczną. Kraj od momentu wstąpienia do struktur europejskich i atlantyckich nie posiada zdefiniowanej wizji rozwoju, w rozumieniu paradygmatu rozwoju i opartej na nim strategii. Nie zastępuje tego polityka wewnętrzna skierowana generalnie na aspiracyjne modelowanie zrównoważonego rozwoju, służąca budowie znaczenia Polski na forum UE i szerzej w kontekście globalnym. Jak to wygląda w praktyce widać gołym, nieuzbrojonym okiem. Polska jest mało znanym, niczym szczególnie niewyróżniającym się krajem, przez ostatnie 20 lat nie udaje się tego wizerunku w znacznym stopniu poprawić.

Działania te, bez względu na linię polityczną rządu, zawsze będą wymagały skutecznej, skoordynowanej i aspiracyjnej koncepcji marketingowego wzmacniania wizerunku kraju i wszelkich działań rządu.

Ze względu na dostępne wzorce, koncepcja ta powinna czerpać z osiągnięć ewolucji współczesnego marketingu aspiracyjnego i przeszczepiania rozwiązań ze sfery biznesu do sfery zarządzania publicznego.

Bezwzględnie, kluczowym powinien okazać się program budowy marki narodowej.Podstawą powinno być uświadomienie faktu, że państwa przez same siebie i opinię publiczną są postrzegane, jako marki, na które składa się suma działań (i zaniechań) rządu, regionów, korporacji, miast, obywateli, artystów, – niezliczonych kręgów interesariuszy budujących kapitał marki. Jest to bezwzględny warunek do zainicjowania procesów brandingowych.

Branding, wymaga spojrzenia na koncepcję państwa z perspektywy nowoczesnych teorii zarządzania w biznesie. Podobnie, będąc konsekwentnym należy spojrzeć na zarządzanie wspólnotami terytorialnymi wszystkich szczebli. A następnie wspólnotami korporacyjnymi, poszczególnymi firmami itd.

Dlatego Polska potrzebuje strategii, które umożliwią spójne działanie wszystkich partnerów publicznych i prywatnych w kierunku budowy silnej i aspiracyjnej marki Polski, na którą będą składały się marki poszczególnych miast, regionów, firm, autorytetów, osiągnięć naukowo-technicznych itd. A także ambasadorowie, rozumiani, jako osoby, idee i instytucje.

Doskonałym materiałem stanowiącym punkt wyjścia dla dyskusji i ukierunkowania prac jest dokument rządowy „Polska 2030”. Dobrze opracowana strategia rozwoju umożliwi równoległe stworzenie strategii marki, która mogłaby ją we właściwym stopniu wspierać. Należy pamiętać, że poza działaniami ramowymi, czołowym wyzwaniem dla kraju jest poszukiwanie uniwersalnego wyróżnika o charakterze obiektywnym umożliwiającego skuteczne i trwałe „wyróżnienie się” na arenie międzynarodowej na podstawie własnej tożsamości.

Docelowo Polska, powinna w ramach marketingu aspiracyjnego opracowywać strategię oddziaływania miękkim soft power, na swoje otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne, w celu realizowania własnych interesów politycznych i gospodarczych (wcześniej warto je zdefiniować). Jest to bardzo wymagająca i specjalistyczna strategia, do której zrealizowania potrzeba kilku tęgich głów do marketingu, sporo pieniędzy i konsekwencji w działaniu.

Niestety nasze elity polityczno-biznesowe, nie widzą korzyści wynikający z funkcjonowania na arenie globalnej gospodarki, jako wspólnota.

Czy, świat potrzebuje Polski bardziej, niż potrafimy mu sami siebie sprzedać?


Przejdź na samą górę

Skomentuj


  Potwierdzam znajomość regulaminu portalu obserwatorpolityczny.pl, w szczególności zapisów odnoszących się do kwestii odpowiedzialności za zamieszczane komentarze i opinie.

Other News

 • Paradygmat rozwoju Nie mamy szans na realny offset ale Francja może być naszym strategicznym partnerem

  Nie mamy szans na realny offset ale Francja może być naszym strategicznym partnerem

  Nie mamy szans na realny offset w przypadku zapowiadanych kontraktów zbrojeniowych, w większości przypadków szkoda na niego tracić pieniędzy, bo przecież jego cena jest wliczona w cenę produktu jaki zagraniczny dostawca nam sprzeda. Jeżeli uda się doprowadzić do stworzenia w Polsce realnego centrum badawczego jakiegoś koncernu, albo chociaż produkować jakiś element struktury lub podzespołów do jakiegoś rodzaju innego produktu – wielkiego koncernu, to i tak będzie sukces. Jesteśmy zbyt słabi na poważny offset przemysłowy, wraz z przekazaniem technologii. Przede wszystkim […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Iran stanowi ciągle aktualne wyzwanie

  Iran stanowi ciągle aktualne wyzwanie

  Iran stanowi ciągle aktualne wyzwanie dla Bliskiego Wschodu i Świata, ponieważ wszystko co się dzieje w państwach Zatoki Perskiej jest bardzo ważne dla cen ropy naftowej, konsekwencji zablokowania cieśniny Ormuz lepiej sobie nie wyobrażać, ponieważ może to mieć bardzo duże konsekwencje. O ile w przypadku Iranu można z nieskrywanym podziwem dla tamtejszych modelarzy oglądać filmy z kolejnego przedsięwzięcia w rodzaju udanego „zatopienia” amerykańskiego lotniskowca z dykty (makieta na około 200 metrów), czy też podziwiać ich parady wojskowe, gdzie tysiące żołnierzy […]

  Czytaj więcej →
 • Ekonomia Ukraina sama zniszczyła swoją gospodarkę

  Ukraina sama zniszczyła swoją gospodarkę

  Ukraina sama zniszczyła swoją gospodarkę, jak to jest możliwe że kurs waluty spadł o połowę a do tego inflacja sięga średniorocznie efektywnie około 30%? Ceny paliw idą w górę, ceny żywności również. Kraj praktycznie wstrzymał import wszystkiego, co nie jest niezbędne do życia (leki) i prowadzenia wojny. Ukraińcy w ciągu roku z kraju o zbilansowanej gospodarce, względnie poprawnie sobie radzącego na międzynarodowych rynkach – wpadli w przepaść upadku zagranicznego, a Dolar jest na Ukrainie znowu bogiem, przy czym mało kto […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka W ostateczności powinniśmy wybrać neutralność?

  W ostateczności powinniśmy wybrać neutralność?

  Obecny konflikt na Ukrainie i sytuacja międzynarodowa, która się wokół niego wytworzyła dobitnie pokazuje w jak niebezpiecznym miejscu z punktu widzenia geopolityki leży nasz kraj, oczywiście nie trzeba o tym nikomu przypominać, ponieważ dla każdego kto zna historię jest to jasne i czytelne, jednakże niektórzy twierdzili, że historia się skończyła a My jesteśmy bezpieczni w sojuszach zachodnich. Właśnie widać, że historia ma się jak najlepiej, a bezpieczeństwo w sojuszach zachodnich mamy względne, w tym znaczeniu na ile jesteśmy buforem. Politycy […]

  Czytaj więcej →
 • Wojskowość Sprzeciwiajmy się wszelkiemu wspieraniu Ukrainy w zabijaniu

  Sprzeciwiajmy się wszelkiemu wspieraniu Ukrainy w zabijaniu

  Sprzeciwiajmy się wszelkiemu wspieraniu Ukrainy w zabijaniu. To jest kraj posiadający własne kadry wojskowe, własne tradycje militarystyczne, własną tradycję walk, powstań, partyzantki, i inne karty w historii na których są wspaniałe i chwalebne dzieje jak również i mroczne wydarzenia. Ukraina nie potrzebuje zachodnich instrukcji w przedmiocie zabijania! Sama potrafi to robić doskonale, na wielką skalę i w sposób wystarczający do jej potrzeb. Żołnierze zawsze służą zabijaniu, zabijanie jest istotą całej działalności w wojsko. Nie można dać sobie wmówić, że są […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Postulaty ograniczenia tematów kampanii wyborczej do kompetencji prezydenta to skandal

  Postulaty ograniczenia tematów kampanii wyborczej do kompetencji prezydenta to skandal

  Pojawiające się coraz częściej postulaty ograniczenia tematów kampanii wyborczej, w wyborach na funkcję prezydenta państwa, jedynie do kompetencji konstytucyjnych to skandal, a właściwie jeden z największych politycznych skandali i zarazem jedna z największych prób psucia państwa u podstaw z jaką od początku transformacji mamy do czynienia. Pierwszym przypadkiem złego pojmowania ograniczeń spektrum kampanii był postulat rzekomej istotności doświadczenia jedynie słusznego kandydata, które ten nabył podczas pierwszej kadencji. Był to postulat tak śmieszny, żeby nie użyć niepotrzebnego przymiotnika, który mógłby być […]

  Czytaj więcej →
 • Ekonomia Można się zgodzić na podwyżkę podatków ale progresywnie!

  Można się zgodzić na podwyżkę podatków ale progresywnie!

  Można się zgodzić na podwyżkę podatków ale progresywnie, tzn. osoby dysponujące większym dochodem rozporządzalnym powinny – jako bardziej korzystające z tego co oferuje nasza przestrzeń społeczno-gospodarcza – bardziej przyczyniać się podatkowo do jej utrzymania. Tylko podatki progresywne są sprawiedliwe, w tym znaczeniu, że przy liniowym podejściu do opodatkowania – mamy do czynienia de facto z ryczałtem, od którego możliwe są jeszcze odliczenia, obniżające próg opodatkowania. Prawie zawsze bardziej korzystają z tego ci, którzy mają więcej, więc mogą więcej. Wypisz, wymaluj […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Wybudujmy pomnik Milicjanta, którego rzekomo mógł zabić wiadomo kto!

  Wybudujmy pomnik Milicjanta, którego rzekomo mógł zabić wiadomo kto!

  W odpowiedzi na odgrzanie zimnego kotleta, którym jest w trakcie wyborów przywołanie zagadnienia budowy pomnika upamiętniającego katastrofę smoleńską w stolicy, być może warto pójść szerzej w nurt problemów które sami sobie tworzymy. Przecież dlaczego kandydaci na prezydenta mają prowadzić dyskusję na tematy realne, mające zasadnicze znacznie dla państwa i jego obywateli. Przecież ciągłe dywagowanie o Ukrainie, polityce zagranicznej, czy też np. trudnej dla rządzących kwestii złamania umowy społecznej przy podwyższeniu wieku emerytalnego, albo braku jakiejkolwiek polityki rozwoju kraju. To musi […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Obecność wojskowa Wielkiej Brytanii na Ukrainie będzie czynnikiem destabilizacji

  Obecność wojskowa Wielkiej Brytanii na Ukrainie będzie czynnikiem destabilizacji

  Zapowiedziana przez Davida Camerona opcja obecności wojskowej Wielkiej Brytanii na Ukrainie będzie kolejnym czynnikiem destabilizacji tego kraju. Co prawda premier Wielkiej Brytanii zapowiedział misję o charakterze szkoleniowym (czy coś na jej kształt), jednakże tego typu zagraniczne eskapady zawsze mogą być przykrywką dla czynników eskalujących napięcie i podsycających przygasający konflikt. Chodzi oczywiście o przenikanie służb specjalnych, niejawnej agentury, transfer broni, ładunków wybuchowych, a zarazem możliwość ewakuowania w drugą stronę np. dzieł sztuki lub składników majątku i technologii, które pozyska się od […]

  Czytaj więcej →
 • Soft Power O dialektyce działalności propagandowej

  O dialektyce działalności propagandowej

  W kraju intensyfikuje się działalność propagandowa realizowana na rzecz rządzącego establishmentu przez dominującą część mediów głównego nurtu. Równolegle ta propaganda coraz częściej i w rzeczywistości medialnej i w percepcji odbiorców (na coraz szerszą skalę) bywa konfrontowana z wolnym słowem, jest poddawana krytyce i często zderzana z informacjami jakie dostają się do polskiej przestrzeni kulturowej z zewnątrz. W istocie doszło do tego, że rządzącemu establishmentowi wydaje się, że może swoją propagandą zwalczać to, co uznaje za propagandę a co w rzeczywistości […]

  Czytaj więcej →